EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2017

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2017Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Rezultaty funduszy inwestycyjnych są w lipcu 2017 dobre dla rynków wschodzących, zarówno wśród funduszy zagranicznych jak i polskich, na przykład Templeton BRIC Fund, 8,5% w lipcu i 27,9% w tym roku. Fundusze akcji Ameryki Łacińskiej Schrodera, Templetona oraz NN zajmują w tym miesiącu czołowe pozycje z rezultatem od 6,5% do 8%, a w tym roku od 13,7% do 20,4%. Najlepszy w lipcu okazał się fundusz Blackrock World Mining 13,3%. Jest to jego miesięczny sukces i prawie taki sam wynik ma za ostatnie 12 miesięcy. Interesująco wygląda wynik funduszu Schroder Indian Equity, który znalazł się na liście najlepszych funduszy w tym miesiącu, a w tym roku wynik to już 29%. Wśród funduszy polskich przebijają fundusze akcji polskich Quercusa i Novo.

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2017 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu lipiec 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Market Opportunities +8.33% +26.93% szczegóły funduszu
Quercus lev +7.55% +77.74% szczegóły funduszu
Noble Fund Africa and Frontier +7.15% +10.44% szczegóły funduszu
NN SFIO Ameryki Łacińskiej +6.52% +11.22% szczegóły funduszu
Novo Akcji kat. A +4.95% +47.98% szczegóły funduszu

*30 czerwca 2017 – 31 lipca 2017, **31 lipca 2016 – 31 lipca 2017

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2017 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu lipiec 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF World Mining Fund A2 (Acc) (USD) +13.30% +15.40% szczegóły funduszu
FTIF Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) +8.54% +32.13% szczegóły funduszu
Schroder ISF Latin American Fund A (Acc) (USD) +8.04% +18.68% szczegóły funduszu
FTIF Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) +7.09% +14.33% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Equity Fund A (Acc) (USD) +7.04% +21.80% szczegóły funduszu

*30 czerwca 2017 – 31 lipca 2017, **31 lipca 2016 – 31 lipca 2017

+Przeczytaj także: (kliknij i rozwiń)

+Newsletter (kliknij i rozwiń)

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.06.2017r. do 31.07.2017r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.06.2017r. do 31.07.2017r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.