EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Więcej

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

WięcejSzybkie wyszukiwanie funduszy:IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

WięcejUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2017

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2017Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Rezultaty funduszy inwestycyjnych są w lipcu 2017 dobre dla rynków wschodzących, zarówno wśród funduszy zagranicznych jak i polskich, na przykład Templeton BRIC Fund, 8,5% w lipcu i 27,9% w tym roku. Fundusze akcji Ameryki Łacińskiej Schrodera, Templetona oraz NN zajmują w tym miesiącu czołowe pozycje z rezultatem od 6,5% do 8%, a w tym roku od 13,7% do 20,4%. Najlepszy w lipcu okazał się fundusz Blackrock World Mining 13,3%. Jest to jego miesięczny sukces i prawie taki sam wynik ma za ostatnie 12 miesięcy. Interesująco wygląda wynik funduszu Schroder Indian Equity, który znalazł się na liście najlepszych funduszy w tym miesiącu, a w tym roku wynik to już 29%. Wśród funduszy polskich przebijają fundusze akcji polskich Quercusa i Novo.

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2017 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu lipiec 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Market Opportunities +8.33% +26.93% szczegóły funduszu
Quercus lev +7.55% +77.74% szczegóły funduszu
Noble Fund Africa and Frontier +7.15% +10.44% szczegóły funduszu
NN SFIO Ameryki Łacińskiej +6.52% +11.22% szczegóły funduszu
Novo Akcji kat. A +4.95% +47.98% szczegóły funduszu

*30 czerwca 2017 – 31 lipca 2017, **31 lipca 2016 – 31 lipca 2017

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2017 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu lipiec 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF World Mining Fund A2 (Acc) (USD) +13.30% +15.40% szczegóły funduszu
FTIF Templeton BRIC Fund A (Acc) (USD) +8.54% +32.13% szczegóły funduszu
Schroder ISF Latin American Fund A (Acc) (USD) +8.04% +18.68% szczegóły funduszu
FTIF Templeton Latin America Fund A (Acc) (USD) +7.09% +14.33% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Equity Fund A (Acc) (USD) +7.04% +21.80% szczegóły funduszu

*30 czerwca 2017 – 31 lipca 2017, **31 lipca 2016 – 31 lipca 2017

+Przeczytaj także: (kliknij i rozwiń)

+Newsletter (kliknij i rozwiń)

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.06.2017r. do 31.07.2017r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.06.2017r. do 31.07.2017r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Simple Share Buttons