EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – kwiecień 2019

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Od początku roku giełdy odrabiają duże spadki wycen z ostatniego kwartału 2018 roku. W kwietniowych wynikach jednak nie widać wyraźnego klucza, którym można wytłumaczyć osiągnięte stopy zwrotu.

W zestawieniu widać zarówno fundusze z rynku amerykańskiego jak i europejskiego. W szczególności cieszy obecność tych drugich, ponieważ przez cały poprzedni rok znacząco odstawały pod względem wyników. Zerkając na sektory, widzimy fundusze oparte o spółki finansowe oraz spółki technologiczne. Nieco niepokojące jest dla nas to, że za tak silnymi wzrostami, nie stoją równie solidne dane gospodarcze. Zapraszamy do śledzenia naszych majowych publikacji, które powinny rzucić nieco więcej światła na wyniki w prezentowanym rankingu..


Zapisz się do newslettera i otrzymuj wpisy Szkoły Inwestycyjnej (Ranking Funduszy, Raport Miesięczny, Barometr Gospodarczy), wpisy z naszego bloga oraz informacje o aktualnych promocjach na maila!


Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2019 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu kwiecień 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Caspar Akcji Europejskich A +7,49% +10,84% szczegóły funduszu
Allianz Małych Spółek Europejskich +7,28% +3,33% szczegóły funduszu
Allianz Europe Equity Growth Select +6,33% +6,08% szczegóły funduszu
AXA Subfundusz Selective Equity +5,51% -3,44% szczegóły funduszu
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich +5,49% +11,74% szczegóły funduszu

*29 marca 2019 r. – 30 kwietnia 2019 r. **30 kwietnia 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2019 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu kwiecień 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
FF – France Fund A Acc EUR (EUR) +10,22% -12,23% szczegóły funduszu
BGF World Financials A2RF Acc EUR (EUR) +8,95% +4,90% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Nordic Fund A (Acc) Hdg (USD) +8,82% +2,13% szczegóły funduszu
FF – Global Communications Fund A-ACC-Euro +8,24% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Global Technology Fund A (Acc) Hdg (USD) +7,66% +24,32% szczegóły funduszu

*29 marca 2019 r. – 30 kwietnia 2019 r. **30 kwietnia 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.03.2018 r. do 30.04.2019 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.03.2019 r. do 30.04.2019 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.