EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – grudzień 2020

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Spoglądając na ostatnie zestawienie miesięcznych stóp zwrotu można próbować wyciągnąć kilka wniosków dotyczących całego roku oraz być może kilka wskazówek na kolejny.

W ujęciu rocznym należy docenić skuteczną selekcję w sektorze spółek technologicznych i wzrostowych, wyraźny trend w ramach transformacji energetycznej oraz udany rok dla surowców. Co ciekawe w zestawieniu miesięcznym nie widać już funduszy penetrujących amerykański rynek technologiczny, a w zamian mamy takie niepopularne “tematy” jak Turcja czy Ameryka Łacińska. Od dawna obserwujemy słabnącego dolara oraz wzajemne zachowanie się rynku amerykańskiego względem reszty świata. Zgodnie z naszym Barometrem Gospodarczym F-Trust zmierzamy w kierunku inflacyjnej fazy ożywienia, co powinno wspierać szeroko rozumiany sektor surowcowy i powiązane z nim rynki wschodzące. Oczywiście umiejętna selekcja spółek z rynku amerykańskiego w dalszym ciągu powinna mieć swój udział w zdywersyfikowanym portfelu funduszy. Niemniej jednak wydaje się, że kapitał odpływa od amerykańskich aktywów, a to powinno znaleźć odzwierciedlenie w alokacji.

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2020 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu grudzień 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Investor Turcja +17.94% -9.40% szczegóły funduszu
Quercus lev +17.01% -28.91% szczegóły funduszu
AXA Subfundusz Akcji Europejskich Akcji ESG +16.73% +20.17% szczegóły funduszu
Generali Akcje Turcja +14.33% +0.66% szczegóły funduszu
AXA Subfundusz Selective Equity +10.73% +59.27% szczegóły funduszu

*30.11.2020 r. do 30.12.2020 r., **30.12.2019 r. do 30.12.2020 r.

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2020 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu grudzień 2020*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF Emerging Europe A2 Acc USD (USD) +12.05% -4.59% szczegóły funduszu
BGF World Mining A2 Acc USD (USD) +11.98% +34.12% szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Energy Transition A (Acc) USD +11.96% +92.09% szczegóły funduszu
Templeton Latin America Fund A Acc USD (USD) +11.71% -12.98% szczegóły funduszu
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) +10.98% +41.44% szczegóły funduszu

*30.11.2020 r. do 30.12.2020 r., **30.12.2019 r. do 30.12.2020 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.11.2020 r. do 30.12.2020 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.11.2020 r. do 30.12.2020 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.