EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – grudzień 2019

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

W grudniowym rankingu widać przede wszystkim efekt zaostrzenia się konfliktu na Bliskim Wschodzie pod koniec 2019 roku, co przełożyło się na dynamiczne wzrosty cen ropy oraz złota. Nie dziwią zatem dobre wyniki funduszy inwestujących w spółki wydobywcze surowców energetycznych oraz metali szlachetnych.

Regionalnie na wzrostach cen ropy naftowej korzystają giełdy z regionu Ameryki Łacińskiej. Dobrze wyglądają też wyniki funduszy akcyjnych z azjatyckich rynków wschodzących, które korzystają na chwilowym zawieszeniu wojny handlowej i słabszym dolarze. Zwracamy jednak uwagę na euforyczne wskazania indeksów nastrojów wśród inwestorów, co historycznie poprzedzało głębsze korekty. Grudniowe dane gospodarcze będziemy analizować na najbliższym komitecie analitycznym, a efekty będzie można zobaczyć w publikacji Barometru Gospodarczego F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2019 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu grudzień 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Esaliens Globalnych Zasobów +9.12% +3.58% szczegóły funduszu
PZU Akcji Rynków Wschodzących EUR +7.53% +18.50% szczegóły funduszu
AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących +7.32% +14.48% szczegóły funduszu
NN SFIO Nowej Azji +6.86% +16.43% szczegóły funduszu
Allianz Akcji Rynków Wschodzących +6.04% +11.26% szczegóły funduszu

*30.11.2019 -30.12.2019 **30.12.2018 – 30.12.2019

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2019 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu grudzień 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF Latin American A2 Acc USD (USD) +11.90% +18.24% szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD (USD) +11.90% -2.89% szczegóły funduszu
Franklin Gold and Precious Metals Fund N Acc USD (USD) +11.23% +48.97% szczegóły funduszu
Schroder ISF Latin American A Acc USD (USD) +10.17% +22.66% szczegóły funduszu
Franklin Natural Resources Fund A Acc USD (USD) +10.06% +8.01% szczegóły funduszu

*30.11.2019 -30.12.2019 **30.12.2018 – 30.12.2019

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.11.2019r. do 30.12.2019r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.11.2019r. do 30.12.2019r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.