EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – czerwiec 2019

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

W czerwcu mieliśmy prawdziwą „gorączkę złota”. Bardzo dynamiczne zwyżki cen metali szlachetnych zaowocowały wysokimi stopami zwrotu funduszy inwestujących w spółki wydobywcze.

Osłabienie dolara wspomogło nie tylko złoto, ale też rynki wschodzące. To w zasadzie całe spektrum zestawienia najlepszych funduszy w czerwcu. Inwestorzy większość czasu byli w stanie wyczekiwania danych gospodarczych oraz wyniku rozmów pomiędzy przywódcami USA oraz Chin. Oliwy do ognia dolała jeszcze eskalacja napięcia na linii USA – Iran. Nad kompletem danych pochylimy się już niedługo w naszym Barometrze F-Trust.


Zapisz się do newslettera i otrzymuj wpisy Szkoły Inwestycyjnej (Ranking Funduszy, Raport Miesięczny, Barometr Gospodarczy), wpisy z naszego bloga oraz informacje o aktualnych promocjach na maila!


Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2019 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu czerwiec 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany +15,88% -10,04% szczegóły funduszu
Quercus lev +13,10% +22,90% szczegóły funduszu
Quercus Gold +10,08% +7,93% szczegóły funduszu
UniAkcje: Turcja +9,30% -21,71% szczegóły funduszu
Allianz Global Metals and Mining +8,89% -2,82% szczegóły funduszu

*28 maja 2019 r. – 28 czerwca 2019 r. ** 28 czerwca 2018 r. – 28 czerwca 2019 r.

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2019 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu czerwiec 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Franklin Gold and Precious Metals Fund A Acc USD (USD) +24,51% +13,45% szczegóły funduszu
Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (USD) +23,65% +17,03% szczegóły funduszu
BGF World Gold A2RF Acc USD (USD) +22,32% +15,21% szczegóły funduszu
BGF World Mining A2 Acc USD (USD) +11,81% +2,50% szczegóły funduszu
BGF Emerging EurEurope A2 Acc USD (USD) +10,78% +16,16% szczegóły funduszu

*28 maja 2019 r. – 28 czerwca 2019 r. ** 28 czerwca 2018 r. – 28 czerwca 2019 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 28.05-2019 r. do 28.06.2019 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie przedział od 28.05.2019 r. do 30.06.2019 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.