EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2015 – liderzy wzrostów

Czerwiec minął pod znakiem kryzysu europejskiego związanego z Grecją. Populistyczny rząd tego kraju znalazł się w sytuacji bez wyjścia, bo niezależnie od obranej drogi trzeba będzie go osądzić negatywnie. W przypadku, gdy Grecy opowiedzą się w referendum za pozostaniem w Strefie Euro będzie to oznaczać bolesne, ale konieczne reformy, na co do tej pory nie chciał się zgodzić Aleksis Tsipras. Jeśli odpowiedz będzie negatywna, wówczas najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z powrotem do drahmy, niewypłacalnością i istotnym pogorszeniem się jakości życia Greków.

Jeśli spojrzeć na rynki i gospodarkę z globalnej perspektywy, to najgorętszym tematem pozostają Chiny. Kolejna już obniżka stóp nie poprawiła sytuacji na rynkach i w dalszym ciągu targa nimi szalona zmienność – jednego dnia giełdy notują kilkuprocentowe spadki, aby kolejnego o kilka procent wzrosnąć. Stany Zjednoczone i Japonia co prawda nie są zaangażowane w większym stopniu w kwestie grecką, ale ich rynki również zanotowały słabszy miesiąc, chociaż i tak pozytywnie wyróżniły się na tle giełd rynków wschodzących i europejskich.

Polskie fundusze inwestycyjne

Przyglądając się wynikom polskich funduszy w ofercie F-Trust, zwycięzcami okazali się ci, którzy byli największymi pesymistami. Najbardziej rosnącym z funduszy w czerwcu był fundusz zarabiający na spadkach WIG20. Pozostałe pozycje to te, które za cel stawiają sobie ochronę kapitału i fundusze pieniężne.

Fundusze inwestycyjne polskich TFIStopa zwrotu czerwiec 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) +4,46% -1,07%
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) +0,20% +3,08%
UniLokata (UniFundusze FIO) +0,18% +2,87%
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) +0,17% +2,97%
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) +0,15% +1,73%

*29 maja 2015 – 30 czerwca 2015, **30 czerwca 2014 – 30 czerwca 2015

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Wśród rozwiązań zagranicznych, najlepsze okazały się fundusze operujące z dala od Europy i nie zainfekowane greckim wirusem. Dominuje Japonia, Indie i Korea Południowa. Te kraje nie mają związków gospodarczych z Grecją i mogą jawić się jako bezpieczna przystań dla inwestorów zmęczonych ryzykiem politycznym w Europie.

Fundusze inwestycyjne zagranicznych TFIStopa zwrotu czerwiec 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (USD) +2,38% +6,17%
BlackRock GF India A2 (USD) +0,85% +14,52%
Schroder ISF Japanese Opportunities A (Acc) (USD) +0,70% +11,86%
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) +0,60% +10,72%
Templeton Korea Fund A (Acc) (USD) +0,52% -7,34%

*29 maja 2015 – 30 czerwca 2015, **30 czerwca 2014 – 30 czerwca 2015

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 29.05.2015r. do 30.06.2015r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 29.05.2015r. do 30.06.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,