EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Oszczędzanie na emeryturę – dlaczego warto o tym pomyśleć wcześniej?

Oszczędzanie na emeryturę? Dlaczego warto zacząć tak szybko jak to możliwe?

Oszczędzanie na emeryturę – dlaczego trzeba?

Oszczędzanie na emeryturę już dziś może w znacznym stopniu poprawić jakość Twojego życia w przyszłości. Dowodzą tego alarmujące statystyki.

Według GUS w 2017 r. przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych emerytów wyniósł 1 630 zł, a niemal 80% z tej kwoty pochłaniały stałe wydatki (źródło). Dlatego oszczędzanie na emeryturę trzeba zacząć jak najwcześniej aby mieć większą szansę na zgromadzenie satysfakcjonującego zaplecza finansowego przy niższych nakładach. Zwłaszcza, że już nawet 16-latek może odkładać pieniądze na poczet przyszłej emerytury, jeśli oczywiście uzyskuje dochody.


Zapisz się do newslettera i tak jak 1 981 osób, otrzymuj darmową edukację na skrzynkę e-mail


Oszczędzanie na emeryturę z IKE i IKZE: korzyści

Warto korzystać z rozwiązań, które funkcjonują na rynku od lat, są dobrze znane i oferują przy tym ciekawe bonusy finansowe i podatkowe. Jest to Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Oba konta mają to do siebie, że oszczędzanie na emeryturę i pomnażanie kapitału za ich pomocą przebiega na preferencyjnych warunkach:

– pozwalają uniknąć 19% podatku od dochodów kapitałowych (tzw. „podatku Belki”),

– IKZE pozwala zaoszczędzić na podatku PIT. Swoją wpłatę na to konto można odpisywać co roku od podstawy opodatkowania dochodu. Biorąc pod uwagę tegoroczny limit wpłat na IKZE, można odzyskać nawet do 1 706,11 zł, przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wysokości wpłaty,

– zgromadzone oszczędności mogą być przekazane wybranym osobom albo dziedziczone. Co warte odnotowania, nie wymaga to odprowadzania podatku od spadków i darowizn,

oszczędzanie na emeryturę jest wyjątkowo elastyczne. Nie ma obowiązku regularnych wpłat. Można wpłacać więcej, gdy jest przypływ gotówki lub np. pominąć rok oszczędzania. Jeśli trafi się nieoczekiwana sytuacja życiowa, można zawiesić wpłaty lub wycofać środki i zrezygnować z dalszego odkładania pieniędzy, nie ponosząc „opłaty karnej” na rzecz firmy finansowej.

Limit wpłat na IKE/IKZE

Obowiązują ustawowe roczne limity wpłat, których nie można przekroczyć. W 2018 roku limit IKZE wynosi 5 331,60 zł, a IKE – 13 329 zł. W przypadku kont emerytalnych z Esaliens pierwsza wpłata wynosi min. 1 000 zł, a każda kolejna – min. 100 zł.

Przykładowe wpłaty na IKZE Ulga przy określonym progu podatkowym
18% 32%
2000 zł 360 zł 640 zł
3 500 zł 630 zł 1 120 zł
5 331,60 zł 959,69 zł 1 706,11 zł

Źródło – obliczenia własne Esaliens. Szacunkowe wyliczenia w zależności od stawki podatku 18% lub 32% dla osób fizycznych przy wpłacie maksymalnej (5 331,60 zł) na IKZE w 2018 r. Korzyść podatkowa dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą może być innej wysokości.

Gdzie otworzyć IKE/IKZE i oszczędzać na emeryturę już dziś?

Konta emerytalne znajdują się w ofertach różnych instytucji finansowych, m.in. towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, banków. Ostatnie dane wskazują wyraźnie na wiodącą rolę TFI w otwieraniu nowych kont. W 2017 r. najwięcej IKE i IKZE otwarto w funduszach inwestycyjnych, podobnie było rok wcześniej. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w ubiegłym roku niemal 1 mln osób posiadało IKE, natomiast 700 tys. osób – IKZE. Wartość zgromadzonych w nich aktywów to 9,6 mld zł.


Jak zyskać ulgę podatkową dzięki IKZE? Zobacz naszą bazę wiedzy!
Oszczędzanie na emeryturę – FAQ

Czy oczekiwanie emerytury z ZUS ma sens?
Emerytura z ZUS – czy mamy na co liczyć?


Oszczędzanie na emeryturę – podstawa prawna

Podstawą prawną prowadzenia IKZE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1776). Podatek ryczałtowy w wysokości 10% pobierany jest od kwoty wypłaty z IKZE. W przypadku wcześniejszego zwrotu z IKZE, otrzymaną kwotę (wpłaty z uwzględnieniem zysków/strat) należy doliczyć do dochodu przy rocznym rozliczeniu PIT. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Esaliens TFI.

Lista funduszy Esaliens TFI dostępna w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Esaliens Akcji Akcyjne 6 Uniwersalny Polska -0.08%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Akcji Azjatyckich Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -1.08%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone -2.78%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +0.32%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -1.27%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Gold Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny +4.77%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Konserwatywny Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.25%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -2.43%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Małych I Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -1.89%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich Akcyjne 7 Małe i średnie spółki Stany Zjednoczone +1.09%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Obligacji Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.29%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Okazji Rynkowych Akcyjne 7 Uniwersalny Globalny +5.39%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Senior FIO Mieszane 4 Uniwersalny Globalny -1.06%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Stabilny Mieszane 4 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -0.6%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Strateg Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -0.95%
2021-10-15
Szczegóły

TAGI: oszczędzanie na emeryturę,