EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe wrzesień 2020

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – WRZESIEŃ 2020

Można powiedzieć, że „w końcu” doczekaliśmy się korekty. Powodów do tego, by na giełdach zagościły spadki jest dużo. Na rynkach jednak dominuje narracja o trudnościach z uchwaleniem pakietu fiskalnego w amerykańskim Kongresie. W Europie odbicie gospodarcze złapało zadyszkę, w szczególności w sektorze usług. Niewątpliwie ma na to wpływ coraz bardziej widoczna druga fala zakażeń i ryzyko ponownego, jakiegoś rodzaju lockdownu.

Korekta najbardziej widoczna jest na giełdach w USA, bo i tam też, w ostatnim czasie widać było najbardziej dynamiczne wzrosty. W Europie ostatnie spadki dzieją się w ramach trwającego już trzeci miesiąc, trendu bocznego. Drugim rynkiem, na którym wyraźnie widać odbicie to często wspominany przez nas dolar amerykański. Najbliższe tygodnie pokażą, czy jest to wyłącznie odbicie i trend spadkowy zostanie utrzymany, czy jak sądzi duża część analityków, dolar wróci do swojej siły na dłużej. Biorąc pod uwagę kwestie gospodarcze liczymy, że ożywienie będzie trwało. Oczywiście nieco rozwarstwione na sektory, ale jednak gospodarka powinna jako całość piąć się w górę. Dokładając do tego drugi aspekt, przy obecnym poziomie stóp procentowych nie za bardzo jest alternatywa dla akcji, to stawiamy tezę, że rynki akcyjne w dalszym ciągu będą cieszyły się z trendu wzrostowego.

Poniżej prezentujemy nasze szczegółowe preferencje dotyczące alokacji w poszczególne klasy aktywów, uwzględniające także podział geograficzny:


PORTFELE DORADZANE – WRZESIEŃ 2020

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Portfel o najniższym udziale funduszy mieszanych i akcyjnych nieco wyhamował swój wzrost. W części dłużnej zmienimy Allianz Trezor na Allianz Polskich Obligacji Skarbowych wystawiając się na ryzyko stopy procentowej, a po agresywniejszej stronie portfela zmieniamy Caspar Stabilny na Caspar Akcji Europejskich. Wykorzystamy tym samym obecną korektę do zwiększenia alokacji w fundusze akcyjne.

Zrównoważony

Komentarz:

W tym miesiącu bez zmian w alokacji. Założenia pozwalają nam jeszcze nieco podkręcić ryzyko, ale zostawiamy sobie tą możliwość na wypadek pogłębienia się korekty. Portfel wyraźnie w swojej akcyjnej i mieszanej części nastawiony jest na rynki europejskie.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:

W części dłużnej zmieniamy Allianz Trezor na Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, żeby dać szansę na nieco wyższe rentowności w części dłużnej. Po stronie akcyjnej mamy dużą dywersyfikację geograficzną oraz pozycję opartą o złoto.

Agresywny

Komentarz:

Zostawiamy pozycję dłużną na wypadek pogłębienia korekty, ale fundusz Skarbiec Market Neutral zamykamy, a uzyskane środki kierujemy do Europy i Azji. Po tej zamianie będą to dwie wyraźnie dominujące pozycje w portfelu.

Portfel Specjalistyczny – wrzesień 2020

Kolejny miesiąc bez zmian. Mamy w portfelu ekspozycje na wszystko, co naszym zdaniem warto mieć w portfelu – części dłużnej polskie skarbówki i nieco globalnego długu korporacyjnego, w części akcyjnej Chiny, Europę i amerykańskie spółki wzrostowe, a także sektor energii odnawialnej. By mieć ekspozycje na surowce, mamy fundusze oparte o spółki wydobywcze złota i metali przemysłowych. Struktura 65/35 na korzyść funduszy akcyjnych.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.