EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe sierpień 2020

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – SIERPIEŃ 2020

W ostatnim czasie dużo pisaliśmy o dolarze. Zmiana kierunku na jego notowaniach niesie za sobą wiele skutków na innych aktywach. Po silnym ruchu w czerwcu i lipcu, ostatnie tygodnie przynoszą nieco uspokojenia. Dzieje się to w ważnych technicznie miejscach. Dolar przebił dziewięcioletnią linię trendu wzrostowego i lekka korekta tych spadków nie powinna dziwić. Póki co jej umiarkowana siła nieco zaskakuje, co może potwierdzać mocne nastawienie inwestorów przeciw amerykańskiej walucie i skutkować za chwilę kolejną falą spadkową.

W ślad za nią powinna nadejść dalsze umocnienie na rynku miedzi, czy rynkach akcji krajów wschodzących. Oczywiście to wszystko będzie działo się w towarzystwie obaw o kolejną falę zakażeń, która może nabrać rozpędu wraz z powrotem z wakacji i początkiem roku szkolnego. W skali globalnej źródłem niepokoju na pewno będą relacje USA-Chiny. Ewentualne korekty w tych nowych tendencjach mogą być okazją do zajęcia pozycji i korzystania z fazy ożywienia gospodarczego, które po pandemicznej szybkiej recesji wchodzi w kolejny miesiąc.

Poniżej prezentujemy nasze szczegółowe preferencje dotyczące alokacji w poszczególne klasy aktywów, uwzględniające także podział geograficzny:


PORTFELE DORADZANE – SIERPIEŃ 2020

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:

Portfel zyskał w ostatnim miesiącu nieco ponad 0,20%. Najgorzej zachował się Caspar Stabilny, który tracił w związku ze słabnącym dolarem. W tym miesiącu wystawimy się nieco bardziej na ryzyko poprzez zamianę Skarbca Market Neutral na Skarbiec Value. Po stronie dłużnej lekko wrócimy do długu skarbowego kosztem tego korporacyjnego.

Zrównoważony

Komentarz:

Nieco spokojniejsze tygodnie za nami. W tym miesiącu zmieniamy Caspar Globalny na Caspar Akcji Europejskich mocno ukierunkowując portfel na rynki europejskie. Struktura portfela pozwala na lekkie powiększenie ekspozycji na bardziej agresywne fundusze, ale zachowujemy tę opcję na wypadek większej zmienności na rynku i potencjalne okazje do wejścia na przecenione rynki akcji.

Umiarkowanie Agresywny

Komentarz:
Portfel zachowuje się bardzo dobrze, jest geograficznie i sektorowo zdywersyfikowany. Zmieniamy jedynie Skarbiec Market Neutral na Skarbiec Value. Uzyskujemy w ten sposób strukturę 70/30 na rzecz funduszy akcyjnych.

Agresywny

Komentarz:

Kontynuujemy przesuwanie ekspozycji ze spółek wzrostowych z USA w kierunku rynków europejskich i azjatyckich. Fundusze akcyjne stanowią nieco ponad 73% portfela, co daje nam możliwość powiększenia alokacji, ale zostawiamy sobie to na momenty o zwiększonej zmienności i ewentualne korekty rynkowe.

Portfel Specjalistyczny – sierpień 2020

Portfel w tym miesiącu pozostaje bez zmian. Odpowiada nam struktura aktywów 65/35 na rzecz funduszy akcyjnych. Główne kierunki to rynki azjatyckie, spółki wzrostowe i rynek europejski. Ciekawym uzupełnieniem są fundusze sektorowe, które dają nam ekspozycję na spółki związane z transformacją energetyczną oraz te z sektora wydobywczego. Wynik za ostatni miesiąc to 3,40%, a od początku roku już ponad 10%.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.