EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe październik 2019

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

Zobacz nowe portfele modelowe F-Trust:

Zmiana podejścia do prezentacji portfeli modelowych ma na celu dopasowanie rekomendowanych portfeli do profili inwestycyjnych użytkowników Platformy Funduszy będących wynikiem testu „badania wiedzy i doświadczenia klienta na temat inwestowania”. Użytkownik Platformy po wykonanym badaniu ma dostęp jedynie do portfeli, które ryzykiem odpowiadają jego profilowi inwestycyjnemu.

Wyjątkiem jest portfel specjalistyczny mający wyłącznie charakter poglądowy i edukacyjny. Portfel modelu specjalistycznego jest widoczny dla wszystkich użytkowników Platformy Funduszy, ale nie jest rekomendowany dla klientów F-Trust.

Poniżej zamieszczamy krótki materiał wideo z wyjaśnieniem nowego podejścia do prezentacji portfeli modelowych:

KOMENTARZ OGÓLNY – PAŹDZIERNIK 2019

Przeglądając serie danych makroekonomicznych z całego świata, w nagłówkach znajdujemy słowa „spada”, „zwalnia”, „najsłabszy”. Ciągle też inwestorom, a przede wszystkim przedsiębiorcom, towarzyszą napięcia związane z Brexitem czy wojną handlową, co poniekąd staje się już nużące.

Wydaje się, że jakiekolwiek, ale konkretne ustalenia i chociaż czasowe zamknięcie tych tematów mogłoby przynieść nieco ożywienia i skierowania uwagi na rozwój gospodarczy. Dane oraz retoryka z nimi związana nie zachęca nas do zmiany nastawiania i przesuwania kapitału w stronę funduszy akcyjnych. Pewne pozytywne sygnały zaczynają napływać z notowań dolara, który od początku października dosyć wyraźnie słabnie. Z drugiej strony obserwujemy stosunkowo silne zachowanie notowań miedzi, która wyznacza coraz wyższe dołki od swoich sierpniowych minimów. Pozostajemy przy dotychczasowej strukturze w portfelach, z niedoważeniem funduszy akcyjnych i relatywnie bezpieczną częścią dłużną. W portfelu specjalistycznym robimy jeden mały krok, ale przede wszystkim w celu nakreślenia kolejnego kierunku inwestycyjnego, na który w większym stopniu postawimy w chwili ożywienia.

PORTFELE DORADZANE – PAŹDZIERNIK 2019

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:
W ostatnim miesiącu nieco gorzej zachował się dług azjatycki (Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR)) oraz fundusz mieszany globalny (Caspar Stabilny), które straciły po około 0,3%. Reszta pozycji dała pozytywny wkład i w ostatnim miesiącu całość portfela delikatnie zyskała. W skali kwartału portfel jest około 1% na plusie, co jest zgodne z profilem. W tym miesiącu nie dokonujemy żadnych zmian.

Zrównoważony

Komentarz:
Fundusze o wyższym ryzyku (akcyjne i mieszane) nieco gorzej wypadły w okresie ostatniego miesiąca. Na szczęście część dłużna portfela zrównoważyła to zachowanie i portfel utrzymał swoją wartość. Pozostajemy niedoważeni pod kątem ryzyka po stronie akcyjnej. Stawiamy na globalne spółki oparte o nowe technologie (Caspar Globalny) oraz okazje z rynków wschodzących (Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN)). Główną częścią dłużną są fundusze polskich krótkich papierów skarbowych i korporacyjnych.

Umiarkowanie agresywny

Komentarz:
Portfel spadł o około 1% w skali miesiąca, do czego przyczyniły się przede wszystkim spółki wzrostowe (Skarbiec Spółek Wzrostowych). Portfel pozostaje mocno zdywersyfikowany zarówno pod kątem geograficznym, jak i klas funduszy. Przy nieco podwyższonym ryzyku profilu inwestycyjnego wymagana jest odporność na zmiany wyceny. Obrane kierunki pozostają bez zmian, a zwiększenie alokacji musi poczekać na sygnał z Barometru Gospodarczego F-Trust.

Agresywny

Komentarz:
Portfel stracił w ostatnim kwartale około 2%. Najbardziej przyczyniły się do tego spółki wzrostowe, a na plus zadziałała globalna infrastruktura (FF – Global Infrastructure Fund A Acc EUR (EUR)) oraz spółki europejskie (Caspar Akcji Europejskich). W tym miesiącu nie dokonujemy zmian ani w zakresie alokacji między funduszami akcji i długu, ani w zakresie wyboru kierunków inwestycyjnych.

Portfel Specjalistyczny – PAŹDZIERNIK 2019

Portfel specjalistyczny ma wyłącznie charakter poglądowy i edukacyjny. Podgląd portfela jest widoczny dla każdego użytkownika Platformy Funduszy. Portfel modelu specjalistycznego nie jest rekomendowany dla klientów F-Trust.

Komentarz:
Relatywnie bezpieczna struktura portfela, gdzie udział funduszy dłużnych wynosi około 60% pozwoliła utrzymać wysoka wycenę. Część akcyjna nie miała najlepszego czasu w ostatnich miesiącach. W tym miesiącu zamykamy ostatecznie pozycję oparta o spółki złota (Schroder ISF Global Gold Fund A (Acc) (H) (PLN)) i otwieramy fundusz oparty o rynek japoński, gdzie wyceny spółek są relatywnie na niższym poziomie niż inne rynki rozwinięte, a do tego o bardzo niskim poziomie zadłużenia (Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR)). Z tak obranymi kierunkami inwestycyjnymi czekamy na kolejne wskazanie Barometru F-Trust i sygnał zwiększania zaangażowania w fundusze akcyjne.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.