EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe listopad 2019

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – LISTOPAD 2019

Na początku miesiąca zdecydowaliśmy się na krok w naszym Barometrze F-Trust w kierunku fazy ożywienia. Pora zatem na drobne zmiany w strukturach naszych portfeli modelowych. Sygnały ożywienia koniunktury są póki co bardzo wczesne, ale rynki już zdają się wyceniać dalej idącą poprawę. W tle w dalszym ciągu mamy tematy Brexitu oraz potencjalnego porozumienia pomiędzy USA a Chinami, a na sentyment rynkowy dodatkowo wpływają sprawy związane z procedurą impeachmentu prezydenta Trumpa.

Jeżeli nasza diagnoza miejsca w cyklu jest słuszna, to wszelkie spadki sentymentu rynkowego, a tym samym niższe notowania na rynkach akcyjnych powinny być okazją do zmiany struktury portfeli. Należy również pamiętać, że nadmierny optymizm często zostaje skarcony, zatem w naszych portfelach relokację planujemy rozłożyć na kolejne miesiące by zdywersyfikować moment wejścia na rynki akcyjne. Po stronie dłużnej portfeli w dalszym ciągu preferujemy fundusze operujące na krótkich końcach krajowych obligacji skarbowych i korporacyjnych. Po stronie akcyjnej stawiamy na rynki wschodzące, Europę i dobrze wyselekcjonowane spółki wzrostowe.

PORTFELE DORADZANE – LISTOPAD 2019

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:
To był dobry miesiąc dla tego portfela. W tym miesiącu otwieramy pierwszą w pełni akcyjną pozycję (Allianz Europe Equity Growth Select) oraz zmieniamy Allianz Pimco Income na Allianz Pimco Emerging Markets Bonds. Liczymy na to, że osłabienie dolara może wspomóc dług z krajów wschodzących. Największa pozycję stanowi Generali Aktywny Dochodowy.

Zrównoważony

Komentarz:
Portfel zyskał ponad 1.60% w ciągu ostatniego miesiąca. Zamykamy Skarbiec Konserwatywny Plus i otwieramy pozycję na rynku europejskim (Allianz Europe Equity Growth Select), a resztę środków przekazujemy do Generali Aktywny Dochodowy. Zwiększamy tym razem nieco udział funduszy akcyjnych w portfelu.

Umiarkowanie agresywny

Komentarz:
Jednostka portfela zyskała niemal 3% w ostatnim miesiącu. Wszystkie pozycje dodały coś do wyniku. Wychodzimy nieco w kierunku akcji poprzez zamianę Caspar Stabilny na Caspar Globalny, który ma znacznie większy udział akcji w portfelu. Resztę środków lokujemy do Generali Aktywny Dochodowy uzyskując 37% udziału po stronie dłużnej.

Agresywny

Komentarz:
Dobry miesiąc dla tego portfela, zyskał ponad 4% i odrobił stratę z poprzedniego okresu. Zwiększamy udział akcji poprzez zamianę Caspar Stabilny na Caspar Globalny, który ma znacząco wyższy udział akcji w portfelu. Uzyskujemy globalnie zdywersyfikowany portfel z przewagą funduszy z rynków rozwiniętych.

Portfel Specjalistyczny – LISTOPAD 2019

Portfel specjalistyczny ma wyłącznie charakter poglądowy i edukacyjny. Podgląd portfela jest widoczny dla każdego użytkownika Platformy Funduszy. Portfel modelu specjalistycznego nie jest rekomendowany dla klientów F-Trust.

Komentarz:
Portfel zyskał w ostatnim miesiącu równo 2% i wyszedł swoim wynikiem na nowe szczyty. Zgodnie ze wskazaniem barometru przesuwamy część środków z części dłużnej na obrane wcześniej pozycje. Zmniejszamy udział Quercus Obligacji Skarbowych, a z uzyskanych środków zwiększamy pozycje o najniższym udziale, czyli Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych. Uzyskujemy portfel z połową długu, a w części akcyjnej z nastawieniem na Europę, wschodzącą Azję i Japonię oraz globalne spółki wzrostowe.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.