OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Jak inwestować, by osiągnąć maksymalne korzyści przy niskim ryzyku? – Jacek Warmuziński z Esaliens TFI

Jacek Warmuziński z Esaliens TFI

Jacek Warmuziński – Esaliens TFI

Takie pytania zadają nam Klienci przez cały rok. Dotyczą one zarówno inwestycji krótkoterminowych, jak i tych z dłuższym horyzontem inwestycyjnym. Od kilku lat, w szczególności w grudniu, obserwujemy wzmożone zainteresowanie Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE) i Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Wybór dostawcy oraz strategii inwestycyjnej jest niezwykle ważny, ponieważ od tego zależy, jakimi środkami będziemy dysponowali po przejściu na emeryturę. Na co zwrócić uwagę? Jak inwestować, aby nam się to opłacało?


Przekonaj się o naszym podejściu do Klientów. Zapisz się do newslettera, otrzymuj darmowe poradniki i raporty inwestycyjne


Jak wybrać IKZE, a jak wybrać IKE?

Na rynku znajdziemy wiele instytucji oferujących indywidualne konta emerytalne. Jeśli popatrzymy na wysokość limitów wpłat oraz ulgi podatkowe, to te parametry wszędzie wyglądają identycznie. Warto zwrócić uwagę, czy mamy dostęp do szerokiego spektrum inwestycji (np. fundusze akcji, obligacji – krajowe i zagraniczne). Podział oszczędności między urozmaicone formy inwestowania da nam wymierne korzyści w przypadku hossy na rynkach akcji oraz relatywne zabezpieczenie w momencie, gdy wejdziemy w gorszą koniunkturę. Takie możliwości oferują zazwyczaj partnerzy mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji długoterminowych.

Jaką strategię wybrać?

Załóżmy, że wybraliśmy instytucję, której chcemy powierzyć oszczędności. Kolejnym krokiem jest wybór strategii inwestycyjnej. Kierując się statystyką, łatwo dojść do wniosku, że im mamy więcej czasu do wypłaty, to tym bardziej możemy sobie pozwolić na agresywną inwestycję – np. zwiększając udział akcji w portfelu. IKE i IKZE mają charakter wpłat regularnych, dzięki czemu unikamy ryzyka wpłaty większej kwoty tuż przed korektą. Co ważne, uśredniamy ceną zakupu – to również przemawia za wyborem instrumentów cechujących się większą zmiennością oraz potencjalne lepszymi stopami zwrotu w dłuższym horyzoncie.

W jakie aktywa lokować środki?

Warto też pamiętać o tym, że zbliżając się do momentu wypłaty środków, należałoby zmniejszać udział akcji w portfelu. Uchroni nas to przed ryzykiem niespodziewanych spadków bezpośrednio przed końcem inwestycji. Warto rozważyć rozwiązanie ESALIENS TFI – tzw. Model Cyklu Życia, jeśli chcemy mieć pewność, że to zmniejszenie nastąpi w odpowiednim terminie. Model polega na tym, że na początku naszej drogi inwestycyjnej udział akcji w portfelu jest przeważający. Po przekroczeniu 45. roku życia sukcesywnie zmniejszane jest zaangażowanie w akcje na korzyść instrumentów bezpiecznych – np. obligacji. Schemat działania Modelu Cyklu Życia przedstawia poniższa tabela.

Pożądane jest też skorzystanie z usług specjalisty, który w profesjonalny sposób pomoże w wybraniu odpowiedniej strategii inwestycyjnej i zadba o to, żeby pasowała do indywidualnego profilu inwestycyjnego.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Esaliens TFI.

Lista funduszy Esaliens TFI dostępna w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Akcyjne 4 akcji polskich uniwersalne Polska +7.08%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) Akcyjne 4 akcji polskich uniwersalne Polska +7.08%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Akcyjne 4 akcji globalnych rynków rozwiniętych Globalny +2.47%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Akcji Globalnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Akcyjne 4 akcji globalnych rynków rozwiniętych Globalny +2.47%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Akcyjne 4 akcji globalnych rynków wschodzących Emerging Markets +0.4%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Akcyjne 4 akcji globalnych rynków wschodzących Emerging Markets +0.4%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Dłużne 3 papierów dłużnych globalnych uniwersalne Globalny +3.85%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Dłużne 3 papierów dłużnych globalnych uniwersalne Globalny +3.85%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Inne 5 rynku surowców - metale szlachetne Globalny +8.32%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Inne 5 rynku surowców - metale szlachetne Globalny +8.32%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Akcyjne 4 akcji globalnych rynków rozwiniętych Globalny +2.74%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Akcyjne 4 akcji globalnych rynków rozwiniętych Globalny +2.74%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) Dłużne 2 papierów dłużnych polskich uniwersalne Polska +1.1%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) Dłużne 2 papierów dłużnych polskich uniwersalne Polska +1.1%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Dłużne 3 papierów dłużnych globalnych uniwersalne Globalny +9.35%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Dłużne 3 papierów dłużnych globalnych uniwersalne Globalny +9.35%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Akcyjne 4 akcji polskich małych i średnich spółek Polska +2.96%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Małych i Średnich Spółek (Esaliens Parasol FIO) Akcyjne 4 akcji polskich małych i średnich spółek Polska +2.96%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Akcyjne 5 akcji amerykańskich USA +8.49%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Akcyjne 5 akcji amerykańskich USA +8.49%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) Akcyjne 4 akcji zagranicznych sektorowych pozostałe Globalny +2.62%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) Akcyjne 4 akcji zagranicznych sektorowych pozostałe Globalny +2.62%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Dłużne 2 papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych Polska +2.06%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO) Dłużne 2 papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych Polska +2.06%
2023-11-29
Szczegóły
Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) Akcyjne 5 akcji amerykańskich USA +1.5%
2023-11-29
Szczegóły