OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Fundusze długu w Polsce pod presją

Analizy Online sprawdziły, które z subfunduszy dłużnych uniwersalnych najlepiej spisywały się w ostatnich latach. Zdaniem portalu, rentowność dziesięcioletnich obligacji spadła ostatnio do 3,06% i osiągnęła historyczny rekord, ale i tak hossa trwała od końca 2011 roku, a klienci funduszy dłużnych mogli liczyć nawet na dwucyfrowe wyniki. Teraz, na skutek eskalacji konfliktu na Ukrainie, sytuacja może ulec zmianie.

Zdaniem Kamila Koprowicza, autora analizy, w grupie funduszy o uniwersalnej strategii, najlepsze wyniki osiągnęły UniObligacje Aktywny (UniFundusz SFIO), KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) oraz Aviva Investors Obligacji Dynamicznych (Aviva Investors FIO).

Od 31 grudnia 2011 roku do 10 maja 2013 roku, stopa zwrotu subfunduszu UniObligacje Aktywny wyniosła 24,2%, subfunduszu Aviva Investors Obligacji Dynamicznych 20,1%, a KBC Papierów Dłużnych 18,9%. Później, na kilka miesięcy, rentowności na rynku długu znacząco spadły, osiągając nawet poziom 3,08%, ale w następnych miesiącach sytuacja uległa poprawie i od 31 stycznia do 21 sierpnia br. znowu można było mówić o hossie.

W tym drugim okresie stopa zwrotu subfunduszu UniObligacji Aktywny wyniosła 8,9%, KBC Papierów Dłużnych 7,5%, a Aviva Investors Obligacji Dynamicznych 7,0%. W tym okresie jednak najlepiej spisywał się subfundusz Inventum Obligacji (Inventum FIO), który zanotował stopę zwrotu w wysokości 11,3%. Na czwartym miejscu, wyprzedzając Aviva Investors Obligacji Dynamicznych, znalazł się, ze stopą zwrotu 7,2%, BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO).

Większość specjalistów, oceniając koniunkturę na rynku długu, wypowiada się ostrożnie, ale niektórym zarządzającym nie brakuje optymizmu. „Sytuacja w Polsce będzie sprzyjać obniżeniu oczekiwań odnośnie wzrostu gospodarczego i inflacji. Ostatniej aukcji obligacji towarzyszył bardzo duży niezaspokojony popyt – przekonuje, cytowany przez Analizy Online, Artur Ratyński z KBC TFI. – Sytuacja fiskalna jest stabilna, a potrzeby pożyczkowe rządu na 2014 rok pokryte w 100%. Tym samym po ustabilizowaniu się sytuacji na Ukrainie, rosną szanse na dalszy wzrost cen polskich obligacji”.

Tyle tylko, że ostatnie wydarzenia na Ukrainie, gdzie mamy już do czynienia z otwartą inwazją wojsk rosyjskich, mogą te nadzieje zniweczyć.

Michał Dąbrowski, współzarządzający subfunduszem Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy:

Michał Dąbrowski Ostatnie wydarzenia na Ukrainie spowodowały wzrost zainteresowania inwestorów bezpieczniejszymi aktywami, a wśród nich niemieckimi i amerykańskimi obligacjami skarbowymi. Rentowność 10-letnich obligacji osiągnęła kolejny raz najniższy poziom w historii i wyniosła poniżej 0,90% w skali roku. Sytuacja na rynku długu będzie zmienna w ślad za pojawiającymi się informacjami z Ukrainy. W przypadku utrzymania się awersji do ryzyka powinno to sprzyjać popytowi na papiery dłużne krajów uważanych za bezpieczne. Wspierane przez słabsze odczyty z gospodarki oraz niski poziom inflacji w strefie euro oczekiwania na uruchomienie w najbliższym czasie przez Europejski Bank Centralny programu łagodzenia ilościowego, powinny wspierać popyt na obligacje krajów unii walutowej. W razie dalszej eskalacji konfliktu, wyceny obligacji krajów z naszego regionu mogą być – w ślad za słabnącymi walutami – pod presją. Czynnikiem wspierającym dla polskich obligacji będą spodziewane przez rynek obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Spośród wyżej wspomnianych subfunduszy w ofercie F-Trust można znaleźć: