OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Europa Środkowa się rozpędza

W ubiegłym roku roczna dynamika wzrostu PKB w krajach Europy Środkowej wyniosła 2,9% i takie tempo oczekiwane jest także w pierwszej połowie 2015 roku. W drugiej połowie tego roku wzrost PKB powinien jeszcze przyspieszyć.

Obawy, że agresja Rosji na Ukrainę odbije się bardzo niekorzystnie na gospodarce regionu nie znajdują, na szczęście, potwierdzenia. Owszem, w 2014 roku spadła wartość eksportu państw Europy Środkowej – zwłaszcza Polski i Węgier – ale za to znacząco wzrosła konsumpcja wewnętrzna. W efekcie, wzrost produktu krajowego brutto w ubiegłym roku wyniósł 2,9%, wobec 1,3% w 2013 roku. Co ważniejsze, ta dynamika wzrostu PKB powinna się utrzymać w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, a w drugiej połowie 2015 roku jeszcze wzrosnąć. Z raportu „Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, przygotowanego przez Narodowy Bank Polski wynika także, że w latach 2015-2016 głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt wewnętrzny, natomiast rola popytu zagranicznego będzie dalej marginalizowana. W świetle przedłużającego się – i zaostrzającego – konfliktu na Ukrainie, to dla inwestorów dobra wiadomość.

Dominująca rola Konsumpcji wewnętrznej

Jednym z czynników wzrostu popytu wewnętrznego w ubiegłym roku oraz w latach 2015-2016 będzie niska inflacja. Wprawdzie w drugiej połowie tego roku powinna ona wzrosnąć, ale nadal pozostanie na relatywnie niskim poziomie. „Niewielki wzrost inflacji wynikać ma przede wszystkim z oczekiwanego umacniania się popytu konsumpcyjnego i wzrostu inflacji bazowej – napisali autorzy raportu NBP. – W świetle prognoz cen surowców na rynkach światowych czynniki o charakterze podażowym, czyli ceny energii i żywności nieprzetworzonej, mogą mieć mniejszy wpływ na dynamikę cen, zwłaszcza w 2016 roku”.

W 2014 roku konsumpcja wewnętrzna zwiększała się w krajach Europy Środkowej najszybciej od 2011 roku i w trzecim kwartale ubiegłego roku wyniosła 2,7%. Było to spowodowane nie tylko niską inflacją, ale także znaczną poprawą sytuacji na rynku pracy, czyli spadkiem bezrobocia, wzrostem dynamiki wynagrodzeń oraz wzrostem zatrudnienia. Wzrost spożycia był w ubiegłym roku szczególnie widoczny na Węgrzech, w krajach bałtyckich oraz w Rumunii. W minionym roku szybko wzrastały też nakłady inwestycyjne, osiągając w trzecim kwartale 2014 roku tempo 7,5% rok do roku. Szczególnie dynamiczny wzrost tempa nakładów inwestycyjnych miał w ubiegłym roku miejsce w Polsce, na Słowacji oraz na Węgrzech. Gorzej było natomiast w Czechach oraz krajach bałtyckich. Warto jednak pamiętać, że wzrost tempa inwestycji był w dużym stopniu związany z środkami uzyskiwanymi przez kraje Europy Środkowej z Unii Europejskiej.

Polska w europejskie czołówce

W 2014 roku dwa kraje regionu, Polska oraz Węgry, należały do najszybciej rozwijających się państw Unii Europejskiej. I wygląda na to, że w tym roku Polska także utrzyma się w unijnym „czubie”. Rząd prognozuje, że w 2015 roku tempo wzrostu polskiego PKB wyniesie 3,4%. Nieco większym optymistą jest Bank of America Merrill Lynch, który w tym roku prognozuje wzrost o 3,5, a w 2016 roku o 3,7%.

Spośród krajów Europy Środkowej, poza Polską, najwyższe tempo wzrostu gospodarczego zanotują w 2015 roku według Komisji Europejskiej Litwa (3,1 i 3,4% w 2016 roku), Łotwa (odpowiednio 2,9 i aż 3,6%) oraz Czechy (2,7 i 2,7%). Maruderami będą zaś Chorwacja (0,2 i 1,1%) oraz Bułgaria (0,6 i 1,0%).

Warto dodać, że zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2015 roku tempo wzrostu PKB w strefie euro wyniesie tylko 1,2%.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ