EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Świat, do którego zapewne już nie wrócimy… | Barometr gospodarczy – kwiecień 2020

F-Trust - barometr gospodarczy styczeń 2019To pierwszy etap naszej comiesięcznej analizy, który jest efektem pracy Komitetu Analitycznego F-Trust. Celem barometru jest znalezienie w cyklu gospodarczym miejsca, w którym znajduje się światowa gospodarka i w ten sposób zidentyfikowanie preferowanej klasy aktywów. Pokaż cały proces

Komentarz Jędrzeja Janiaka, Analityka F-Trust w formie tekstowej:

Szacunki dotyczące PKB Stanów Zjednoczonych na drugi kwartał bieżącego roku, które wypuszczają główne banki czy firmy analityczne mieszczą się w przedziale od -9% (Bloomberg Economics) do -40% (Capital Economisc). Wiele z analizowanych przez nas danych dotyczy jeszcze stycznia i lutego, w niewielkiej ilości dostępne dane obejmują marzec.

Obraz płynący z gospodarki w dużej mierze pokazuje jeszcze świat i jego kształt, do którego zapewne już nie wrócimy. Po rozbieżności szacunków widać, że ocena możliwych gospodarczych skutków pandemii jest stosunkowo ograniczona i tym samym obarczona dużym ryzykiem. Wiemy już, że uruchomione skupy obligacji skarbowych mają za zadanie zapewnić płynność na rynkach. Coraz częściej słychać, że interwencją banków centralnych zostaną objęte również długi przedsiębiorstw, a nawet ich akcje. Rządy przygotowują plany stymulacji gospodarki, oparte o transfery społeczne czy inwestycje infrastrukturalne.

Wydaje nam się, że aby myśleć o realnej poprawie potrzebujemy zobaczyć przede wszystkim spadek zachorowań i zgonów, a najchętniej usłyszelibyśmy o skutecznej szczepionce lub lekarstwie na koronawirusa. Obserwujemy zatem dynamikę nowych wykrytych zakażeń, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w USA, gdzie skala pandemii obecnie przykryła swoją wielkością Chiny i Europę. Spadek cen ropy naftowej, miedzi i innych surowców wraz z ograniczonym przez lock down popytem na dobra konsumenckie powoduje, że inflacja w wielu krajach ponownie się zmniejsza, zarówno po stronie konsumentów, jaki producentów. Przed nami trudny okres selekcji funduszy, w obecnym otoczeniu nieliczne z nich się sprawdzą – zarówno po stronie dłużnej, jak i akcyjnej. Na teraz pozostajemy na wskazaniu dołka koniunktury w naszym Barometrze F-Trust. Oznacza to, że fundusze akcyjne powinny być przy dolnych przedziałach dla poszczególnych profili ryzyka, a po stronie dłużnej stawiamy na fundusze dłużne skarbowe z całkowitym pominięciem długu korporacyjnego.

Zobacz z czego wynika aktualna pozycja wskazówki – to efekt regularnej analizy wskaźników ekenomicznych

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – marzec 2020 (komentarz w formie video!)

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – luty 2020 (komentarz w formie video!)

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – styczeń 2020 (komentarz w formie video!)

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – luty 2020 (komentarz w formie video!)

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – grudzień 2019 (komentarz w formie video!)

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – listopad 2019 (komentarz w formie video!)

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – październik 2019 (komentarz w formie video!)

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy – wrzesień 2019 (komentarz w formie video!)+Jak czytać barometr? Zobacz inne nasze filmy! (kliknij i rozwiń)

Zapisz się do newslettera i tak jak 2 148 osoby, otrzymuj darmową edukację na skrzynkę e-mail


Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust

Ranking Funduszy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

 

Zastrzeżenia Prawne 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust S.A.
Wszelkie materiały zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność F-Trust S.A. i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Materiały zamieszczone w niniejszym opracowaniu nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Odwołania w niniejszym opracowaniu do akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych bądź grup takich instrumentów, stanowią jedynie odniesienia do szeroko rozumianych rynków i nie stanowią podstaw do jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów. Ryzyko wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust, w szczególności ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik niniejszej strony internetowej.