X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Więcej

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

WięcejIKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

WięcejUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

A A A

Ipopema SFIO m-INDEKS Kat. A

KUP

Wartość jednostki:
135.34 PLN
data wyceny: 2017-06-23

Stopa zwrotu:

1 tydz

: +1.83%

OPIS FUNDUSZU

Głównym składnikiem lokat Subfunduszu będą akcje spółek, które w dniu ich nabycia, wchodzą w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne, których bazę stanowi indeks mWIG40, oraz akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego. Subfundusz dąży do odzwierciedlenia składu oraz proporcji spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, dopuszczając równocześnie nieznaczne odchylenia od tego indeksu w celu zwiększenia atrakcyjności stopu zwrotu z Subfunduszu. Subfundusz dopuszcza nieznaczne odchylenia składu portfela od składu indeksu mWIG40. W przypadku każdej spółki wchodzącej w skład indeksu mWIG40, odchylenie nie może być wyższe niż 2,5 punktu procentowego od procentowego udziału tej spółki w indeksie mWIG40. Suma wartości bezwzględnych wszystkich odchyleń, o których mowa powyżej, nie może przekroczyć 20 punktów procentowych. Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą dążenia do odzwierciedlenia składu indeksu mWIG40. W tym celu Subfundusz będzie inwestował w akcje spółek, które w dniu ich nabywania wchodziły w skład indeksu mWIG40 oraz Instrumenty Pochodne wskazane powyżej, kierując się bieżącym udziałem akcji poszczególnych spółek w składzie tego indeksu. Subfundusz utrzymuje także, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań, część aktywów na rachunkach bankowych. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2015-03-02

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 5

Sektor: Małe i średnie spółki

Podział geo: Polska

Minimalna pierwsza wpłata: 20000 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 5000 PLN


KUP