X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Ponad 1000 funduszy nadzorowanych
przez KNF WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (USD)

KUP

Wartość jednostki:
11.32 USD
data wyceny: 2018-02-19

Stopa zwrotu:

1 tydz

: +0.53%

OPIS FUNDUSZU

Celem funduszu jest osiągnięcie zysku i wzrostu kapitału. Środki są inwestowane w instrumenty dłużne denominowane w chińskim renminbi (RMB), papierywartościowe rynku pieniężnego oraz środki pieniężne i/lub ich odpowiedniki. Co najmniej 70%środków jest inwestowanych bezpośrednio i/lub pośrednio w obligacje sklasyfikowane napoziomie inwestycyjnym, denominowane w RMB, obligacje sklasyfikowane na poziomieinwestycyjnym emitentów, którzy główną część swojej działalności prowadzą w regionie Azji iPacyfiku, obligacje denominowane w RMB emitentów instrumentów sklasyfikowanych na poziomieinwestycyjnym lub obligacje emitentów instrumentów sklasyfikowanych na poziomie inwestycyjnym,którzy główną część swojej działalności prowadzą w regionie Azji i Pacyfiku. Ekspozycja naobligacje denominowane w innych walutach może być zabezpieczana w celu utrzymaniaekspozycji walutowej w RMB. Fundusz może inwestować swoje aktywa netto bezpośrednio wlokalne obligacje chińskie notowane na giełdzie lub będące przedmiotem obrotu giełdowego wChinach lub na międzybankowych rynkach obligacji w Chinach kontynentalnych. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymisektorami rynku, gałęziami czy typami aktywów. Może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty. Może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innychdozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Może stosować instrumenty pochodne wcelu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku,w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu. Fundusz podejmuje decyzje o wyborze inwestycji według własnego uznania w ramach swoichcelów i zasad. Zysk jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu. Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują umorzyć swoje tytułyuczestnictwa w funduszu w ciągu 5 lat. Inwestycję w fundusz należy uznać za długoterminową.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2014-05-07

Klasa aktywów: Dłużne

Ryzyko: 3

Sektor: Obligacje korporacyjne

Podział geo: Azja-Pacyfik bez Japonii

Minimalna pierwsza wpłata: 2500 USD

Minimalna kolejna wpłata: 1000 USD

Karta
informacyjna
funduszu

KUP