X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Więcej

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

WięcejSzybkie wyszukiwanie funduszy:IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

WięcejUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

A A A

Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

KUP

Wartość jednostki:
179.2 PLN
data wyceny: 2017-08-17

Stopa zwrotu:

1 tydz

: +0.86%

OPIS FUNDUSZU

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat środków pieniężnych. Subfundusz lokuje środki przede wszystkim w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej (co najmniej 66% wartości aktywów netto Subfunduszu), w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, instrumenty dłużne emitowane przez innych emitentów, w szczSubfundusz Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek inwestuje w starannie wybrane spółki z całego świata, cechujące się średnią lub niską kapitalizacją. W portfelu znajdują się akcje firm, które charakteryzuje wysoka dynamika rozwoju. Wiele z nich działa w najbardziej innowacyjnych sektorach dzięki czemu w największym stopniu korzystają z szybkiego wzrostu konsumpcji i udziału wysokich technologii. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Portfel w niewielkim stopniu uzupełniany jest o walory szczególnie dynamicznych firm z rynków wschodzących. Zdecydowana większość portfela zabezpieczona jest przed ryzykiem kursowym.ególności emitowane przez spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2015-10-14

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 6

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN

Karta
informacyjna
funduszu

KUP