EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A
Ulga podatkowa za IKZE 2018

Dzięki takim rozwiązaniom jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) czy indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) można odłożyć prywatny kapitał na swoje przyszłe potrzeby. Korzyści z prowadzenia IKE i IKZE nie ograniczają się jednak wyłącznie do samej możliwości oszczędzania, ale mają również realną postać atrakcyjnych ulg podatkowych.

W 2018 roku na koncie IKE możemy odłożyć 13 329 PLN, natomiast na IKZE 5 331,60 PLN. Nic nie stoi na przeszkodzie, by mieć oba konta i tym samym korzystać z szeregu przywilejów przypisanych do każdego z tych rozwiązań.


Otrzymuj teksty takie jak ten na swojego maila. Bądź jak 1981 subskrybentów naszego newslettera!


Grudzień to szczególnie ważny okres dla osób odkładających pieniądze w ramach IKZE lub myślących o założeniu takiego konta. W następnym roku bowiem swoje wpłaty można odpisać od podstawy opodatkowania w PIT. Jeśli w danym roku się nie zaoszczędzi w ramach IKZE, to przepadają nam bezpowrotnie należne preferencje podatkowe za ten konkretny rok. Ponieważ wpłaty wiążą się z ulgami podatkowymi, są ustawowo limitowane. Zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 r. limit wpłat na IKZE wynosi 5 331,60 PLN, a to pozwala na odliczenie składek od dochodu za 2018 r. dzięki czemu przy maksymalnej wpłacie na IKZE można odzyskać nawet do 1706,11 zł przy progu podatkowym 32% lub 959,69 zł przy progu podatkowym 18%.

Jaką ulgę możesz zyskać dzięki IKZE w 2018 roku?

Sprawdź więcej przykładowych wyliczeń na stronie Esaliens

To jednak nie jedyne przewagi IKZE z obszaru podatkowego:
  • dodatkowo, wypłacając środki na emeryturze, po spełnieniu ustawowych warunków wieku i odpowiedniego stażu oszczędzania, stosuje się preferencyjną 10% stawkę podatkową;
  • a zebrany kapitał emerytalny może być dziedziczony i nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Zobacz jakie są korzyści z odpowiednio wcześnie rozpoczętego oszczędzania Oszczędzanie na emeryturę – dlaczego warto o tym pomyśleć wcześniej?
W ramach IKE można w 2018 r. odłożyć aż 13 329 zł. Do IKE również przypisane są korzyści podatkowe w postaci:
  • braku konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn w przypadku dziedziczenia kapitału,
  • jednej z nielicznych w Polsce możliwości oszczędzania bez 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Jak widać, zarówno IKE jak i IKZE to rozwiązania emerytalne, które proces oszczędzania czynią nie tylko łatwiejszym, ale również, ze względu na szereg preferencyjnych warunków – opłacalnym. Przy tym są to rozwiązania elastyczne – może z nich korzystać już zarabiający 16-latek, ale również emeryt.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Esaliens TFI.

Lista funduszy Esaliens TFI dostępna w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Esaliens Akcji Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +0.74%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Akcji Azjatyckich Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.4%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone -1.75%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +0.98%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -1.13%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Gold Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny +7.66%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Konserwatywny Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.28%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -2.34%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Małych I Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -1.94%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich Akcyjne 7 Małe i średnie spółki Stany Zjednoczone +1.76%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Medycyny i Nowych Technologii Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -0.61%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Obligacji Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.55%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Okazji Rynkowych Akcyjne 7 Uniwersalny Globalny +4.56%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Senior FIO Mieszane 4 Uniwersalny Globalny -0.88%
2021-10-19
Szczegóły
Esaliens Stabilny Mieszane 4 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -0.5%
2021-10-19
Szczegóły

Podstawą prawną prowadzenia IKZE i IKE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1776). W przypadku wcześniejszego zwrotu z IKZE, otrzymaną kwotę (wpłaty z uwzględnieniem zysków/strat) należy doliczyć do dochodu przy rocznym rozliczeniu PIT.

W przypadku wypłat z IKE, ewentualne zyski są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych pod warunkiem osiągnięcia określonego wieku (60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych po skończeniu 55 lat) oraz odpowiedniego stażu w IKE. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Emerytura - oszczędzaj już dziś z F-Trust i Esaliens

Emerytura z ZUS – czy dla każdego?

Emerytura to podstawowe świadczenie pieniężne, które ma zabezpieczać naszą przyszłość. Chińska myśl mówi, że „jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów” – dlatego chcemy przedstawić kilka przykładów, po których może nie będziecie spać spokojnie, ale za to pomyślicie o swojej przyszłości już dziś i zaczniecie odkładać na spokojną emeryturę – bo jeśli o emeryturę chodzi, to warto polegać na sobie i swoich własnych oszczędnościach.


Zapisz się do newslettera i tak jak 1 981 osób, otrzymuj darmową edukację na skrzynkę e-mail


Dlaczego w ogóle zajmujemy się oszczędzaniem na przyszłość? Oto kilka wybranych kwestii, które zmieniają się niezauważalnie na naszych oczach. Sytuacja się zmienia – państwowa emerytura z ZUS naszym dziadkom pozwalała zaspokoić potrzeby życiowe, ale dla młodych ludzi będzie niewystarczająca.

Na wysokość emerytury ma wpływ to, że ludzie dłużej żyją

Medycyna ma coraz większe sukcesy w ratowaniu życia, coraz skuteczniej walczy z epidemiami. Z jednej strony to dobra wiadomość, ale z drugiej… oznacza dłuższe okresy pobierania emerytury, w związku z czym potrzebne są coraz większe środki na jej finansowanie. Od kilkudziesięciu lat ludzie żyją coraz dłużej i ten trend utrzymuje się. Jeszcze w 2015 r. przeciętna długość życia wynosiła niewiele ponad 73 lata dla mężczyzn oraz ponad 81 lat dla kobiet. W 2050 r. wartości te mają wzrosnąć odpowiednio do ponad 82 lat i 87,5.

Emerytura a oczekiwana długość życia w latach

Emerytura a długość życia Polaków na przestrzeni lat

Źródło: GUS, Prognoza Ludności na lata 2014-2050, str. 105 i 106

Emerytura to porozumienie pokoleń

Polski system emerytalny, jak w wielu krajach na świecie, działa tak, że składki osób pracujących finansują świadczenia dla emerytów. Chociaż ten model nie jest idealny, to obecnie osoby pracujące są w stanie finansować emerytury. Jednak zarówno w Polsce, jak i na świecie trend jest niekorzystny – liczba emerytów rośnie w stosunku do osób osiągających dochody. W 2014 roku na 1 tys. pracujących Polaków przypadało ok. 209 emerytów, a w 2050 r. liczba ta ma wzrosnąć ponad dwukrotnie – do 519 osób. Jest to kolejny powód, dla którego – o ile nic się nie zmieni – świadczenia emerytalne będą coraz niższe.

Jak wygląda długość życia Polaków?

A więc na jaką emeryturę możemy liczyć?

Ekonomiści szacują przyszłą emeryturę za pomocą tzw. „stopy zastąpienia”, która określa, o ile emerytura będzie niższa w porównaniu do ostatniego wynagrodzenia. Jeśli przyjmiemy, że przeciętne wynagrodzenie wynosi 4 800 zł, a przeciętna emerytura mężczyzny to 2 700 zł, to stopa zastąpienia wynosi ok. 56%. Dla kobiet wartość ta zwykle jest niższa, gdyż przeciętnie kobiety pracują krócej i korzystają z urlopów macierzyńskich (w marcu 2018 r. przeciętna emerytura wynosiła 1 817,75 zł dla kobiet i 2 717,09 zł dla mężczyzn).

Wynagrodzenia a wysokość emerytury obecnie

Średnia emerytura wypłacana kobietom jest niższa niż średnia emerytura mężczyzny

Źródło wysokości emerytury: ZUS, Ewa Karczewicz, Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2018 roku., str. 17. Źródło wysokości wynagrodzenia: GUS, Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2018 r.

Prognozuje się, że w najbliższych latach stopa zastąpienia, czyli relacja ostatniej pensji do pierwszej emerytury będzie nadal drastycznie spadać. Według badania OECD 2017, w 2060 roku (kiedy na emeryturę będą przechodzić obecni 20-latkowie) przyszły polski emeryt otrzyma symboliczną emeryturę „państwową” – ok. 38,6% swojego ostatniego wynagrodzenia.

Jak zapełnić tę różnicę pomiędzy ostatnią wypłatą a kwotą emerytury?

Sposobów na to, aby dobrze przygotować się finansowo na „jesień życia” jest bardzo dużo. Niektórzy wybierają tradycyjnie: oszczędności na lokatach, nieruchomości. Inni wykorzystują specjalnie do tego przygotowane rozwiązania, takie jak indywidualne konta emerytalne (IKE) czy indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) jest to wyjątkowa opcja na polskim rynku, która pozwala kumulować kapitał, a przy okazji korzystać z preferencji podatkowych. Przez kilkadziesiąt lat oszczędności podatkowe mogą urosnąć do wartości naprawdę istotnej dla budżetu!

Emerytura – ile trzeba oszczędzać? Przykłady

Sprawdźmy dwie symulacje regularnego odkładania oszczędności na IKZE z ulgą podatkową:

Oszczędzanie na emeryturę: Janek – 25 lat

Symulacja wysokości emerytury dla oszczędzania przez 40 lat

Wyliczenia poglądowe. Lata oszczędzania (okres pozostający do emerytury) – 40 lat, wypłaty przez 20 lat

Aby przez 20 lat mieć dodatkową emeryturę 1 000 zł, Janek odkłada co miesiąc 200 zł do ukończenia 65. roku życia. W tym czasie każdego roku „na osłodę” otrzymuje ulgę w PIT! Np. z tytułu wpłaty 2 400 zł w ciągu roku (200 zł miesięcznie) za 2018 rok ulga wynosi 432 zł (przy pierwszym progu podatkowym 18%) albo 768 zł (przy drugim progu).

Oszczędzanie na emeryturę: Marcin – 45 lat

Symulacja wysokości emerytury dla oszczędzania przez 20 lat

Wyliczenia poglądowe. Lata oszczędzania (okres pozostający do emerytury) – 20 lat, wypłaty przez 20 lat.

Marcin będzie oszczędzał na dodatek do swojej emerytury o połowę krócej niż Janek. Już na pierwszy rzut oka nasuwają się oczywiste wnioski – pomimo dwukrotnie wyższych wpłat, na koniec jego oszczędności będą dużo niższe niż w przypadku Jana, również korzyść na podatku Belki nie będzie nawet w połowie tak wysoka. Ostatecznie także prywatny dodatek do emerytury będzie sporo niższy. Można pokusić się o stwierdzenie, że każdy rok bez oszczędzanie to czas stracony, trudny do nadrobienia.


Zobacz jakie są korzyści z odpowiednio wcześnie rozpoczętego oszczędzania
Oszczędzanie na emeryturę – dlaczego warto o tym pomyśleć wcześniej?


Nadal jednak dodatek do emerytury (670 zł) jest wyższy niż wpłacane kwoty (400 zł), pomimo że akurat w przypadku Marcina tak się złożyło, że okres wpłat i wypłat jest równy – 20 lat. Zwróćmy też uwagę, że przy wpłacie na IKZE w wysokości 4 700 zł (400 zł co miesiąc), bieżąca ulga w PIT za 2018 rok jest odpowiednio wyższa: 864 zł (przy pierwszym progu podatkowym 18%) albo 1 536 zł (przy drugim progu).


Oblicz swoją własną ulgę, ustalając indywidualne parametry oszczędzania
Kalkulator emerytalny Esaliens TFI


Czas pozostały do emerytury to Twój atut!

Na jaką więc emeryturę może liczyć 25-latek? Przed Tobą jeszcze perspektywa kilkudziesięciu lat pracy, w tym czasie wiele może się wydarzyć. Ale jedna rzecz jest pewna – hojny system emerytalny to przeszłość. Liczyć się będzie tylko to, co sami zdołamy zaoszczędzić. Jest i dobra wiadomość – w dłuższym okresie możemy budować oszczędności relatywnie niższym kosztem niż osoby, które są starsze i zaczynają oszczędzać później.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Esaliens TFI.

Lista funduszy Esaliens TFI dostępna w ofercie F-Trust

[ft_funds_db towarzystwo=”17″ nofilter=”false”]

Źródło wyliczeń w części „Ile trzeba oszczędzać? Przykłady” – Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. W wyliczeniach założono inflację równą 0%, regułę procentu składanego z kapitalizacją odpowiadającą częstotliwości wpłat w okresie wpłat oraz częstotliwości wypłat w okresie wypłat, wpłaty dokonywane na początku okresu, a wypłaty na koniec okresu. 4% – założona średnia roczna stopa zwrotu w okresie oszczędzania, a w czasie wypłat na emeryturze 2%. Wypłata z zysku oznacza wypłatę z bieżącego, potencjalnego zysku wygenerowanego z danej kwoty zgromadzonej na koniec okresu inwestowania. Zestawienia zawarte w niniejszym materiale należy traktować jako ilustrację, nie prognozę.

Materiał porusza jedynie wybrane zagadnienia i ma charakter skrótowy. Zasady funkcjonowania Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) i Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1776). Materiał ten ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. ESALIENS TFI SA, zarządzające funduszami ESALIENS, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

TAGI: ike, ikze, Oszczędzanie na emeryturę? Dlaczego warto zacząć tak szybko jak to możliwe?

Oszczędzanie na emeryturę – dlaczego trzeba?

Oszczędzanie na emeryturę już dziś może w znacznym stopniu poprawić jakość Twojego życia w przyszłości. Dowodzą tego alarmujące statystyki.

Według GUS w 2017 r. przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych emerytów wyniósł 1 630 zł, a niemal 80% z tej kwoty pochłaniały stałe wydatki (źródło). Dlatego oszczędzanie na emeryturę trzeba zacząć jak najwcześniej aby mieć większą szansę na zgromadzenie satysfakcjonującego zaplecza finansowego przy niższych nakładach. Zwłaszcza, że już nawet 16-latek może odkładać pieniądze na poczet przyszłej emerytury, jeśli oczywiście uzyskuje dochody.


Zapisz się do newslettera i tak jak 1 981 osób, otrzymuj darmową edukację na skrzynkę e-mail


Oszczędzanie na emeryturę z IKE i IKZE: korzyści

Warto korzystać z rozwiązań, które funkcjonują na rynku od lat, są dobrze znane i oferują przy tym ciekawe bonusy finansowe i podatkowe. Jest to Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Oba konta mają to do siebie, że oszczędzanie na emeryturę i pomnażanie kapitału za ich pomocą przebiega na preferencyjnych warunkach:

– pozwalają uniknąć 19% podatku od dochodów kapitałowych (tzw. „podatku Belki”),

– IKZE pozwala zaoszczędzić na podatku PIT. Swoją wpłatę na to konto można odpisywać co roku od podstawy opodatkowania dochodu. Biorąc pod uwagę tegoroczny limit wpłat na IKZE, można odzyskać nawet do 1 706,11 zł, przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wysokości wpłaty,

– zgromadzone oszczędności mogą być przekazane wybranym osobom albo dziedziczone. Co warte odnotowania, nie wymaga to odprowadzania podatku od spadków i darowizn,

oszczędzanie na emeryturę jest wyjątkowo elastyczne. Nie ma obowiązku regularnych wpłat. Można wpłacać więcej, gdy jest przypływ gotówki lub np. pominąć rok oszczędzania. Jeśli trafi się nieoczekiwana sytuacja życiowa, można zawiesić wpłaty lub wycofać środki i zrezygnować z dalszego odkładania pieniędzy, nie ponosząc „opłaty karnej” na rzecz firmy finansowej.

Limit wpłat na IKE/IKZE

Obowiązują ustawowe roczne limity wpłat, których nie można przekroczyć. W 2018 roku limit IKZE wynosi 5 331,60 zł, a IKE – 13 329 zł. W przypadku kont emerytalnych z Esaliens pierwsza wpłata wynosi min. 1 000 zł, a każda kolejna – min. 100 zł.

Przykładowe wpłaty na IKZE Ulga przy określonym progu podatkowym
18% 32%
2000 zł 360 zł 640 zł
3 500 zł 630 zł 1 120 zł
5 331,60 zł 959,69 zł 1 706,11 zł

Źródło – obliczenia własne Esaliens. Szacunkowe wyliczenia w zależności od stawki podatku 18% lub 32% dla osób fizycznych przy wpłacie maksymalnej (5 331,60 zł) na IKZE w 2018 r. Korzyść podatkowa dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą może być innej wysokości.

Gdzie otworzyć IKE/IKZE i oszczędzać na emeryturę już dziś?

Konta emerytalne znajdują się w ofertach różnych instytucji finansowych, m.in. towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń, banków. Ostatnie dane wskazują wyraźnie na wiodącą rolę TFI w otwieraniu nowych kont. W 2017 r. najwięcej IKE i IKZE otwarto w funduszach inwestycyjnych, podobnie było rok wcześniej. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w ubiegłym roku niemal 1 mln osób posiadało IKE, natomiast 700 tys. osób – IKZE. Wartość zgromadzonych w nich aktywów to 9,6 mld zł.


Jak zyskać ulgę podatkową dzięki IKZE? Zobacz naszą bazę wiedzy!
Oszczędzanie na emeryturę – FAQ

Czy oczekiwanie emerytury z ZUS ma sens?
Emerytura z ZUS – czy mamy na co liczyć?


Oszczędzanie na emeryturę – podstawa prawna

Podstawą prawną prowadzenia IKZE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1776). Podatek ryczałtowy w wysokości 10% pobierany jest od kwoty wypłaty z IKZE. W przypadku wcześniejszego zwrotu z IKZE, otrzymaną kwotę (wpłaty z uwzględnieniem zysków/strat) należy doliczyć do dochodu przy rocznym rozliczeniu PIT. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Esaliens TFI.

Lista funduszy Esaliens TFI dostępna w ofercie F-Trust

[ft_funds_db towarzystwo=”17″ nofilter=”false”] TAGI: oszczędzanie na emeryturę,