Podcast gospodarczy - styczeń 2023, słuchaj na: Spotify | Google Podcasts | Anchor

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób (masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma FunduszyInwestuj przez internet w łatwy sposób (masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Nie ma zysku bez ryzyka – Norbert Talarczyk, Skarbiec TFI

Niedawno “świętowaliśmy” kolejną rocznicę ostatniej podwyżki stóp procentowych w Polsce. Dla dociekliwych informacja, że miało to miejsce 5 marca 2015 roku. Mamy więc za sobą ponad trzyletni okres obowiązywania stawki podstawowej na poziomie 1,5%. Publiczne wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego i zarazem przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej Adama Glapińskiego mają wymowę gołębią, co skłania rynek do przekonania, że najbliższe podwyżki stop procentowych zobaczymy w drugiej połowie 2019 roku. Pochodną tego zjawiska jest wyjątkowo niski poziom oprocentowania depozytów w segmencie instytucjonalnym. Jedynie klienci detaliczni potrafią być od czasu do czasu rozpieszczani przez banki, jednakże pod warunkiem, że nie posiadają znacznych środków i spełnią szereg dodatkowych wymagań.

Naturalnym efektem poszukiwania alternatywnych rozwiązań może być zwrócenie się inwestorów w stronę towarzystw funduszy inwestycyjnych, a w szczególności oferowanych przez nie funduszy pieniężnych. Wypracowywane przez liderów tej kategorii stopy zwrotu w ostatnim okresie są niezwykle zachęcające i to zarówno w okresie rocznym, jak i krótszym, trzy, czy nawet jednomiesięcznym. To przyniosło znaczny napływ środków do części funduszy.

Niestety, od kilkunastu tygodni inwestorzy są elektryzowani informacjami spływającymi w sprawie obligacji wyemitowanych przez spółkę GetBack. Obligacje te były/są składnikami portfeli inwestycyjnych niewielkiej części funduszy inwestycyjnych. Konsekwencją zaistniałych wydarzeń były odpisy dokonane w portfelach funduszy posiadających te obligacje, co spowodowało dawno nie widziane w tym segmencie inwestycji spadki cen jednostek uczestnictwa. Ostatnio mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem w tej skali w roku 2012, gdy niewypłacalna stała się spółka PBG, co też doprowadziło do skokowego spadku wartości jednostek uczestnictwa sporej grupy funduszy.

Grupa funduszy pieniężnych jest niestety niezwykle zróżnicowana i pojemna na polskim rynku. Rygorystycznych kryteriów tego typu funduszy właściwie nie spełnia żadne z funkcjonujących rozwiązań na rynku. Tego typu konstrukcja byłaby skazana na rynkową porażkę – portfel składający się wyłącznie z obligacji emitowanych bądź gwarantowanych przez Skarb Państwa i to jeszcze o średnim terminie wykupu (duration) nie przekraczającym 1 roku, oferowałby inwestorom stopę zwrotu co najwyżej na poziomie nisko oprocentowanego depozytu. Mało kto pamięta, ale był w Polsce jedyny, nie istniejący już fundusz skarbowy rynku pieniężnego z ratigiem inwestycyjnym agencji Fitch!

Gdy przyjrzymy się portfelom funduszy z tej kategorii znajdziemy tam zarówno obligacje skarbowe, obligacje emitowane przez samorządy, czy obligacje korporacyjne – od zabezpieczonych, po najbardziej ryzykowne obligacje wysokodochodowe tzw. „high-yield” (zarówno krajowe jak i zagraniczne ). Pomijając inne ryzyka, najważniejszym w tym przypadku jest ryzyko kredytowe. Oczywista jest różnica pomiędzy prawdopodobieństwem otrzymania pieniędzy ze strony emitenta jakim jest państwo, czy firmy pozbawionej ratingu inwestycyjnego, dla której jedynym źródłem kapitału jest możliwość emitowania obligacji, bo żaden bank nie udzielił im kredytu.

Te wszystkie informacje są dla inwestorów dostępne, wymagają jednak wnikliwej lektury na bieżąco publikowanych kart produktów, a w szczególności sprawozdań finansowych publikowanych przez TFI dwa razy w roku.

Nie ma zysku bez ryzyka – choć truizm, zwrot ciągle aktualny.

Jak widać, skład portfela, a szczególnie udział instrumentów o wyższej dochodowości ma niewątpliwy wpływ na stopę zwrotu osiadaną przez fundusz. Pamiętajmy jednak, że im wyższa stopu zwrotu, tym większe ryzyko. Co w praktyce przekłada się na znaczący wzrost udziału obligacji korporacyjnych w składzie portfela funduszu. W naszej ocenie, inwestor musi rozważyć, czy zależy mu na maksymalizacji stopy zwrotu, czy osiągnięciu nieco niższej, z zachowaniem maksymalnej płynności inwestycji, tak by w każdych okolicznościach rynkowych uzyskać wynik inwestycji zbliżony do średnich wyników rocznych osiąganych przez fundusz. Czyli nie kierujmy się nazwą funduszu, czy wyłącznie osiąganym wynikiem w kategorii, a przede wszystkim składem portfela w doniesieniu do osiąganych historycznie wyników. W szczególności zwróćmy uwagę na udział i jakość obligacji korporacyjnych, jak i zaangażowanie funduszu w pojedynczego emitenta.

Jakimi więc cechami musiałby się charakteryzować idealny fundusz rynku pieniężnego?

Z pewnością atrakcyjną na tle depozytu krótko i średnioterminowego stopą zwrotu, co ważne powtarzalną, z niskim poziomem zmienności, by nie narażać inwestora na krótkoterminowe straty.

Bezpieczną struktura portfela, ze znacznym udziałem instrumentów gwarantowanych i emitowanych przez skarb państwa. Obligacje korporacyjne tylko wyselekcjonowanych emitentów o niskim poziomie ryzyka kredytowego niskimi poziomami zaangażowania w portfelu. Pamiętajmy, że to ta część portfela, która zapewni atrakcyjna stopę zwrotu, ale i niesie ryzyko w przypadku niewypłacalności emitenta.

Wysokim poziomem płynności portfela, co umożliwia bezpieczne realizowanie zleceń inwestorów instytucjonalnych, tak by nie miało to wpływu na wyceny jednostek uczestnictwa, czy optymalną strukturę portfela. Jak i umożliwia szybką reakcję na nadzwyczajne wydarzenia rynkowe.

Atrakcyjną płynność z punktu widzenia inwestora, czyli szybki dostęp do ulokowanych środków.

Przetestowaną w różnych realiach rynkowych strategią inwestycyjną wykazującą wysoki poziom umiejętności zespołu zarządzającego w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi na rynku.

Uważny inwestor z pewnością wyłuska z oferowanych na rynku rozwiązań cechujących się odpowiedzialną i rygorystyczną polityką inwestycyjną połączoną ze stabilną i przewidywalna stopą zwrotu, gdzie podstawę portfela funduszu zapewnią obligacje skarbowe, zaś udział obligacji korporacyjnych będzie bardzo starannie wyważony – niski poziom udziału pojedynczego emitenta w portfelu nie przekraczający 2%, w praktyce lepiej jeśli jest niższy.

Tylko taka konstrukcja będzie bezpieczna przystanią na czas zmienności na rynkach jaka będzie z całą pewnością cechować trwający rok 2018.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Akcja A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +6.23%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny A Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +2.94%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny B Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +3.02%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +7.55%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny +2.27%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec III Filar A Mieszane 4 Uniwersalny Polska +4.56%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny A Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +1.12%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny B Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +1.16%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Krótkoterminowy A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +1.37%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Krótkoterminowy B Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +1.41%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska +6.59%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny +1.24%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities A Absolutnej stopy zwrotu 5 Uniwersalny Globalny +4.4%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Nowej Generacji Akcyjne 6 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalny +3.61%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Obligacja A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +2.73%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Obligacja B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +2.82%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu A Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny +2.28%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu B Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny +2.35%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych A Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny +1.23%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Spółek Wzrostowych A Akcyjne 6 Zaawansowane technologie Globalne rynki rozwinięte +9.22%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Top Brands Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +6.38%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO A Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +5.17%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO A Mieszane 4 Uniwersalny Polska +3.59%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Value Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +4.68%
2023-01-25
Szczegóły
Skarbiec Waga Mieszane 5 Uniwersalny Polska +4.72%
2023-01-25
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.

Inwestowanie nadwyżek finansowych – Norbert Talarczyk, Skarbiec TFI

Każde przedsiębiorstwo, stoi przed dylematem optymalnego zagospodarowywania gotówki. Tak naprawdę środki finansowe są przysłowiowym „być albo nie być” każdego przedsięwzięcia gospodarczego. Brak płynności okazał się już wielokrotnie gwoździem do trumny nawet w dużych firmach.

Trochę teorii na dobry początek.
Bieżące zarządzanie finansami to tzw. „krótkoterminowe finanse”. Składają się na nie trzy podstawowe powody do gromadzenia rezerw gotówkowych.

Powód transakcyjny – gotówka jest niezbędna do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji gotówkowych.W praktyce nie zawsze udaje się zsynchronizować wartości wpływów i wydatków gotówkowych.

Powód ostrożnościowy – przedsiębiorstwo zabezpiecza się przed nieprzewidywalnymi potrzebami gotówkowymi,których koszt i czas nie są możliwe do określenia odpowiednio wcześnie przed ich wystąpieniem.

Powód inwestycyjny – środki pieniężne są utrzymywane w celu umożliwienia firmie inwestycji o stopie zwrotu przekraczającej przeciętną stopę zwrotu uzyskaną z depozytu bankowego.

Gotówka jest, ale co dalej?
Tak zdefiniowane rezerwy, czy inaczej nadwyżki finansowe, nie powinny być po zostawione na nieoprocentowanym rachunku bieżącym firmy, ponieważ siła nabywcza pieniądza w czasie maleje. Podstawowym instrumentem służącym zagospodarowaniu powstających każdego dnia nadwyżek finansowych są produkty typowo bankowe: oprocentowane rachunki, czy lokaty terminowe krótko i średnioterminowe.

Jedną z możliwych wad takiego rozwiązania jest konieczność nieustannego dopasowywania terminów zapadalności do zaplanowanych (lub i nie) płatności, a jeśli nie jest to możliwe, pozostaje korzystanie z najsłabiej oprocentowanych lokat typu overnight. Ponadto dla przedsiębiorstw o dużych zasobach gotówki nie bez znaczenia są limity koncentracji depozytu w jednej instytucji (depozyty instytucjonalne są wyłączone z gwarancji objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym). Efektem czego może być konieczność korzystania z usług wielu banków, co w wielu przypadkach może być sporym wyzwaniem.

A może jednak warto spróbować robić to inaczej?
Jednym z ciekawszych narzędzi wspomagających zarządzanie pieniędzmi firmowymi są fundusze inwestycyjne, a właściwie fundusze pieniężne, nazywane też gotówkowymi. Ta specyficzna grupa rozwiązań cechuje się przede wszystkim tym, że inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, obligacje skarbowe, komunalne, obligacje korporacyjne…

Z reguły średni termin wykupu portfela funduszu nie przekracza jednego roku, a w portfelach nie znajdziemy akcji. Najstarsze tego typu rozwiązania funkcjonujące na rynku finansowym mogą się pochwalić ponad 20 letnią historią. Ich strategie okazały się odporne na wszystkie możliwe kryzysy finansowe w tym okresie.

Jak to wygląda w praktyce?
Tak naprawdę wszystko rozpoczyna się od wizyty przedstawiciela funduszu, który dopasuje proponowane rozwiązania do specyfiki prowadzonej działalności, przepływów finansowych, poziomu oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowalnego ryzyka. Po zaakceptowaniu rozwiązań wystarczy otwarcie rejestrów i ewentualna aktywacja dostępów elektronicznych.

Od tego momentu można rozpocząć wspomaganie procesu zarządzania gotówką w firmie. W najprostszej wersji wykorzystywany jest tylko jeden fundusz, na przykład Skarbiec Kasa. Inwestowanie odbywa się poprzez przelew na rachunek funduszu, bez konieczności sporządzania dodatkowych dokumentów, a także bez konieczności deklarowania czasu lokowania środków. W przeciwieństwie do lokat terminowych, w każdej chwili można dopłacić kolejną kwotę. W przypadku, gdy środki są potrzebne na realizację zobowiązań wystarczy tylko złożyć zlecenie odkupienie jednostek – w przypadku zleceń składanych w Skarbcu Kasa do godz. 12, środki na rachunku przedsiębiorstw znajdą się następnego dnia, zapewniając obsługę zaplanowanych zobowiązań. Można wycofać z funduszu tylko niezbędną kwotę, a reszta środków pracuje dalej.

Podsumowując, fundusz łączy w sobie zalety lokaty overnight z lokatami średnio i długoterminowymi, zapewniając jednocześnie dochodowość znacznie przekraczającą poziom stawek depozytowych oferowanych dla klientów firmowych, które z reguły są znacznie niższe niż oferowane osobom fizycznym. Przedsiębiorstwa, które z a deklarują uzgodnione poziomy minimalnych „osadów” na swych rejestrach mogą liczyć na dodatkowy zwrot opłaty za zarządzanie pobieranej przez TFI, co daje dodatkowe kilkadziesiąt punktów bazowych dochodu w skali roku. Cały proces odbywa się jednocześnie bez pobierania opłat za prowadzenie rejestrów, wpłaty, wypłaty.

Jakimi więc cechami powinien charakteryzować się taki fundusz?
Przede wszystkim musi się cechować maksymalnie niską zmiennością wartości jednostki uczestnictwa, tak by do minimum ograniczyć ryzyko związane z momentem wypłaty środków z funduszu. Portfel funduszu powinien charakteryzować się wysokim poziomem płynności, by zabezpieczyć środki na wypłatę nawet największych kwot, bez konieczności pozbywania się aktywów o niskim poziomie płynności, co mogłoby wpłynąć na obniżenie poziomu wycen jednostek uczestnictwa. Nie bez znaczenia jest rygorystyczne zarządzanie ryzykiem kredytowym składników portfela funduszu, jak i poziomem koncentracji pojedynczego emitenta, powtarzalność wyniku inwestycyjnego oraz z kompetencje zespołu zarządzającego funduszem. Wszystkimi tymi cechami charakteryzuje się wspomniany już fundusz Skarbiec Kasa, przetestowany w skrajnych realiach rynkowych cechujących ostatnie dwie dekady.

Zamiast podsumowania
Fundusze inwestycyjne mogą i powinny być atrakcyjnym uzupełnieniem typowych rozwiązań bankowych umożliwiającym generowanie dodatkowych dochodów odsetkowych z posiadanego kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu płynności jak i bezpieczeństwa. Wszak przed nami ciągle jeszcze odsetkowe chude lata, co jest wynikiem mocnych deklaracji członków RPP w sprawie niepodwyższania stóp procentowych w najbliższym okresie.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

[ft_funds_db towarzystwo=”5″ nofilter=”false”]

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.