EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Wartościowe czy wzrostowe? – Robert Kośka dla Gazety Giełdy Parkiet

Wartościowe czy wzrostowe? – Robert Kośka dla Gazety Giełdy Parkiet
Robert Kośka, Dyrektor Sprzedaży F-Trust; Makler Papierów Wartościowych

W ostatnim czasie na giełdach można było zauważyć pewną rotację, określaną jako relokację kapitału ze spółek wzrostowych (growth) do akcji wartościowych (value). Warto zatem przypomnieć podstawy takiej klasyfikacji.

Za akcje wzrostowe są uważane te, które z czasem mogą pobić szeroki rynek ze względu na ich przyszły potencjał, natomiast akcje wartościowe to te, które obecnie są notowane poniżej ceny, którą są warte i mogą wygenerować lepszą stopę zwrotu. Papiery wzrostowe są uważane przez analityków za potencjalnie lepsze od rynku lub określonego ich segmentu. Akcje wzrostu można znaleźć w sektorach o małej, średniej i dużej kapitalizacji i mogą one utrzymać ten status tylko do momentu, gdy analitycy poczują, że osiągnęły swój potencjał. Uważa się, że firmy wzrostowe mają dużą szansę na znaczną ekspansję w ciągu najbliższych lat, gdyż mają produkt lub usługę, które mogą się dobrze sprzedawać, albo dlatego, że działają lepiej niż wielu konkurentów i są w stanie osiągnąć przewagę na rynku. Akcje value należą zwykle do większych, bardziej stabilnych firm, notowanych poniżej ceny sugerowanej przez analityków. Akcje mogą być niedowartościowane z wielu powodów. Może być to sentyment rynkowy, złe decyzje zarządu lub nieetyczne działania. Ale jeśli finanse firmy są nadal stosunkowo solidne, osoby poszukujące wartości mogą uznać to za idealny punkt wejścia, zakładając, że atmosfera wokół spółki się poprawi.


Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać darmowe materiały edukacyjne


Porównując te dwie podgrupy, ich wyniki należy ocenić pod względem horyzontu czasowego, zmienności i ryzyka. Akcje wartościowe teoretycznie mają niższy poziom ryzyka i zmienności. Zwykle znajdują się wśród większych, lepiej rozpoznawalnych firm. I nawet jeśli nie wrócą do ceny docelowej przewidywanej przez analityków lub inwestora, mogą nadal oferować pewien potencjał wzrostu, a także często wypłacają dywidendy. Tymczasem akcje wzrostowe zwykle powstrzymują się od wypłacania dywidend i zamiast tego reinwestują zyski w celu ekspansji. Prawdopodobieństwo straty dla inwestorów może być również większe, jeśli firma nie dotrzyma oczekiwań dotyczących wzrostu.

Inwestowanie w akcje wzrostowe w porównaniu z akcjami niedoszacowanymi zależy ostatecznie od preferencji inwestorów, a także od ich tolerancji na ryzyko, celów inwestycyjnych i horyzontu czasowego. Należy zauważyć, że w krótszych okresach wyniki growth lub value będą również w dużej mierze zależeć od fazy cyklu rynkowego, w którym się znajdujemy. Wartościowe akcje zwykle pokonują rynek podczas bessy i recesji, podczas gdy akcje wzrostowe zwykle outperformują podczas „rynku byka” lub w okresach ekspansji gospodarczej. Czynnik ten powinien zatem zostać wzięty pod uwagę przez inwestorów krótkoterminowych lub inwestujących zgodnie z cyklem koniunkturalnym. W mojej opinii, jeśli spojrzeć długofalowo, inwestorzy, którzy już zdecydowali się na spółki wzrostowe, powinni się ich trzymać. One już raz pokazały, jak generować dla nich alfę.

Robert Kośka
Dyrektor Sprzedaży w F-Trust SA; Makler Papierów Wartościowych

Artykuł ukazał się w Gazecie Giełdy i Inwestorów „Parkiet” 31 października 2019 r.

Zobacz także:

Platforma Funduszy Notowania funduszy Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

TAGI: f-trust opinie,