EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Efekty, jakie może przynieść dobra dywersyfikacja inwestycji w fundusze

W pierwszym kwartale 2015 roku, czyli od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku, średnia stopa zwrotu osiągnięta przez klientów inwestujących w fundusze za pośrednictwem F-Trust, wyniosła 4,88%.

Tymczasem według Narodowego Banku Polskiego, średnie oprocentowanie nowozakładanych depozytów w okresie między grudniem 2014 roku a lutym 2015 roku, wynosiło 2,3% w skali roku.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przywoływanie trzymiesięcznej stopy zwrotu obarczone jest sporym ryzykiem – klienci inwestują w znacznie dłuższym horyzoncie, z reguły przekraczającym rok. Wychodzimy jednak z założenia, że należy pokazywać efekty, jakie może przynieść inwestowanie w fundusze dające ekspozycję na rynki globalne, przy czym mamy tutaj na myśli zarówno różne lokalizacje geograficzne, jak również różne klasy aktywów i waluty.

Od początku naszej działalności podkreślamy rolę globalnych rozwiązań inwestycyjnych. Widzimy, że klienci zgadzają się z naszym sposobem myślenia, gdyż już ponad 40% ich inwestycji znajduje się w funduszach inwestujących poza Polską oraz regionem Europy Środkowej i Wschodniej. A warto przypomnieć, że oferta F-Trust obejmuje ponad 1000 funduszy polskich oraz zagranicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Informacje dotyczące treści.

Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.

Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych.

F-TrustS.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.