EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Fundusze polskie czy fundusze zagraniczne?

Wybór odpowiednich funduszy warunkowany jest wieloma czynnikami. Trudno też jednoznacznie powiedzieć, że zawsze należy koncentrować się wyłącznie na polskich lub też wyłącznie zagranicznych funduszach inwestycyjnych. Na pewno jednak można zaprezentować kilka prostych reguł odpowiadających na pytanie, czy wybrać polskie czy zagraniczne fundusze inwestycyjne.

Jeśli chcemy inwestować na polskim rynku – fundusze polskie

Niezależnie czy dotyczy to akcji, obligacji czy też rynku pieniężnego, wybierzemy raczej fundusze polskich TFI. Wynika to z dwóch przyczyn. Zagraniczni zarządzający zazwyczaj nie mają w swojej ofercie „czysto polskich” funduszy. Poza tym polscy zarządzający z reguły najlepiej znają miejscowy rynek. Ponadto, fundusze polskich TFI są z reguły bardziej przyjazne dla klienta, jeśli chodzi o kwestie proceduralne i podatkowe.

Polskie fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie F-Trust:
Fundusze inwestycyjne polskich TFI znajdujące się w ofercie F-Trust

Jeśli chcemy inwestować globalnie – fundusze zagraniczne

Wówczas warto przyjrzeć się ofercie globalnych (zagranicznych) zarządzających. Wynika to z faktu, że polscy zarządzający rzadko mają w swojej ofercie produkty pozwalające na inwestowanie poza Polską lub regionem Europy Środkowej i Wschodniej.

Zagraniczne fundusze inwestycyjne dostępne w ofercie F-Trust:
Fundusze inwestycyjne zagranicznych TFI znajdujące się w ofercie F-Trust

Master-feedery – co to takiego?

Pewnym rozwiązaniem wprowadzanym przez niektóre TFI są produkty nazywane w branżowym żargonie „master-feeder”, czyli polskie fundusze kupujące praktycznie w stosunku 1:1 jednostki konkretnego funduszu zagranicznego lub fundusz funduszy (ang. Fund of Funds, FoF), które są zarządzane w ten sposób, że kupują jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych. Takie rozwiązania upraszczają polskiemu klientowi kwestie proceduralne związane z przystąpieniem do funduszu. Jeśli jednak chcemy mieć dostęp do bogactwa różnego typu funduszy dających ekspozycję na rynki globalne, powinniśmy rozważyć inwestycję bezpośrednio w fundusze zagraniczne. Podobnie sytuacja wygląda jeśli chcemy inwestować w walutach innych niż polski złoty.

Gdybyśmy mieli porównać fundusze polskie i zagraniczne, to należy również zwrócić uwagę na dwie ogólne cechy różnicujące:

  • Fundusze zagraniczne są dużo większe jeśli chodzi o wartość zarządzanych aktywów. Często w jednym tylko funduszu zagranicznym mamy aktywa o wartości od kilkuset milionów do nawet kilkudziesięciu miliardów dolarów. Tymczasem cały polski rynek funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego to ok. 150 mld zł (dane na koniec stycznia 2015 roku), czyli nieco ponad 40 mld dolarów. Dla klienta inwestowanie w fundusze zagraniczne wiąże się z dostępem do rynków globalnych, dużo większych i bardziej płynnych niż polski, co z kolei przekłada się na lepsze zdywersyfikowanie i wzrost bezpieczeństwa jego inwestycji.

Biorąc pod uwagę opłaty za zarządzanie, fundusze zagraniczne są z reguły tańsze od polskich. Wynika to oczywiście z wielkości aktywów pozostających pod zarządzaniem – przy wielokrotnie wyższych aktywach, zagraniczni zarządzający mogą pozwolić sobie na niższy poziom opłaty za zarządzanie.

Znasz już naszą Platformę Funduszy z ofertą ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych?

fundusze zagraniczne - Platforma FunduszyJedyna taka Platforma Funduszy w Polsce, która umożliwia nabywanie jednostek, ale także zamianę oraz umarzanie bez konieczności spotykania się naszymi ekspertami lub odwiedzania naszych placówek. Dzięki Platformie zyskasz także dostęp do najnowszych materiałów edukacyjnych, komentarzy, analiz oraz możliwość założenia portfela treningowego bez konieczności inwestowania swoich środków.

ZOBACZ MATERIAŁ WIDEO JAK OTWORZYĆ KONTO NA PLATFORMIE FUNDUSZY