EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze”
– wrzesień 2015

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY – WRZESIEŃ 2015

Miesiąc minął pod znakiem oczekiwania na decyzje FED-u dotyczącą podniesienia stóp procentowych. Rynki przez długi okres znajdowały się w trendzie bocznym, nie było chętnych do podejmowania ryzyka w obliczu tak ważnego wydarzenia, jak pierwsza od dekady podwyżka stóp procentowych w USA. Rynki finansowe zapewne na długo zapamiętają datę 17 września 2015 roku i będzie ona kojarzona z kompletnym brakiem decyzyjności FED-u. Owszem, wygrał rynkowy konsensus, który zakładał, że Janet Yellen, szefowa FED, nie podniesie stóp procentowych, ale przekaz pozostaje mocno niewyraźny. Oświadzcono bowiem, że kolejna podwyżka może mieć miejsce już w październiku br., ale to nic pewnego. To bardzo złe dla rynku, bo inwestorzy nie lubia niepewności. I nic dziwnego, często łatwiej zdyskontować niekorzystną wiadomość i szybko powrócić do wzrostów niż nie znać kierunku, w którym podąża najważniejszy na świecie bank centralny. Rozczarowały praktycznie wszystkie rynki i wszystkie klasy aktywów. Relatywnie małe spadki zaliczyły rynki wschodzące, ale one przeżywały dramat już miesiąc wcześniej. Wciąż panuje niechęć do rynków wschodzących, a w Europie do przecen dołożyła się afera Volskwagena, która pogrążyła kurs spółki.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

WRZESIEŃ 20151 miesiąc*od początku**
MODEL SPECJALISTYCZNY-2,37%+35,94
Benchmarkbrakbrak
MODEL AKCYJNY-1,96%+27,96%
Benchmark-1,77%+1,66%
MODEL ZRÓWNOWAŻONY-2,27%+15,94%
Benchmark-1,10%+0,76%
MODEL KONSERWATYWNY-1,01%+7,12%
Benchmark+0,39%+9,76%

*21 sierpnia 2015 – 21 września 2015; **wrzesień 2013 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NASZYCH MODELI

Model specjalistyczny:

wykres model specjalistyczny f-trustPrzebieg inwestycji „model specjalistyczny”.

Komentarz:
W modelu specjalistycznym redukujemy nieco największą pozycję, tzn. fundusz technologiczny i uzyskane środki lokujemy w funduszu akcji europejskich. Sektor technologiczny okazał się bardzo stabilny i oparł się największym przecenom, ale spróbowaliśmy wykorzystać ostatnią przecenę na europejskich parkietach.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)718%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian18%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)621%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskiebez zmian21%
Franklin Technology Fund A Acc (USD)622%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskimminus 6%16%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)620%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejplus 6%26%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek611%Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwojubez zmian11%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)64%Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managerabez zmian4%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)64%Fundusz spółek powiązanych z wydobyciem i przerobem złotabez zmian4%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji „model akcyjny”.

Komentarz:
Dokonujemy sporych przetasowań w modelu, ale zasadniczo nie zmieniamy kierunku inwestycyjnego. Konsolidujemy nieco model, aby uzyskać bardziej klarowną strukturę. Rezygnujemy z subfunduszu UniKorona Akcje na rzecz UniAkcje MiŚ, środki z Franklin US Opportunities zostają wykorzystane na zwiększenie pozycji w funduszu technologicznym i akcji europejskich. Dzięki środkom z funduszu akcji spółek z sektora nowej energii zwiększamy również alokację w funduszu akcji indyjskich.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD)615%Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorówbez zmian15%
Franklin Technology Fund A Acc (USD)611%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskimplus 7%18%
UniKorona Akcje610%Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycjiminus 10%0%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)614%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejplus 10%24%
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)610%Fundusz aktywnie poszukujący atrakcyjnych akcji na szerokim rynku amerykańskim Russel3000 Growth Indexminus 10%0%
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)63%Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwoju.bez zmian3%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek69%Subfundusz akcji polskich spółek o małej i średniej kapitalizacjiplus 10%19%
BlackRock GF New Energy A2 (USD)69%Fundusz spółek nowych energiiminus 9%0%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)69%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskiebez zmian9%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)64%Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera.plus 2%6%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)66%Fundusz spółek powiązanych z wydobyciem i przerobem złotabez zmian6%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

wykres model zrównoważony f-trustPrzebieg inwestycji „model zrównoważony”.

Komentarz:
We wrześniu decydujemy się na konsolidację modelu. Rezygnujemy z jednego z funduszy akcji polskich, tak aby pozostać jedynie w małych i średnich spółkach, na które polityka nie powinna wywierać istotnego wpływu . Rezygnujemy również z nowej energii. Uzyskane środki z tego funduszu zostają ulokowane w rozwiązaniu indyjskim i europejskim.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Aktywny326%Subundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany, o zmienny durationbez zmian26%
UniKorona Akcje69%Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycjiminus 9%0%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)620%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejplus 6%26%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek58%Subfundusz inwestujący w spółki o mniejsze i średniej kapitalizacji na rynku polskimplus 9%17%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR)715%Fundusz akcji małych spółek japońskichbez zmian15%
BlackRock GF New Energy A2 (USD)68%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu.minus 8%0%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)68%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie.bez zmian8%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)66%Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera.plus 2%8%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Model konserwatywny:

wykres model konserwatywny f-trustPrzebieg inwestycji „model konserwatyny”.

Komentarz:
W modelu defensywnym nie decydujemy się na większe zmiany. Widzimy szanse na zaprzestanie, przynajmniej tymczasowo, umacniania się dolara i decydujemy się na zamianę z funduszu BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 USD na jednostkę zabezpieczoną do PLN.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Aktywny338%Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny durationbez zmian38%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)623%Fundusz obligacji z krajów rynków rozwijających się.bez zmian23%
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (USD)439%Fundusz dłużny globalny, skupiający się na amerykańskich instrumentach dłużnych.minus 39%0%
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A (hedged PLN)40%Fundusz dłużny globalny, skupiający się na amerykańskich instrumentach dłużnych.plus 39%39%
     Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.