EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– sierpień 2015

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY

Mijający miesiąc był trudny dla globalnych rynków. Uwidoczniła się awersja do ryzyka i niechęć do kierunków, które do tej pory były kochane przez inwestorów. Rynki wschodzące, które kusiły dużym potencjałem wzostu, przestały być modne. Inwestorzy globalni przekładają obecnie ryzyko ponad zysk. Dewaluacja chińskiej waluty pociągnęła za sobą osłabienie innych walut rynków wschodzących.

Działa tutaj mocno psychologia tłumu. Mieszane dane makroekonomiczne, zwłaszcza te dotyczące inflacji powodują, że potencjalna podwyżka stóp procentowych USA chyba ponownie się odsuwa. Potrzeba nam nowego wyraźnego trendu i kierunku inwestycyjnego. Kusi Europa, ale ponownie odżywa widmo greckich kłopotów po rezygnacji Tspirasa z funkcji premiera. Z drugiej strony widzimy, że gospodarki europejskie odżywają i dane makroekonomiczne są lepsze niż zachowanie rynków. Mamy również wzrost napięcia politycznego na linii Korea Północna i Korea Południowa. Gdzie zarem warto inwestować? Wierzymy w spółki wysokiej jakości, działające w ciekawych sektorach i takich możliwości inwestycyjnych będziemy poszukiwać za pośrednictwem funduszy w ofercie F-Trust.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

SIERPIEŃ 20151 miesiąc*od początku**
MODEL KONSERWATYWNY -2,23% +8,78%
Benchmark +0,39% +9,32%
MODEL ZRÓWNOWAŻONY -3,10% +20,79%
Benchmark -1,66% +2,74%
MODEL AKCYJNY -4,36% +33,81%
Benchmark -1,45% +4,74%
MODEL SPECJALISTYCZNY -4,42% +43,54%
Benchmark brak brak

*20 lipca 2015 – 20 sierpnia 2015; **wrzesień 2013 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NASZYCH MODELI

Model konserwatywny:

wykres model konserwatywny f-trustPrzebieg inwestycji “model konserwatyny”.

Komentarz:
Model defensywny nie ulega w sierpniu żadnym zmianom. Dotknęła nas przecena walut na rynkach wschodzących, a te stanowią aż 1/4 modelu. Chińska dewaluacja okazała się mieć całkiem spory wpływ na waluty innych krajów azjatyckich.Z zainteresowaniem wypatrujemy momentu, w którym rynek osiągnie cenowe dno i fundusze obligacji krajów rynków wschodzących ponownie przyciągną uwagę globalnych inwestorów.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Aktywny 3 37% Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny duration bez zmian 36,5%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) 6 25% Fundusz obligacji z krajów rynków rozwijających się. bez zmian 25%
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (USD) 4 39% Fundusz dłużny globalny, skupiający się na amerykańskich instrumentach dłużnych. bez zmian 38,5%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

wykres model zrównoważony f-trustPrzebieg inwestycji “model zrównoważony”.

Komentarz:
W modelu zrównoważonym dokonujemy drobnych zmian w alokacji. Redukujemy, przynajmniej tymczasowo, pozycje w funduszach akcji japońskich małych i średnich spółek. Uzyskane środki wykorzystujemy do zwiększenia zaangażowania w funduszach akcji spółek z Europy Zachodniej oraz Indii. Te drugie przejęły rolę globalnego lidera wzrostu i mogą pokazać jeszcze spory potencjał. Utrzymujemy pozostałe zaangażowanie, między innymi na rynku polskim. Mamy obawy dotyczące polityki, ale jednocześnie wierzymy, że siła polskiej gospodarki jeszcze przełoży się na giełdę. Makroekonomia nam sprzyja, potrzeba jedynie roztropnej polityki.

 

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Aktywny 3 25% Subundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany, o zmienny duration bez zmian 25%
UniKorona Akcje 6 8% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji bez zmian 8%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 17% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej plus 3% 20%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 5 8% Subfundusz inwestujący w spółki o mniejsze i średniej kapitalizacji na rynku polskim bez zmian 8%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR) 7 21% Fundusz akcji małych spółek japońskich minus 6% 15%
BlackRock GF New Energy A2 (USD) 6 8% Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu. bez zmian 8%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 9% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie. bez zmian 9%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) 6 4% Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera. plus 3% 7%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji “model akcyjny”.

Komentarz:
W modelu akcyjnym zdecydowaliśmy się na redukcję pozycji japońskiej i ulokowanie aktywów w spółkach z branży powiązanej ze złotem. W całym zamieszaniu politycznym, wojnie walutowej i ogólnoświatowem napięciu – przynajmniej w teorii – można postrzegać złoto jako bezpieczną przystań dla kapitału. Jednocześnie mamy świadomość, że ceny surowców są pod presją, ale liczymy na wyjątkowość złota. Pozostawiamy mocno zdywersyfikowaną strukturę portfela. W kolejnych miesiącach będziemy starali się konsolidować ten model.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD) 6 21% Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów minus 6% 15%
Franklin Technology Fund A Acc (USD) 6 11% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskim bez zmian 11%
UniKorona Akcje 6 10% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji bez zmian 10%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 14% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej bez zmian 14%
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) 6 9% Fundusz aktywnie poszukujący atrakcyjnych akcji na szerokim rynku amerykańskim Russel3000 Growth Index bez zmian 9%
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN) 6 3% Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwoju. bez zmian 3%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6 8% Subfundusz akcji polskich spółek o małej i średniej kapitalizacji bez zmian 8%
BlackRock GF New Energy A2 (USD) 6 9% Fundusz spółek nowych energii bez zmian 9%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 10% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie bez zmian 10%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) 6 5% Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera. bez zmian 5%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) 6 0% Fundusz spółek powiązanych z wydobyciem i przerobem złota plus 6% 6%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

wykres model specjalistyczny f-trustPrzebieg inwestycji “model specjalistyczny”.

Komentarz:
W modelu specjalistycznym zbudowaliśmy dużą pozycję w spółkach finansowych. Ponieważ dane makroekonomiczne zdają się nie wspierać podwyżki stóp, przynajmniej w tej chwili, decydujemy się na redukcję fuduszu BGF World Financials. W modelu specjalistycznym w dalszym ciągu skupiamy się na rozwiązaniach bardzo specyficznych i taką strukturę chcemy utrzymać.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 17% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 17%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 27% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie minus 5% 22%
Franklin Technology Fund A Acc (USD) 6 22% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskim bez zmian 22%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 19% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej bez zmian 19%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6 10% Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwoju bez zmian 10%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) 6 5% Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera bez zmian 5%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) 6 0% Fundusz spółek powiązanych z wydobyciem i przerobem złota plus 5% 5%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.