EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– sierpień 2014

Lipiec to miesiąc, który minął pod znakiem zawirowań politycznych. Sierpień zreszta nie różni się zasadniczo. Niewiele mówiło się, o sytuacji maakroekonomicznej, a dużo więcej o sankcjach i ch następstwach, zwłaszcza dla gospodarek europejskich. Nie może to dziwić, o wiele ławtwiej jest prognozowac przyszłość, kiedy nie musimy martwić ryzykiem politycznym. Nie możność odgadnięcia dalszego rozwoju wydarzeń powoduje duża nerowowość na rynkach i to jest było mocno odczuwalne. Patrząc na gospodarkę z perspektywy globalnej sytuacja nie wygląda żle. USA, Japonia i kraje Azjatyckie weszły na ścieżkę dość intensywnego rozwoju. Europejska gospodarka jest w relatywnie trudniejszym położeniu, wzrost jest delikatny i napięcie na wschodzie kontynentu napewno nie pomaga. Będziemy obserowali przebieg wydarzeń, odpowiednio reagując na nie w naszych modelach. 

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

Struktura modelu nie ulega zmianie. Wciąż liczymy na atrakcyjne rentowności naszego regionu, subfundusz UniObligacje Nowa Europa, to przede wszystkim ekspozycja na Węgry, Turcję i Polskę. Mamy tam jeszcze miejsce na potencjalną obniżkę stóp procentowych. W modelu znajduje się równiż produkt pieniężny, który podnosi bezpieczeństwo i wydatnie zmniejsza zmienność, która jest nieco podwyższona ze względ na udział Templeton Global Total Return. 

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 34% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym bez zmian 34%
UniObligacje Nowa Europa 4 33% Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniej bez zmian 41%
UniKorona Pieniężny 2 25% Subfundusz inwestuje w korporacyjne i skarbowe krótkoterminowe papiery dłużne  bez zmian 25%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:

W tym miesiącu decydujemy się na rezygnacje z rozwiązania globalnego oraz małych spółek europejskich, a wolne środki lokujemy w Azji. Dodajemy BlackRock GF Asia Pacific Equity Income i zwiększamy udzial BlackRock GF Asian Dragon. Dzięki temu powinniśmy mniej odczuwać zawirowania polityczne związane z konfliktem ukraińsko-rosyjskim. 

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) 7 15% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 15%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 10% Fundusz inwestuje w Azji, w  krajach o dużym potencjale wzrostu plus 20% 30%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD) 6 10% Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym również z Wielkiej Brytanii minus 10% 0%
UniKorona Pieniężny 2 20% Subfundusz inwestuje w korporacyjne i skarbowe krótkoterminowe papiery dłużne bez zmian 20%
UniObligacje Nowa Europa 4 15% Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniej bez zmian 15%
BlackRock GF Global Equity Income Fund A2 (hedged PLN) 5 30% Globalny fundusz akcji, skupiający się na rynkach rozwiniętych, w portfelu znajdują się głównie spółki o dużej kapitalizacji minus 30% 0%
BlackRock GF Asia Pacific Equity Income A2 (USD) 6 0% Fundusz wyszukuje okazji do inwestycji w regionie Azji i Pacyfiku plus 20% 20%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:

Podobnie jak w przypadku modelu zrównoważonego, tutaj również rezygnujemy z rozwiązania skupiającego się na małych spółkach europejskich. Uwolnione środki zostają ulokowane w rozwiązaniu sektorowym, tj. w funduszu technologicznym Franklin Technology Fund.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Templeton Global N (acc) (USD) 5 20% Fundusz globalnie zdywersyfikowany, inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym bez zmian 20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 29% Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem “azjatyckich tygrysów” bez zmian 29%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 26% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 26%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD) 6 15% Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym również z Wielkiej Brytanii minus 15% 0%
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD) 6 10% Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów. bez zmian 10%
Franklin Technology Fund 6 0% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskim. plus 15% 15%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:

Konekwentnie likwidujemy pozycje w małych spółkach z Europy Zachodniej, gdzie mieliśmy ulokowane 1/5 aktywów. Decydujemy się ulokować wolne środki w dość ryzykownym, ale również obiecującym rozwiązaniu jakim jest fundusz rynków “frontier”.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) 7 10% Fundusz inwestujący w akcje firm biotechnologicznych bez zmian 10%
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) 7 15% Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowia bez zmian 15%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 20%
Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR) 6 20% Fundusz małych spółek o potencjale wzrostu z krajów Starej Europy (zwłaszcza Wielkiej Brytanii) minus 20% 0%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 25% Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu. bez zmian 25%
Franklin European Dividend Fund N(acc)PLN-H1 5 10% Fundusz dużych spółek z krajów Europy Zachodniej bez zmian 10%
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged (PLN) 7 0% Fundusz skupiający się na inwestycjach na rynkach w bardzo wczesniej fazie rozwoju.  plus 20% 20%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.