EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze”
– sierpień 2014

Lipiec to miesiąc, który minął pod znakiem zawirowań politycznych. Sierpień zreszta nie różni się zasadniczo. Niewiele mówiło się, o sytuacji maakroekonomicznej, a dużo więcej o sankcjach i ch następstwach, zwłaszcza dla gospodarek europejskich. Nie może to dziwić, o wiele ławtwiej jest prognozowac przyszłość, kiedy nie musimy martwić ryzykiem politycznym. Nie możność odgadnięcia dalszego rozwoju wydarzeń powoduje duża nerowowość na rynkach i to jest było mocno odczuwalne. Patrząc na gospodarkę z perspektywy globalnej sytuacja nie wygląda żle. USA, Japonia i kraje Azjatyckie weszły na ścieżkę dość intensywnego rozwoju. Europejska gospodarka jest w relatywnie trudniejszym położeniu, wzrost jest delikatny i napięcie na wschodzie kontynentu napewno nie pomaga. Będziemy obserowali przebieg wydarzeń, odpowiednio reagując na nie w naszych modelach. 

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

Struktura modelu nie ulega zmianie. Wciąż liczymy na atrakcyjne rentowności naszego regionu, subfundusz UniObligacje Nowa Europa, to przede wszystkim ekspozycja na Węgry, Turcję i Polskę. Mamy tam jeszcze miejsce na potencjalną obniżkę stóp procentowych. W modelu znajduje się równiż produkt pieniężny, który podnosi bezpieczeństwo i wydatnie zmniejsza zmienność, która jest nieco podwyższona ze względ na udział Templeton Global Total Return. 

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1)334%Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowymbez zmian34%
UniObligacje Nowa Europa433%Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniejbez zmian41%
UniKorona Pieniężny225%Subfundusz inwestuje w korporacyjne i skarbowe krótkoterminowe papiery dłużne bez zmian25%
     Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:

W tym miesiącu decydujemy się na rezygnacje z rozwiązania globalnego oraz małych spółek europejskich, a wolne środki lokujemy w Azji. Dodajemy BlackRock GF Asia Pacific Equity Income i zwiększamy udzial BlackRock GF Asian Dragon. Dzięki temu powinniśmy mniej odczuwać zawirowania polityczne związane z konfliktem ukraińsko-rosyjskim. 

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)715%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian15%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)610%Fundusz inwestuje w Azji, w  krajach o dużym potencjale wzrostuplus 20%30%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD)610%Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym również z Wielkiej Brytaniiminus 10%0%
UniKorona Pieniężny220%Subfundusz inwestuje w korporacyjne i skarbowe krótkoterminowe papiery dłużnebez zmian20%
UniObligacje Nowa Europa415%Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniejbez zmian15%
BlackRock GF Global Equity Income Fund A2 (hedged PLN)530%Globalny fundusz akcji, skupiający się na rynkach rozwiniętych, w portfelu znajdują się głównie spółki o dużej kapitalizacjiminus 30%0%
BlackRock GF Asia Pacific Equity Income A2 (USD)60%Fundusz wyszukuje okazji do inwestycji w regionie Azji i Pacyfikuplus 20%20%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:

Podobnie jak w przypadku modelu zrównoważonego, tutaj również rezygnujemy z rozwiązania skupiającego się na małych spółkach europejskich. Uwolnione środki zostają ulokowane w rozwiązaniu sektorowym, tj. w funduszu technologicznym Franklin Technology Fund.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Templeton Global N (acc) (USD)520%Fundusz globalnie zdywersyfikowany, inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowymbez zmian20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)629%Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem „azjatyckich tygrysów”bez zmian29%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)726%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian26%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD)615%Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym również z Wielkiej Brytaniiminus 15%0%
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD)610%Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów.bez zmian10%
Franklin Technology Fund60%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskim.plus 15%15%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:

Konekwentnie likwidujemy pozycje w małych spółkach z Europy Zachodniej, gdzie mieliśmy ulokowane 1/5 aktywów. Decydujemy się ulokować wolne środki w dość ryzykownym, ale również obiecującym rozwiązaniu jakim jest fundusz rynków „frontier”.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD)710%Fundusz inwestujący w akcje firm biotechnologicznychbez zmian10%
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD)715%Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowiabez zmian15%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)720%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian20%
Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR)620%Fundusz małych spółek o potencjale wzrostu z krajów Starej Europy (zwłaszcza Wielkiej Brytanii)minus 20%0%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)625%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu.bez zmian25%
Franklin European Dividend Fund N(acc)PLN-H1510%Fundusz dużych spółek z krajów Europy Zachodniejbez zmian10%
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged (PLN)70%Fundusz skupiający się na inwestycjach na rynkach w bardzo wczesniej fazie rozwoju. plus 20%20%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.