EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– marzec 2015

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY

W marcu 2015 roku zdecydowaliśmy się na wzięcie części zysku. Zmniejszeniu uległ udział dolara, zaś istotnie wzrosły inwestycje w złotym. Nie spodziewamy się w najbliższym czasie podniesienia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a co za tym idzie dolar może cechować się nieco podwyższonym poziomem zmienności. Wierzymy również w kontynuacje poprawy na rynkach zachodnioeuropejskich. Europejski Bank Centralny rozpoczął bardzo ekspansywną politykę monetarną, co powinno wesprzeć rynki. Takie działanie z pewnością nie wyeliminuje podstawowych problemów, z jakimi borykają się kraje Starej Europy, ale można będzie liczyć na poprawę sytuacji regionie. Nadal trzymamy się rozwiązań sektorowych, aczkolwiek ograniczamy udział tych o najwyższych wycenach.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

MARZEC 20151 miesiąc*od początku**
MODEL KONSERWATYWNY -0,07% +12,05%
Benchmark +0,35% +7,25%
MODEL ZRÓWNOWAŻONY +2,94% +23,00%
Benchmark +1,82% +6,48%
MODEL AKCYJNY +6,70% +38,49%
Benchmark +3,31% +8,11%
MODEL SPCJALISTYCZNY +7,60% +48,82%
Benchmark brak brak

*19 lutego 2015 -19 marca 2015; **wrzesień 2013 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NASZYCH MODELI

Model konserwatywny:

wykres model konserwatywny f-trustPrzebieg inwestycji “model konserwatyny”.

Komentarz:
W marcu decydujemy się na pewne zmiany w modelu defensywnym. Z racji założeń, które przyjęliśmy na początku, model cechuje się małą zmiennością składu portfela. Teraz zdecydowaliśmy się na pozbycie się subfunduszu skupiającego się na regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jego miejsce zajmuje fundusz globalny, zabezpieczony walutowo do złotego. Konsekwentnie trzymamy się pomysłu unikania ryzyka walutowego.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Nowa Europa 4 28% Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniej minus 28% 0%
UniObligacje Aktywny 3 49% Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny duration bez zmian 49%
UniKorona Pieniężny 2 23% Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny duration bez zmian 23%
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (hedged PLN) 4 0% Fundusz dłużny globalny, skupiający się na amerykańskich instrumentach dłużnych plus 28% 28%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

wykres model zrównoważony f-trustPrzebieg inwestycji “model zrównoważony”.

Komentarz:
W modelu zrównoważonym decydujemy się na wzięcie części zysku i skrócenie pozycji dolarowych. Model zrównoważony, podobnie jak defensywny, ma pomagać chronić kapitał, a nie jedynie stwarzać możliwość zarobku. Obawiając się większej zmienności zarówno na rynkach, jak i na walutach, zdecydowaliśmy się przenieść 25% portfela z dolara do polskich złotych.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 25% Fundusz inwestuje w Azji, w  krajach o dużym potencjale wzrostu minus 25% 0%
UniObligacje Nowa Europa 4 10% Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniej minus 10% 0%
UniObligacje Aktywny 3 26% Subundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany, o zmienny duration bez zmian 26%
UniKorona Akcje 6 11% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji bez zmian 11%
UniKorona Pieniężny 2 8% Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny duration minus 8% 0%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 0% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej plus 15% 15%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 5 0% Subfundusz inwestujący w spółki o mniejsze i średniej kapitalizacji na rynku polskim plus 10% 10%
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN) 5 0% Fundusz szerokiego rynku azjatyckiego poszukujący okazji wśród dobrych spółek plus 18% 18%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji “model akcyjny”.

Komentarz:
W model akcyjnym chcemy redukować ryzyko walutowe i decydujemy się zmniejszać pozycje notowane w dolarach. Dotyczy to Azji oraz Stanów Zjednoczonych. Dodajemy spółki europejskie, licząc na poprawę ich sytuacji dzięki luzowaniu ilościowemu prowadzonemu przez EBC.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 26% Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem “azjatyckich tygrysów” minus 26% 0%
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD) 6 27% Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów. bez zmian 27%
Franklin Technology Fund 6 22% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskim. minus 10% 12%
UniKorona Akcje 6 13% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji bez zmian 13%
UniKorona Pieniężny 2 12% Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny duration minus 12% 0%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 0% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej plus 12% 12%
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) 6 0% Fundusz aktywnie poszukujący atrakcyjnych akcji na szerokim rynku amerykańskim Russel3000 Growth Index plus 10% 10%
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN) 5 0% Fundusz szerokiego rynku azjatyckiego poszukujący okazji wśród dobrych spółek. plus 26% 26%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji “model specjalistyczny”.

Komentarz:
Pozostajemy konsekwentni w działaniu. Redukujemy pozycje w dolarze, zastępując je hedgem do złotego. W dalszym ciągu utrzymujemy pozycje w Azji, ale w polskich złotych. Podobnie jak w modelu akcyjnym, budujemy pozycje w akcjach europejskich, licząc na pozytywny odbiór rynków na działania ECBu.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) 7 15% Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowia minus 11% 4%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 18% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 18%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)asd 6 27% Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu. minus 27% 0%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 18% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie. bez zmian 18%
Franklin Technology Fund A Acc (USD) 6 12% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskim. bez zmian 12%
UniKorona Akcje 6 10% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji plus 3% 13%
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN) 5 0% Fundusz szerokiego rynku azjatyckiego poszukujący okazji wśród dobrych spółek plus 20% 20%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 0% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej plus 15% 15%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.