EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze”
– marzec 2015

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY

W marcu 2015 roku zdecydowaliśmy się na wzięcie części zysku. Zmniejszeniu uległ udział dolara, zaś istotnie wzrosły inwestycje w złotym. Nie spodziewamy się w najbliższym czasie podniesienia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a co za tym idzie dolar może cechować się nieco podwyższonym poziomem zmienności. Wierzymy również w kontynuacje poprawy na rynkach zachodnioeuropejskich. Europejski Bank Centralny rozpoczął bardzo ekspansywną politykę monetarną, co powinno wesprzeć rynki. Takie działanie z pewnością nie wyeliminuje podstawowych problemów, z jakimi borykają się kraje Starej Europy, ale można będzie liczyć na poprawę sytuacji regionie. Nadal trzymamy się rozwiązań sektorowych, aczkolwiek ograniczamy udział tych o najwyższych wycenach.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

MARZEC 20151 miesiąc*od początku**
MODEL KONSERWATYWNY-0,07%+12,05%
Benchmark+0,35%+7,25%
MODEL ZRÓWNOWAŻONY+2,94%+23,00%
Benchmark+1,82%+6,48%
MODEL AKCYJNY+6,70%+38,49%
Benchmark+3,31%+8,11%
MODEL SPCJALISTYCZNY+7,60%+48,82%
Benchmarkbrakbrak

*19 lutego 2015 -19 marca 2015; **wrzesień 2013 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NASZYCH MODELI

Model konserwatywny:

wykres model konserwatywny f-trustPrzebieg inwestycji „model konserwatyny”.

Komentarz:
W marcu decydujemy się na pewne zmiany w modelu defensywnym. Z racji założeń, które przyjęliśmy na początku, model cechuje się małą zmiennością składu portfela. Teraz zdecydowaliśmy się na pozbycie się subfunduszu skupiającego się na regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jego miejsce zajmuje fundusz globalny, zabezpieczony walutowo do złotego. Konsekwentnie trzymamy się pomysłu unikania ryzyka walutowego.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Nowa Europa428%Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniejminus 28%0%
UniObligacje Aktywny349%Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny durationbez zmian49%
UniKorona Pieniężny223%Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny durationbez zmian23%
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (hedged PLN)40%Fundusz dłużny globalny, skupiający się na amerykańskich instrumentach dłużnychplus 28%28%
     Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

wykres model zrównoważony f-trustPrzebieg inwestycji „model zrównoważony”.

Komentarz:
W modelu zrównoważonym decydujemy się na wzięcie części zysku i skrócenie pozycji dolarowych. Model zrównoważony, podobnie jak defensywny, ma pomagać chronić kapitał, a nie jedynie stwarzać możliwość zarobku. Obawiając się większej zmienności zarówno na rynkach, jak i na walutach, zdecydowaliśmy się przenieść 25% portfela z dolara do polskich złotych.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)720%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)625%Fundusz inwestuje w Azji, w  krajach o dużym potencjale wzrostuminus 25%0%
UniObligacje Nowa Europa410%Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniejminus 10%0%
UniObligacje Aktywny326%Subundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany, o zmienny durationbez zmian26%
UniKorona Akcje611%Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycjibez zmian11%
UniKorona Pieniężny28%Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny durationminus 8%0%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)60%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejplus 15%15%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek50%Subfundusz inwestujący w spółki o mniejsze i średniej kapitalizacji na rynku polskimplus 10%10%
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN)50%Fundusz szerokiego rynku azjatyckiego poszukujący okazji wśród dobrych spółekplus 18%18%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji „model akcyjny”.

Komentarz:
W model akcyjnym chcemy redukować ryzyko walutowe i decydujemy się zmniejszać pozycje notowane w dolarach. Dotyczy to Azji oraz Stanów Zjednoczonych. Dodajemy spółki europejskie, licząc na poprawę ich sytuacji dzięki luzowaniu ilościowemu prowadzonemu przez EBC.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)626%Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem „azjatyckich tygrysów”minus 26%0%
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD)627%Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów.bez zmian27%
Franklin Technology Fund622%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskim.minus 10%12%
UniKorona Akcje613%Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycjibez zmian13%
UniKorona Pieniężny212%Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny durationminus 12%0%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)60%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejplus 12%12%
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)60%Fundusz aktywnie poszukujący atrakcyjnych akcji na szerokim rynku amerykańskim Russel3000 Growth Indexplus 10%10%
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN)50%Fundusz szerokiego rynku azjatyckiego poszukujący okazji wśród dobrych spółek.plus 26%26%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji „model specjalistyczny”.

Komentarz:
Pozostajemy konsekwentni w działaniu. Redukujemy pozycje w dolarze, zastępując je hedgem do złotego. W dalszym ciągu utrzymujemy pozycje w Azji, ale w polskich złotych. Podobnie jak w modelu akcyjnym, budujemy pozycje w akcjach europejskich, licząc na pozytywny odbiór rynków na działania ECBu.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD)715%Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowiaminus 11%4%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)718%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian18%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)asd627%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu.minus 27%0%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)618%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie.bez zmian18%
Franklin Technology Fund A Acc (USD)612%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskim.bez zmian12%
UniKorona Akcje610%Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycjiplus 3%13%
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN)50%Fundusz szerokiego rynku azjatyckiego poszukujący okazji wśród dobrych spółekplus 20%20%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)60%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejplus 15%15%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.