EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze”
– marzec 2014

Rynkowe zawirowania

Luty był dość nietypowym miesiącem na rynkach, podobnie jak początek marca. Podczas gdy na początku tego roku zastanawialiśmy się, jak rynki zareagują na przykrócenie i ewentualne zakończenie polityki luzowania ilościowego przez FED, tak w marcu zastanawiamy się nad następstwami konfliktu na Krymie. Ten konflikt nie pomaga giełdom, ale wydaje się, że przez wielu inwestorów nie jest traktowany nad wyraz poważnie. Mieliśmy do czynienia z jednym dniem potężnych spadków, ale od tego czasu indeksy powoli odrabiały straty. Niemniej, ryzyko polityczne istnieje i będziemy musieli się z nim mierzyć.

 

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

Nadal widzimy ryzko na walutach rynków wschodzących. Decydujemy się na tymczasowe substytucje BR GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 hedged PLN przez inne fundusze. Obserwując obecny wzrost wartości dolara próbujemy na tym skorzystać. Uzyskane  środki lokujemy 5% w UniLokacie, która doda bezpieczeństwa, 5% w UniObligacjach Nowej Europy, chcąc skorzystać ze wzrostów rentowności. Resztę środków umieszamy w obligacjach zamiennych poprzez fundusz Schroder ISF Global Convertible Bond w USD.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w marcuNowy udział %
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)210%Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środkówbez zmian10%
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD)420%Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego światabez zmian20%
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1)310%Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowymbez zmian10%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)422%Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego świataminus 22%0%
Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1)420%Fundusz globalnego długu o dobrej jakościbez zmian20%
UniObligacje Nowa Europa4 8%Fundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w rejonie Środkowo-Wschodniej Europyplus 5%13%
UniLokata110%Subfundusz skupia się na krótkoterminowych papierach dłużnych, głównie skarbowych oraz instrumentach rynku pieniężnegoplus 5%15%
Schroder ISF Global Convertible Bond Acc A (USD)50%Fundusz inwestuje w obilgacje zamienne z całego świataplus 12%12%
     Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:

Podobnie jak w przypadku modelu defensywnego wychodzimy z BR GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 hedged PLN. Rezygnujemy równiez z Skarbiec Market Neutral. Za uzyskane środki nabywamy Schroder ISF Global Convertible Bond  USD co podnosi poziom dywersyfikacji i daje szansę na zarobek.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w marcuNowy udział %
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1)325%Fundusz mieszany globalny z zabezpieczonym ryzykiem walutowymbez zmian25%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)715%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian15%
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO)520%Fundusz selektywny akcyjny akcji polskichbez zmian20%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)510%Fundusz inwestujący w akcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zabezpieczający ryzko wahań poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeksminus 10%0%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)45%Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środkówminus 5%0%
Caspar Akcji Tureckich610%Fundusz akcyjny aktywnie zarządzany selektywny rynku tureckiegobez zmian10%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)65%Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym z Wielkiej Brytaniibez zmian5%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD)610%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostubez zmian10%
Schroder ISF Global Convertible Bond Acc A (USD)50%Fundusz inwestuje w obilgacje zamienne z całego świataplus 15%15%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:

Zeszły miesiąc nie był najlepszy dla akcji polskich i japońskich, aczkolwiek to nie oznacza, iż tego typu tendencja musi się utrzymywać. Obecną strukturę pięciu funduszy pozostawiamy bez zmian. Będziemy przypatrywać się zmienie wartości dolara, zwłaszcza wobec Jena, co w sprzyjających okolicznościach może pozwolić na zarobek na NIKKEI225 i TOPIXIE.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w marcuNowy udział %
Templeton Global N (acc) (USD)525%Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowymbez zmian25%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)624%Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem „azjatyckich tygrysów”bez zmian24%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)726%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian26%
Caspar Akcji Polskich510%Subfundusz selektywny akcyjny akcji polskichbez zmian10%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD)615%Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym z Wielkiej Brytaniibez zmian15%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:

Decydujemy się na wzięcie części zysków z biotechnologii i opieki zdrowotnej i jednocześnie ulokowanie uwolnionych środków w spółkach powiązanych z metalami wartościowymi. W okresie napięc politycznych warto przyglądać się cenom surowców w tym metalii, zwłaszcza metali szlachetnych.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w marcuNowy udział %
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) 718%Fundusz inwestujący w akcje firm biotechnologicznychminus 5%13%
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD)720%Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowiaminus 5%15%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)720%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian20%
Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR)6 25%Fundusz małych spółek o potencjale wzrostu z krajów Statej Europy (zwłaszcza Wielkiej Brytanii)bez zmian25%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)6 7%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu.bez zmian7%
Caspar Akcji Polskich510%Subfundusz selektywny akcyjny akcji polskichbez zmian10%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)60%Fudnusz inwestujący w spółki z branży wydobycia i przetwórstwa metali szklachetnychplus 10%10%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.