EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze”
– listopad 2015

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY – LISTOPAD 2015

Ostatnie 30 dni to okres braku klarowności na większości rynków. Mimo to, niektóre kierunki pozwoliły na dość dobry zarobek. Atrakcyjny był niemiecki DAX zyskujący niemal 10%, podobnie zresztą jak chiński rynek akcji typu B. Nie zawiodły również spółki technologiczne, te notowane na NASDAQ100 zanotowały ponad 5-procentowy wzrost. Inne rynki były nieco gorsze, ale wiele wskazuje, że mamy do czynienia z pozytywnymi odczuciami co do zbliżającej się wielkimi krokami końcówki roku. Warto zwrócić uwagę, że mimo napięć politycznych rynki raczej nie spadały. Nawet w gorsze dni, kiedy mamy do czynienia z przewagą sprzedających, to skala spadków jest raczej umiarokowana. Pytanie, które nurtuje wielu inwestorów dotyczy reakcji rynków na decyzje FED-u. Powszechnie uważa się, że już w grudniu Janet Yellen w końcu podejmie decyzję o podniesieniu stóp, zapewne o symboliczne 25bp. Wydaje się, że rynki są przygotowane na taki scenariusz i brak podwyżki będzie wskazywał, że w amerykańskiej gospodarce istnieje jakiś większy problem. Symboliczna podwyżka potwierdzi, że ekonomia USA jest stabilna i w 2016 rok wchodzimy w lepszej kondycji niż na początku tego roku.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

LISTOPAD 20151 miesiąc*od początku**
MODEL SPECJALISTYCZNY+5,53%+48,89%
Benchmarkbrakbrak
MODEL AKCYJNY+4,27%+37,75%
Benchmark-2,55%-0,46%
MODEL ZRÓWNOWAŻONY+2,91%+22,60%
Benchmark-1,37%-0,10%
MODEL KONSERWATYWNY-0,11%+8,37%
Benchmark+0,39%+10,58%

*20 października 2015 – 20 listopada 2015; **wrzesień 2013 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NASZYCH MODELI

Model specjalistyczny:

wykres model specjalistyczny f-trustPrzebieg inwestycji „model specjalistyczny”.

Komentarz:
Patrząc przez pryzmat skali zmian, największe przetasowanie miało miejsce w modelu specjalistycznym. Dokonaliśmy dość istotną redukcję, bo o ponad połowę udziału funduszu spółek finansowych. Uzyskane środki alokowaliśmy w fundusz akcji spółek chińskich, tajwańskich i tych z Hongkongu, a także dość odważnie w fundusz spółek wydobywczych.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)719%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian19%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)622%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskieminus 12%10%
Franklin Technology Fund A Acc (USD)617%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskimbez zmian17%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)625%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejbez zmian25%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek610%Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwojubez zmian10%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)63%Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managerabez zmian3%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)64%Fundusz spółek powiązanych z wydobyciem i przerobem złotabez zmian4%
BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN)60%Fundusz akcyjny spółek z branży wydobywczejplus 6%6%
Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD)70%Fundusz akcyjny spółek z Chin, Hongkongu i Tajwanu.plus 6%6%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji „model akcyjny”.

Komentarz:
W modelu akcyjnym w listopadzie nie zdecydowaliśmy się na gwałtowne zmiany. Zredukowaliśmy udział spółek finansowych i indyjskich, aby dołożyć nową pozycję w postaci funduszu akcyjnego spółek z regionu Chin, Tajwanu i Hongkonku. Model zachowuje mocno zdywersyfikowaną strukturę, zaś najbardziej przeważoną pozycją jest fundusz europejskch spółek wzrostowych. Spora część została również ulokowana w technologii, gdzie znajdziemy wiele spółek, którym w końcu udaje się monetyzować ich biznes.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Franklin Technology Fund A Acc (USD)619%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskimbez zmian19%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)624%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejbez zmian24%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek617%Subfundusz akcji polskich spółek o małej i średniej kapitalizacjibez zmian17%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)610%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskieminus 3%7%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)66%Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera.minus 2%4%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)65%Fundusz spółek powiązanych z wydobyciem i przerobem złotabez zmian5%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR)719%Fundusz akcyjny małych spółek japońskich.bez zmian19%
Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD)70%Fundusz akcyjny spółek z Chin, Hongkongu i Tajwanu.plus 5%5%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

wykres model zrównoważony f-trustPrzebieg inwestycji „model zrównoważony”.

Komentarz:
W listopadzie zdecydowaliśmy się na redukcje zaangażowania w spółki finansowe i indyjskie, dołożyliśmy zaś nowe pozycje w postaci funduszu technologicznego i funduszu regionu chińskiego. W ten sposób zwiększyliśmy poziom dywersyfikacji modelu i eksponujemy się mocniej na rynki wschodzące, które są relatywnie tanie. Struktura walutowa nie uległa zmiania, proporcje alokacji pomiędzy EUR, USD i PLN zostaja utrzymane na niezmienionym poziomie.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)626%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejbez zmian26%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek515%Subfundusz inwestujący w spółki o mniejsze i średniej kapitalizacji na rynku polskimbez zmian15%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR)716%Fundusz akcji małych spółek japońskichbez zmian16%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)69%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie.minus 4%5%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD)68%Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera.minus 4%4%
UniKorona Pieniężny226%Subfundusz skupiający się na inwestycjach w instumenty pieniężne i dług o krótkim okresie zapadalnościbez zmian26%
Franklin Technology Fund A Acc (USD) 60%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskim.plus 4%4%
Schroder ISF Greater China A (Acc) (USD)70%Fundusz akcyjny spółek z Chin, Honh-Kongu i Tajwanuplus 4%4%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model konserwatywny:

wykres model konserwatywny f-trustPrzebieg inwestycji „model konserwatyny”.

Komentarz:
W listopadzie nie zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie jakichkolwiek zmian. Wszystkie pozycje są w PLN, co eliminowało jedno z ryzyk, to jest ryzyko walutowe. Największe pozycje to mocno zdywersyfikowany fundusz inwestujący w instrumenty pieniężne i krótko-terminowy dług korporacyjny oraz globalne rozwiązanie skupiające się jednak na różnych typach instrumentów dłużnych w ramach rynku amerykańskiego.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)624%Fundusz obligacji z krajów rynków rozwijających się.bez zmian24%
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A (hedged PLN)438%Fundusz dłużny globalny, skupiający się na amerykańskich instrumentach dłużnych.bez zmian38%
UniKorona Pieniężny238%Subfundusz skupiający się na inwestycjach w instumenty pieniężne i dług o krótkim okresie zapadalnościbez zmian38%
     Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.