EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– lipiec 2015

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY

Atmosfera na rynkach w ostatnim okresie jest zdecydowanie bardziej gorąca niż polskie lato. Ostatni okres był w pełni zdominowany przez wydarzenia greckie. Rynek nasłuchiwał i wyczekiwał konsensusu między przedstawicielami greckiego rządu reprezentowanego przez Aleksisa Tspirasa, a przedstawicielami strefy euro. Wydaje się, że pewne rozwiązanie zostały wypracowane, aczkolwiek ciężko powiedzieć, dla kogo okażą się one korzystne. Ostateczenie Grecy zostali zmuszeni do akceptacji dość agresywnego pakietu reform. Z drugiej, otrzymali, po raz kolejny, finansowanie, które zapewne nie zostanie już nigdy zwrócone. Ciężko bowiem oczekiwać, że grecka gospodarka stanie się nagle konkurencyjna i wróci na ścieżkę rozwoju. W tym samym okresie mieliśmy również giełdowe trzęsienie ziemi w Chinach, które zaowocowało interwencją państwa i podjęciem nadzwyczajnych środkówm (wprowadzono m.in. zakaz sprzedaży niektórych akcji i wsparcie finansowe brokerów). To może powodować mieszane nastroje wśród inwestorów i podnosi ryzyko. Odczyty danych makroekonomicznych dają mieszany obraz, ale jednak z przewagą pozytywów.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

LIPIEC 20151 miesiąc*od początku**
MODEL KONSERWATYWNY +0,84% +11,33%
Benchmark +0,36% +8,92%
MODEL ZRÓWNOWAŻONY +1,87% +24,62%
Benchmark -0,18% +4,48%
MODEL AKCYJNY +1,81% +39,92%
Benchmark -1,07% +6,29%
MODEL SPECJALISTYCZNY +2,04% +50,25%
Benchmark brak brak

*21 czerwca 2015 – 21 lipca 2015; **wrzesień 2013 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NASZYCH MODELI

Model konserwatywny:

wykres model konserwatywny f-trustPrzebieg inwestycji “model konserwatyny”.

Komentarz:
W tym miesiącu decydujemy się na zmiany w portfelu dywersyfikujące strukturę o nowe rynki. Redukujemy nieco pozycje obligacji globalnych (aczkolwiek ze wskazaniem na amerykańskie) i uzyskane środki lokujemy w rynkach wschodzących. Tamtejsze obligacje w ostatnich miesiącach nie były ulubieńcami inwestorów, co przełożyło się na wyniki. Fundusz globalnych obligacji skarbowych, który do tej pory utrzymywaliśmy w jednostce uczestnictwa zabezpieczonej do PLN zamieniamy na jednostkę w USD.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Aktywny 3 49% Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny duration minus 12,5% 36,5%
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (hedged PLN) 4 51% Fundusz dłużny globalny, skupiający się na amerykańskich instrumentach dłużnych minus 51% 0%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) 6 0% Fundusz obligacji z krajów rynków rozwijających się. plus 25% 25%
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (USD) 4 0% Fundusz dłużny globalny, skupiający się na amerykańskich instrumentach dłużnych. plus 38,5% 38,5%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

wykres model zrównoważony f-trustPrzebieg inwestycji “model zrównoważony”.

Komentarz:
Portfel zrównoważony zostaje jedynie delikatnie zmodyfikowany. Obecna struktura nas zadowala, ale chcemy zrobić nieco miejsca dla funduszy akcji indyJskich. To ciekawy rynek, który był fantastyczną inwestycją w 2014 roku, kiedy świat patrzył na Narendra Modi’ego w oczekiwaniu reform. Jak się okazało, są one wdrażane, ale w nieco wolniejszym tempie niż początkowo zakładano i na ich efekty trzeba będzie czekać nieco dłużej. Tym niemniej, Indie są najszybciej rosnącą gospodarką świata, która cechuje się ponad przeciętnym potencjałem. Wybrany przez nas fundusz, jest zarządzany przez lokalnego fund managera, co może się okazać pomocne, biorąc pod uwagę fakt, że rynek indyjski jest bardo specyficzny i może okazać się łatwiejszy do zrozumienia przez zespół ludzi rozumiejących tamtejsze realia i mentalność.

 

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Aktywny 3 25% Subundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany, o zmienny duration bez zmian 25%
UniKorona Akcje 6 11% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji minus 2,5% 8,5%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 16% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej bez zmian 16%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 5 10% Subfundusz inwestujący w spółki o mniejsze i średniej kapitalizacji na rynku polskim minus 2,5% 7,5%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR) 7 20% Fundusz akcji małych spółek japońskich bez zmian 20%
BlackRock GF New Energy A2 (USD) 6 9% Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu. bez zmian 9%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 9% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie. bez zmian 9%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) 6 0% Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera. plus 5% 5%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji “model akcyjny”.

Komentarz:
W modelu akcyjnym, podobnie jak w przypadku zrównoważonego, dodajemy element indyjski kosztem funduszu akcji polskich. Redukujemy zarówno subfundusze małych i średnich spółek, jak i subfundusz akcji polskich uniwersalnych. Model akcyjny staje się bardziej zdywersyfikowany i w najbliższym czasie będziemy starali się nieco skonsolidować strukturę.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD) 6 20% Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów bez zmian 20%
Franklin Technology Fund A Acc (USD) 6 10% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskim bez zmian 10%
UniKorona Akcje 6 13% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji minus 2,5% 10,5%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 14% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej bez zmian 14%
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged) 6 9% Fundusz aktywnie poszukujący atrakcyjnych akcji na szerokim rynku amerykańskim Russel3000 Growth Index bez zmian 9%
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN) 6 3% Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwoju. bez zmian 3%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6 11% Subfundusz akcji polskich spółek o małej i średniej kapitalizacji minus 2,5% 8,5%
BlackRock GF New Energy A2 (USD) 6 10% Fundusz spółek nowych energii bez zmian 10%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 10% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie bez zmian 10%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) 6 0% Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera. plus 5% 5%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

wykres model specjalistyczny f-trustPrzebieg inwestycji “model specjalistyczny”.

Komentarz:
W modelu specjalistycznym decydujemy się na dość duże zmiany. Likwidujemy jeden z subfundszy akcji polskich, fundusz frontier-markets oraz nowych energii. Uzyskujemy całkiem sporo środków, które zostają wykorzystane do zasilenia już istniejących rozwiązań oraz do zbudowania małej ekspozycji na rynek indyjski. Zwiększamy udzial funduszy sektorowych, tj. finansowego i technologicznego. Coraz bardziej realna staje się podwyżka stóp procetnowych w USA we wrześniu tego roku i mamy to na uwadzę. Spółki finansowe mogą okazać się jednym z wygranych takiego rozwoju wydarzeń. Firmy technologiczne, zwłaszcza amerykańskie, pokazują dobre wyniki i widać, że ten sektor trzyma się mocno.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 17% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 17%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 19% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie plus 8% 27%
Franklin Technology Fund A Acc (USD) 6 11% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskim plus 11% 22%
UniKorona Akcje 6 11% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji minus 11% 0%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged) 6 19% Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniej bez zmian 19%
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN) 6 5% Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwoju minus 5% 0%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6 10% Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwoju bez zmian 10%
BlackRock GF New Energy (USD) 6 8% Fundusz spółek nowych energii minus 8% 0%
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) 6 0% Fundusz rynku indyskiego, współzarządzany przez lokalnego asset managera plus 5% 5%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.