EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– grudzień 2014

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY

Końcówka listopada i dwa pierwsze tygodnie grudnia nie napawały optymizmem. Wprawdzie niektóre z giełd pozwoliły na zarobek, np. chińska, ale mieliśmy do czynienia z dużymi wahaniami, które świadczą o dużej nerwowości inwestorów. Tegoroczny grudzień, który często jest bardzo spokojnym miesiacem na rynkach, z pewnością nie zapiszę się pozytywnie w pamięci inwestorów. W dalszym ciągu towarzyszą nam napięcie polityczne oraz nerwowość o stan europejskiej gospodarki. Spadająca cena ropy również nie pomaga. Co chwile dochodzą nas informację o przebijaniu kolejnych poziomów. Cena zdecydowanie podąża w dół, a niektórzy mówią, że może sięgnąć 45, a nawet 40 dolarów za baryłkę. OPEC zdaje się bezsilny, a może taki chce w właśnie pozostać, nie wchodząc USA w drogę. Stany Zjednoczone są samowystarczalne i podaż tego surowca przekracza popyt. W takich warunkach trudno oczekiwać wzrostu cen.

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

GRUDZIEŃ 20151 miesiąc*od początku**
MODEL DEFENSYWNY -1,59% 8,83%
Benchmark +0,39% +6,00%
MODEL ZRÓWNOWAŻONY -1,72% +11,00%
Benchmark -1,50% 2,24%
MODEL AKCYJNY -3,00% 13,87%
Benchmark -2,74% 1,41%
MODEL SPECJALISTYCZNY -2,96% 20,76%
Benchmark brak brak

*15 listopada 2014 -15 grudnia 2015; **wrzesień 2013 

 

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

Kolejny miesiąc z rzędu nie decydujemy się na zmiany w najbardziej defensywnym z modeli. Mamy tu dług regionu Środkowo-Wschodniej Europy i dług polski. To zapewnia przywoity poziom rentowności i w dalszym ciągu daje realne szanse na zarobek. Pozycja globalna posiada duży udział instrumentów dłużnych z krajów klasyfikowanych jako rynki wschodzące. Jest to fundusz relatywnie dobrze przygotowany na potencjalną podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 34% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym bez zmian 34%
UniObligacje Nowa Europa 4 33% Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniej bez zmian 33%
UniObligacje Aktywny 3 33% Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny duration bez zmian 33%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:

Drugi z modeli, w którym nie przeprowadzamy zmian. Obecna struktura jest dla nas satysfakcjonująca. Skupiamy się tutaj na akcjach regionu azjatyckiego oraz Japonii. W dalszym ciągu spoglądamy na działania RPP i liczymy na nieco niższe stopy w Polsce, co powinno pomóc rozwiązaniom dłużnym, zwłaszcza tym, o dłuższym okresie zapadalności. Po kolejnym sukcesie wyborczym Shinz Abe, liczymy na kontunuacje japońskiego QE, utrzymanie taniego jena i wzrosty na giełdzie. Azja, a zwłaszcza Chiny, jawią się jako atrakcyjne i te pozycje chcemy utrzymać.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 35% Fundusz inwestuje w Azji, w  krajach o dużym potencjale wzrostu bez zmian 35%
UniObligacje Nowa Europa 4 15% Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniej bez zmian 15%
UniObligacje Aktywny 3 30% Subundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany, o zmienny duration bez zmian 30%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:

W modelu akcyjnym dokonujemy kosmetycznych zmian. Liczymy, że potwierdzenie zaufania do Shinzo Abe w Japonii, pozwoli mu kontynuować reformy i QE. Największym beneficjentem takiego rozwoju wydarzeń mogą stać się duże spólki. To one w pierwszej kolejności przyciągną dodatkowy kapitał z zagranicy, który oczekuje dużej płynności od swoich inwestycyji. Technologia to, mimo wysokich wycen, wciąż atrakcyjna kategoria. Bardzo dobrze do tej pory radziły sobie również spółki z sektora finansowego.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 29% Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem “azjatyckich tygrysów” bez zmian 29%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 26% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich minus 26% 0%
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD) 6 10% Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów. plus 26% 36%
Franklin Technology Fund 6 20% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskim. bez zmian 20%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 15% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie. bez zmian 15%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:

W modelu specjalistycznym likwidujemy pozycje w spółkach europejskich. Rozczarował nas wynik, a gospodarki europejskie nie podają danych, które mogłyby napawać optymizmem. Technologia to co prawda nie najtańszy z sektorów, ale znajdziemy tam jedne z ciekawszych i najbardziej rozwojowych spółek na rynku. Zachowujemy nadal pozycje azjatyckie oraz fundusz spółek wydobywczych, który co prawda w poprzednim miesiącu przyniósł straty, ale mamy nadzieję na odbicie.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) 7 10% Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowia bez zmian 10%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)asd 6 25% Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu. bez zmian 25%
Franklin European Dividend Fund N(acc)PLN-H1 5 10% Fundusz dużych spółek z krajów Europy Zachodniej minus 10% 0%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 20% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie. bez zmian 20%
BlackRock GF World Mining A2 (USD) 7 15% Fundusz skupiający się na inwestycjach w spółki z branży wydobywczej bez zmian 15%
Franklin Technology Fund A Acc (USD) 6 0% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskim. plus 10% 10%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.