EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– czerwiec 2016

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY – CZERWIEC 2016

Maj nie okazał się tak złym miesiącem, jak wielu się spodziewało. Popularne powiedzenie mówiące, że w maju należy sprzedać swoje inwestycje i powrócić do nich później, w tym roku, na szczęście, nie sprawdziło się. Zarówno w Azji, jak i w Europie znalazło się kilka rynków, które pozwoliły dobrze zarobić. Tradycyjnie już rynki amerykańskich akcji były oazą spokoju. Dużo bardziej nerwowo może być w czerwcu, a to za sprawą zbliżającej się wielkimi krokami decyzji FED-u w sprawie potencjalnej i wyczekiwanej decyzji dotyczącej podniesienia stóp procentowych. Istotnym ryzykiem jest również brytyjskie referendum dotyczące możliwego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wielu analityków określa to jako największe zagrożenie w 2016 roku.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii byłoby wydarzeniem bez precedensu i bardzo prawdopodobne, że zapoczątkowałoby rozpad zjednoczonej Europy. Można by jedynie zastanawiać się, który kraj byłby kolejnym do odłączenia. To istotne ryzyko, albowiem w coraz większej liczbie krajów zyskują partie o charakterze narodowym. Co istotne, zagrożenia polityczne są niepoliczalne, ale już teraz widać, jak bardzo straszą one rynki powodując, że GBP od pewnego już czasu znajduje się pod potężną presją. A należy jeszcze pamiętać, że będziemy mieli do czynienia z wyborami i kolejnym referendum, o innym jednak charakterze, odpowiednio w Hiszpanii oraz we Włoszech.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

CZERWIEC 20161 miesiąc*od początku**
MODEL SPECJALISTYCZNY +0,71% +50,68%
Benchmark brak brak
MODEL AKCYJNY +0,12% +40,69%
Benchmark -1,72% -5,05%
MODEL DEFENSYWNY -1,35% +4,08%
Benchmark +0,36% +13,27%

*29 kwietnia 2016 – 31 maja 2016; **wrzesień 2013

 

KOMENTARZE DO NASZYCH MODELI

Model specjalistyczny:

wykres model specjalistyczny f-trustPrzebieg inwestycji “model specjalistyczny”.

Komentarz:
W modelu specjalistycznym w czerwcu również dochodzi do zmian. Najważniejsze to redukcja pozycji, które pozwoliły na szybki i dobry zarobek. Zmniejszamy zatem ekspozycję na sektor energetyczny oraz metali szlachetnych i na fundusze akcji spółek z Tajwanu. Uzyskane środki lokujemy w funduszach japońskich spółek o mniejszej kapitalizacji oraz nieco defensywnie w funduszu pieniężnym.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji “model akcyjny”.

Komentarz:
W czerwcu w modelu akcyjnym decydujemy się na dość spore przetasowania. Zamykamy pozycje małych i średnich spółek polskich oraz bierzemy zyski z funduszu powiązanego ze złotem, energią oraz zamykamy ze stratą fundusz akcji chińskich. Pozyskane środki wykorzystujemy na zwiększenie alokacji w funduszu akcji spółek z Europy Zachodniej, akcji spółek japońskich o małej i średniej kapitalizacji, akcji spółek indyjskich oraz otworzenie zupełnie nowej pozycji funduszu akcji rosyjskich.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Model defensywny:

wykres model defensywny f-trustPrzebieg inwestycji “model defensywny”.

Komentarz:
W modelu defensywnym decydujemy się na zamknięcie pozycji funduszy obligacji rynków wschodzących, zaś uzyskane środki lokujemy po połowie w funduszu pieniężnym i funduszu polskich obligacji skarbowych. Nowa alokacja powoduje, że model defensywny jest w pełni zainwestowany w Polsce i w żadnym stopniu nie jest wystawiony na ryzyko walutowe.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, załóż je, wystarczy do tego jedynie adres e-mail oraz 1 minuta wolnego czasu.

POKAŻ SKŁAD MODELU NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, Analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.