EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze”
– czerwiec 2015

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY

Obecny miesiąc mija pod znakiem rozmów między przedstawicielami greckiego rządu i państw europejskich. Cała sytuacja zdaje się powoli męczyć i drażnić pozostałych członków Strefy Euro. To nie powinno dziwić, bo ten mało znaczący z gospdarczego punktu widzenia kraj już po raz kolejny wystawia na próbę nerwy polityków, przede wszystkim z zamożnych państw, na przykład Niemiec i Francji. Aleksis Tsipras, czyli obecny premier Grecji, znalazł się w sytuacji w zasadzie bez wyjścia. Jakiekolwiek zapadną rozstrzygnięcia, dla niego będą one porażką. Uratowanie Grecji przed bankructwem będzie wymagało zaakceptowania wymaganych reform, zaś jeśli dojdzie do niewypłacalności, wówczas na pewno jego powrót do Aten nie będzie tryumfalny. Taki rozwój wydarzeń jest też ostrzeżeniem dla innych państw, że dojście do władzy ekstremalnych ugrupowań niesie za sobą ogromne ryzyko. Drugim ważnym tematem w ostatnim okresie było posiedzenie FOMC (FED) i wskazanie, że podwyżka stóp procentowych najprawdopodobniej nastąpi jeszcze w tym roku. To jednocześnie ostrzeżenie, bowiem byłby to pierwszy wzrost stóp procentowych w USA od lat. A jednocześnie jest to bardzo mocny sygnał, że amerykańska gospodarka faktyczie już dobrze funkcjonuje.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

CZERWIEC 20151 miesiąc*od początku**
MODEL KONSERWATYWNY-1,20%+9,90%
Benchmark+0,39%+8,47%
MODEL ZRÓWNOWAŻONY-2,89%+20,97%
Benchmark-4,54%+3,57%
MODEL AKCYJNY-1,92%+35,60%
Benchmark-5,82%+6,21%
MODEL SPECJALISTYCZNY-1,79%+44,49%
Benchmarkbrakbrak

*18 maja 2015 – 18 czerwca 2015; **wrzesień 2013 

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NASZYCH MODELI

Model konserwatywny:

wykres model konserwatywny f-trustPrzebieg inwestycji „model konserwatyny”.

Komentarz:
Kolejny miesiąc na rynku długu minął pod znakiem potężnej zmienności wywołanej programem luzowania ilościowego w Europie i zamieszaniem z potencjalnym wyjściem Grecji ze Strefy Euro. Również dług amerykański zaliczył nerwowy miesiąc, a to za sprawą oczekiwań na decyzję FED-u w sprawie zmiany dotychczasowej polityki pieniężnej. Ostatni komunikat ze strony amerykańskiego banku centralnego utwierdza inwestorów w przekonaniu, że sytuacja gospdoarcza ulega znacznej poprawie i możemy mieć do czynienia ze zwyżką jeszcze we wrześniu bądź w grudniu tego roku, ale nie wcześniej. W tej sytuacji decydujemy się na zwiększenie zaangażowania w fundusz globalny, w którym jednak przeważa dług USA.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Aktywny349%Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny durationbez zmian49%
UniKorona Pieniężny224%Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny durationminus 24%0%
BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities A2 (hedged PLN)427%Fundusz dłużny globalny, skupiający się na amerykańskich instrumentach dłużnychplus 24%51%
     Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

wykres model zrównoważony f-trustPrzebieg inwestycji „model zrównoważony”.

Komentarz:
W modelu zrównoważonym w dalszym ciągu utrzymujemy zaangażowane w polskim długu skarbowym. Potężny wzrost rentowności, z którym mieliśmy do czynienia w tym roku może tworzyć okazję inwestycjną. Tymczasowo likwidujemy fundusz azjatycki, a uzyskane środki lokujemy w funduszach sektorowych, nowej energii i finansów. Wydaje się, że rynek przygląda się im z coraz większą uwagą i zaczyna dostrzegać tkwiący w nich potencjał.

 

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
UniObligacje Aktywny325%Subundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany, o zmienny durationbez zmian25%
UniKorona Akcje611%Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycjibez zmian11%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)616%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejbez zmian16%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek510%Subfundusz inwestujący w spółki o mniejsze i średniej kapitalizacji na rynku polskimbez zmian10%
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN)518%Fundusz szerokiego rynku azjatyckiego poszukujący okazji wśród dobrych spółekminus 18%0%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (EUR)720%Fundusz akcji małych spółek japońskichbez zmian20%
BlackRock GF New Energy A2 (USD)60%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu.plus 9%9%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)60%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie.plus 9%9%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji „model akcyjny”.

Komentarz:
Podobnie jak w przypadku modelu zrównoważonego, również w modelu akcyjnym zwiększamy udział funduszy sektorowych kosztem rozwiązania akcyjnego. Widzimy ostatnio większy sentyment do rynków rozwiniętych i chcemy z tego korzystać.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD)620%Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorówbez zmian20%
Franklin Technology Fund A Acc (USD)610%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskimbez zmian10%
UniKorona Akcje613%Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycjibez zmian13%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)614%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejbez zmian14%
Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) (PLN) (hedged)69%Fundusz aktywnie poszukujący atrakcyjnych akcji na szerokim rynku amerykańskim Russel3000 Growth Indexbez zmian9%
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN)520%Fundusz szerokiego rynku azjatyckiego poszukujący okazji wśród dobrych spółekminus 20%0%
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)63%Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwoju.bez zmian3%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek611%Subfundusz akcji polskich spółek o małej i średniej kapitalizacjibez zmian11%
BlackRock GF New Energy A2 (USD)60%Fundusz spółek nowych energiiplus 10%10%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)60%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskieplus 10%10%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji „model akcyjny”.

Komentarz:
Pragniemy, aby również model specjalistyczny stał się beneficjentem wzrostów w najbardziej nas interesujących sektorach. Dokonane tutaj ruchy praktytcznie powielają te, na które zdecydowaliśmy się w pozostałych modelach.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)717%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian17%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)612%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskieplus 7%19%
Franklin Technology Fund A Acc (USD)611%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskimbez zmian11%
UniKorona Akcje611%Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycjibez zmian11%
Schroder ISF Asian Opportunities Hedged A1 (Acc) (PLN)515%Fundusz szerokiego rynku azjatyckiego poszukujący okazji wśród dobrych spółekminus 15%0%
Fidelity European Dynamic Growth A-ACC-PLN (hedged)619%Fundusz skupiający się na spółkach z Europy Zachodniejbez zmian19%
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)65%Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwojubez zmian5%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek610%Fundusz rynków określanych mianem frontier – przypominających rynki wschodzące we wcześniejszej fazie rozwojubez zmian10%
BlackRock GF New Energy (USD)60%Fundusz spółek nowych energiiplus 8%8%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.