EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– styczeń 2015

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY

Grudzień 2014 okazał się ciekawym miesiącem na rynkach kapitałowych. Nieco gorzej niż jesteśmy przyzwyczajeni zachowały się polskie obligacje skarbowe. Grudzień, był pierwszym miesiącem od dawna, gdzie nie mieliśmy do czynienia ze spadkiem ich rentowności. Najbardziej imponowały Chiny i pozwoliły sowicie zarobić. Co dla nas istotne, są one pokaźną składową portfeli funduszy azjatyckich, które to już posiadamy w naszych modelach. Japonia dawała powód do mieszanych uczuć. Zmienność towarzysząca tamtejszemu rynkowi może przyprawić o ból głowy nawet doświadczonych inwestorów. USA serwuje nam regularnie coraz lepsze dane co powinno napędzać wzrosty, jednakże, tak duża porcja dobrych informacji ma również drugie dno. Im lepiej będzie działo się w gospodarce tym bardziej będzie rosło ryzyko rychłej podwyżki stóp procentowych, a wyższe stopy niekoniecznie są środowiskiem, które sprzyja rynkom akcji. Po bezpłciowym 2014 roku wracamy do akcji polskich. Nie chcemy przeważać tej pozycji, ani chwytać sie ryzykownych rozwiązań – przynajmniej narazie. Pierwszy krok, to alokacja w uniwersalny fundusz o długiej historii dobrych wyników. Będzie on podstawą do dalszych obserwacji i miejmy nadzieję pomoże nam wkroczyć na ten rynek bardziej zdecydowanie kiedy trend wzrostowy będzie już nieco klarowniejszy.

 

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

STYCZEŃ 20151 miesiąc*od początku**
MODEL KONSERWATYWNY +3,25% +12,37%
Benchmark +0,39% +6,41%
MODEL ZRÓWNOWAŻONY +6,64% +18,36%
Benchmark +0,10% +2,33%
MODEL AKCYJNY +9,00% +24,11%
Benchmark +0,73% +0,66%
MODEL SPCJALISTYCZNY +10,17% +33,04%
Benchmark brak brak

*15 grudnia 2014 -15 stycznia 2015; **wrzesień 2013 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NASZYCH MODELI

Model konserwatywny:

Komentarz:
W styczniu kontynujemy przyjętą przez nas trend zwiększania udziału obligacji Skarbu Państwa. Redukujemy dług państw Europy Środkowo-Wschodniej, aczkolwiek, nadal pozostawiamy tam część środków. Spory udział tureckiego długu w tym rozwiązaniu powoduje, iż mamy pewne obawy. Wysoki poziom inflacji nie powinien sprzyjać spadkom rentowności. Redukujemy również nieco pozycję globalną, wierząc, iż mamy większą przestrzeń do zarobku w bardziej klarownym rozwiązaniu polskiego długu.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 34% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym minus 10% 24%
UniObligacje Nowa Europa 4 33% Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniej minus 10% 23%
UniObligacje Aktywny 3 33% Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny duration plus 20% 53%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:
W styczniu redukujemy udział rozwiązań nieco bardziej egzotycznych dla polskiego inwestora w celu otwarcia pozycji na akcjach polskich. Decydujemy się na alokacje w bardzo klasyczny fundusz akcji polskich, który cechuje się dość indeksowym podejściem do selekcji spółek. W jego składzie znajdziemy sporo dużych firm, nie generujących problemów płynnościowych. Redukujemy również obligacje Środkowo-Wschodniej Europy, mając wrażenie, że nieco większy potencjał wzrostu mają obligacje skarbowe polskie.

 

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich minus 2% 18%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 35% Fundusz inwestuje w Azji, w  krajach o dużym potencjale wzrostu minus 7% 28%
UniObligacje Nowa Europa 4 15% Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniej minus 4% 11%
UniObligacje Aktywny 3 30% Subundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany, o zmienny duration bez zmian 30%
UniKorona Akcje 6 0% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji plus 13% 13%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:
Podobnie jak w modelu zrównoważonym, decydujemy się na redukcje pozycji w funduszach azjatyckim i japońskim. Uzyskane środki również w tym modelu trafiają do Unikorona Akcje. Liczmy na początek wzrostów na polskich akcjach, ale pozostajemy ostrożni, stąd decyzja, aby pierwszą inwestycją był fundusz o bardzo ogólnym profilu.

 

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 29% Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem “azjatyckich tygrysów” minus 4% 25%
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD) 6 36% Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów. minus 7% 29%
Franklin Technology Fund 6 20% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskim. bez zmian 20%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 15% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie. bez zmian 15%
UniKorona Akcje 6 0% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji plus 11% 11%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:
Rozczarowaniem okazała się inwestycja w spółki wydobywcze. To jeszcze chyba nie jest pora na sektory powiązane z surowcami. Uzyskane środki, podobnie, jak w dwóch powyższych modelach lokujemy w akcje polskie, poprzez uniwersalny funduszu o konserwatywnej polityce inwestycyjnej. Mamy nadzieję na odbicie w Polsce, ale nie chcemy generować dodatkowego ryzyka związanego z niską płynnością, towarzyszącego co niektórym rozwiązaniom polskiego rynku.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) 7 10% Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowia bez zmian 10%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)asd 6 25% Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu. bez zmian 25%
BlackRock GF World Financials A2 (USD) 6 20% Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie. bez zmian 20%
Franklin Technology Fund A Acc (USD) 6 10% Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskim. bez zmian 10%
UniKorona Akcje 6 0% Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycji plus 15% 15%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.