EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze”
– luty 2015

CZYM JEST SZKOŁA INWESTYCYJNA F-TRUST?

Modele inwestycyjne w ramach Szkoły Inwestycyjnej F-Trust obrazują naszą filozofię działania i dobierania produktów inwestycyjnych dla klientów. Każdy model jest tworzony wyłącznie z produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie F-Trust.
Modele Szkoły Inwestycyjnej są hipotetyczne, ale oczywiście bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość. Nasi specjaliści mogą stworzyć podobne portfele dla każdego klienta, po dokładnym rozpoznaniu jego potrzeb oraz możliwości, a przede wszystkim akceptacji ryzyka.
Modele są oparte o tzw. analizę top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.
Modele wystartowały 1 września 2013 roku. W ich tworzeniu dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku.

KOMENTARZ OGÓLNY

Kolejny miesiąc minął pod znakiem napięć politycznych. Sytuacja na wschodzie Europy, mimo zawartego w Mińsku rozejmu, nadal pozostaje napięta. W Strefie Euro spokój burzy Grecja. Wybrany niedawno populistyczny rząd nie koniecznie chce akceptować odpowiedzialności kraju za swoje długi i może czekać nas jeszcze kilkutygodniowe napięcie polityczne. To martwi, bo z czysto ekonomicznego punktu widzenia Grecja nie stanowi dla Europy wielkiej wartości, jednak jej wyjście ze Strefy Euro stworzyłoby niebezpieczny precedens. Z kolei z USA płyną coraz to lepsze dane – zarówno zatrudnienie, jak i wynagrodzenia zaczynają wyglądać coraz korzystniej. W Azji nie dostrzegamy wielkich zmian. Japonia już chyba ostatecznie wychodzi z recesji, co pozwala wierzyć, że na giełdzie w Tokio powrócą bardziej zdecydowane wzrosty, a towarzysząca im zmienność będzie maleć.

WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH

LUTY 20151 miesiąc*od początku**
MODEL KONSERWATYWNY-0,04%+12,12%
Benchmark+0,39%+6,88%
MODEL ZRÓWNOWAŻONY+0,86%+19,23%
Benchmark+2,51%+4,40%
MODEL AKCYJNY+2,86%+29,61%
Benchmark+4,53%+4,47%
MODEL SPCJALISTYCZNY+2,62%+38,25%
Benchmarkbrakbrak

*19 stycznia 2015 -19 lutego 2015; **wrzesień 2013 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NASZYCH MODELI

Model konserwatywny:

wykres model konserwatywny f-trustPrzebieg inwestycji „model konserwatyny”.

Komentarz:
Luty był kolejnym miesiącem, podczas którego nie doczekaliśmy się obniżki stóp procentowych w Polsce. Brak aktywności Rady Polityki Pieniężnej zdaje się mieć polityczne podłoże. Obniżka stóp zaowocowałaby zapewne spadkiem kursu złotego, a co za tym idzie ucierpieliby frankowi kredytobiorcy. Z drugiej strony deflacja w Polsce powinna zmusić RPP do podjęcia działań w przyszłości. Mamy jednocześnie mniejszą klarowność na arenie światowej i z tego powodu kierujemy środki, które dotychczas utrzymywaliśmy w Templeton Global Total Return do funduszu niskiego ryzyka, skupiającego się na instrumentach pieniężnych.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1)324%Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowymminus 24%0%
UniObligacje Nowa Europa423%Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniejbez zmian23%
UniObligacje Aktywny353%Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny durationbez zmian53%
UniKorona Pieniężny20%Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny durationplus 24%24%
     Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

wykres model zrównoważony f-trustPrzebieg inwestycji „model zrównoważony”.

Komentarz:
W modelu zrównoważonym również zdecydowaliśmy się zmniejszyć ryzyko. Redukujemy ekspozyje na akcje i dodajemy fundusz instrumentów rynku pieniężnego i długu o bardzo krótkim okresie zapadalności. Tym sposobem model staje się nieco bardziej defensywny, ale jednocześnie stwarzamy sobie możliwość wykorzystania środków zgromadzonych w przyszłości, gdy nadarzy się okazja do kupna po ewentualnej korekcie.

 

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)718%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian18%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)628%Fundusz inwestuje w Azji, w  krajach o dużym potencjale wzrostuminus 10%18%
UniObligacje Nowa Europa411%Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniejbez zmian11%
UniObligacje Aktywny330%Subundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany, o zmienny durationbez zmian30%
UniKorona Akcje613%Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycjibez zmian13%
UniKorona Pieniężny20%Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny durationplus 10%10%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

wykres model akcyjny f-trustPrzebieg inwestycji „model akcyjny”.

Komentarz:
Zdecydowaliśmy się wziąć zysk z funduszu spółek finansowych. Dużo się mówi o zmianach stóp procentowych w USA., mamy również do czynienia z luzowaniem ilościowym w Europie oraz problemem Grecji. Tak więc istnieje szereg niewiadomych, zaś wyceny są wysokie, a więc i ryzyko duże. Redukujemy również pozycje w akcjach azjatyckich. Wynika to z chęci wzięcia części zysku. Część uzyskanych środków lokujemy w gotówce i długu o krotkiej zapadalności oraz zwiększamy nieco ekspozycje na polskie akcje.

 

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)625%Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem „azjatyckich tygrysów”minus 6%19%
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD)629%Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów.bez zmian29%
Franklin Technology Fund620%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, głównie na rynku amerykańskim.bez zmian20%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)615%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie.minus 15%0%
UniKorona Akcje611%Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycjiplus 6%17%
UniKorona Pieniężny20%Subfundusz obligacji polskich aktywnie zarządzany o zmienny durationplus 15%15%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

wykres model konserwatywny f-trustPrzebieg inwestycji „model specjalistyczny”.

Komentarz:
RW tym modelu godzimy się na większe ryzyko i pozwalamy sobie utrzymać czysto akcyjny skład portfela. Akceptujemy również wysokie wyceny spółek z sektora opieki zdrowotenj, biotechnologii, finansów oraz technologii. Pilnie obserwujemy te sektory, jak również utrzymujemy dużą ekspozycję na dolar amerykański. Zdajemy sobie sprawę z ryzykowności takiego podejścia, ale jednocześnie mamy świadomość, że w pierwszym półroczu 2015 roku możliwa jest jeszcze podwyżka stóp procetnowych w USA.

Skład portfela:

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w modeluOpisZmianaNowy udział %
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD)710%Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowiabez zmian10%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)720%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)asd625%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu.bez zmian25%
BlackRock GF World Financials A2 (USD)620%Fundusz inwestujący globalnie w spółki z sektora finansowego, banki, firmy ubezpieczeniowe itp. Przeważają w nim spółki amerykańskie.bez zmian20%
Franklin Technology Fund A Acc (USD)610%Fundusz skupiający się na inwestowaniu w spółki z branży zaawansownanych technologii, przede wszystkim na rynku amerykańskim.bez zmian10%
UniKorona Akcje615%Subfundusz akcji polskich uniwersalnych o dość tradycyjnym podejściu do inwestycjibez zmian15%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.