EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Pożyczka od obywatela – obligacje skarbowe od kuchni

Obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne - jak inwestować?

Obligacje skarbowe, a obligacje korporacyjne – czym się różnią?

Obligacje skarbowe to nic innego jak papier dłużny, emitowany przez rząd danego kraju. Rząd w ten sposób zaciąga pożyczkę od obywatela, zobowiązując się do jej spłaty w określonym terminie z określonymi odsetkami. Środki pozyskane w ten sposób służą finansowaniu deficytu budżetowego. Z powodu gwaranta, jakim jest Państwo, obligacje skarbowe wydają się bezpiecznym sposobem inwestowania, ale jak doskonale wiemy, inwestowanie nie może być pozbawione ryzyka.

Obligacje korporacyjne to również papiery dłużne, ale mają innego emitenta niż obligacje skarbowe. Tutaj pożyczkobiorcą stają się spółki, które szukają środków na nowe inwestycje i rozwój. W przypadku obligacji korporacyjnych pojawia się dodatkowe ryzyko, ale też szansa na większy zysk. W przypadku bankructwa firmy, inwestorzy boleśnie odczują stratę zainwestowanego kapitału.

W ostatnich latach na celowniku inwestorów były przede wszystkim fundusze akcyjne. Niewielka zmienność na rynku akcji powodowała, że inwestorzy czuli się bezpieczni i spokojni. Zmienność jednak powróciła, a niepewna sytuacja na świecie powoduje, że coraz więcej osób zaczyna spoglądać na inwestycje o mniejszym stopniu ryzyka, na przykład obligacje skarbowe lub fundusze inwestujące w te instrumenty finansowe.

Obligacje skarbowe 2020 – na co zwrócić uwagę?

Fundusze obligacyjne mają za zadanie zminimalizowanie ryzyka. Dokonując wyboru swojej „bezpiecznej przystani” trzeba pamiętać, że w niektórych funduszach obligacyjnych klient może być narażony między innymi na ryzyko walutowe, kredytowe oraz ryzyko stopy procentowej. Te rafy łatwo jednak ominąć, dokonując – najlepiej we współpracy z rzetelnym doradcą z któregoś z licznych w naszym kraju towarzystw funduszy inwestycyjnych – odpowiedniego wyboru. Zastanawiając się nad wyborem odpowiedniego dla siebie funduszu obligacyjnego bezwzględnie trzeba zwrócić uwagę na skład jego portfela.


Zapisz się do newslettera i tak jak 1 993 osoby, otrzymuj darmową edukację na skrzynkę e-mail


Jak inwestować w fundusze obligacyjne? Wszystko zależy od składu portfela – obligacje skarbowe 2020

Rzecz fundamentalna to sprawdzenie, czy wszystkie papiery w portfelu funduszu są płynne i wyceniane rynkowo, bo tylko to gwarantuje przejrzystość inwestycji. Część funduszy inwestuje tylko w krajowe obligacje skarbowe, ale większość uzupełnia swój portfel o obligacje korporacyjne. To dobra polityka, stwarzająca nadzieję na wypracowanie wyższej stopy zwrotu, pod warunkiem jednak, że zarządzający bardzo starannie wybiera emitentów obligacji. Każdy rzetelny doradca z towarzystwa funduszy inwestycyjnych zwróci klientowi uwagę, aby inwestował w taki fundusz, w portfelu którego obligacje korporacyjne pochodzą z dużych, notowanych firm, najlepiej takich, których dużym akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub renomowana, międzynarodowa korporacja.

Jak ognia powinniśmy natomiast unikać funduszy inwestujących w korporacje małych spółek, o niepewnej sytuacji rynkowej. Oczywiście, tego typu obligacje dają nadzieję na zysk, ale inwestor musi sobie zdawać sprawę, że kupując taki fundusz, naraża się na ryzyko nie mniejsze niż inwestycja w fundusz akcyjny. Dlatego tego typu fundusze mogą zainteresować wyłącznie najbardziej świadomych i doświadczonych inwestorów. Jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę z rynkiem kapitałowym, lepiej takie fundusze omijać szerokim łukiem.

Z reguły najbezpieczniejszym funduszem obligacyjnym jest fundusz, który ma duże aktywa i dobrze zdywersyfikowany portfel. To znaczy fundusz, który alokował środki w wielu podmiotach, nie ograniczył się tylko do kilku lub kilkunastu, a inwestycja w emisje nienotowane na rynku regulowanym stanowi znikomą część portfela.

Zobacz także:

Platforma Funduszy Notowania funduszy Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

TAGI: obligacje skarbowe,