EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Inwestowanie w złoto – analizujemy fundusz Generali Złota

Inwestowanie w złoto – argumentów za i przeciw można znaleźć bez liku, a gdy już nawet te mówiące, że warto jest mieć złoto w portfelu przeważą, to dochodzi wtedy kwestia sposobu inwestowania.

Wśród przeciwników inwestycji w złoto najczęstszym argumentem jest fakt, że złoto nie generuje żadnego przychodu, nie wypłaca odsetek ani dywidendy. I rzeczywiście trudno mieć tu jakiekolwiek obiekcje. Ba, nawet można dodać argument, że posiadanie złota i jego przechowywanie może generować dodatkowe koszty. Orędownicy trzymania złota w swoim portfelu inwestycyjnym argumentują m.in.:

  • ze względu na niską korelację stóp zwrotu z innymi klasami aktywów, może być wykorzystane do dywersyfikacji portfela. Wzbogacenie portfela inwestycyjnego o komponent złota prowadzi do obniżenia jego całkowitego ryzyka
  • Złoto uważane jest za bezpieczną przystań, w każdej fazie cyklu, a zwłaszcza w końcowej, kiedy zmienność na rynkach jest wysoka
  • Duży popyt ze strony banków centralnych i inwestorów wpływa pozytywnie na cenę złota
  • Długotrwałe środowisko niskich stóp procentowych (tzw. „lower for longer”) jest idealnym otoczeniem dla wzrostu cen złota, które staje się coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem w stosunku do obligacji płacących niskie kupony.

I właśnie ten ostatni argument zyskuje na znaczeniu w obecnej sytuacji. Ultra niskie stopy procentowe powodują, że w zestawieniu ze sobą inwestycji w złoto z inwestycją w skarbowe papiery dłużne znika generowana przez obligacje rentowność. Jedynym motywem pozostaje cecha tezauryzacji, czyli przechowania wartości, tej realnej uwzględniającej inflację. Idealnym przykładem na tą cechę złota jest cena samochodu marki Ford wyrażona na przestrzeni lat.

Ford T w roku 1918 kosztował ok 300$ co przekładało się na ok. 16 uncji złota.

Inwestowanie w złoto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ford_Model_T

Ford Mustang II w 1978 kosztował ok 4000$, co przekładało się na 16 uncji złota.

Inwestowanie w złoto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ford_Mustang

Ford Mustang w 2020 w zależności od wersji kosztuje ok 32000 USD, co przekłada się na 16 uncji złota.

Inwestowanie w złoto
https://cars.usnews.com/cars-trucks/ford/mustang

Przy skali zadłużenia poszczególnych gospodarek niskie stopy procentowe raczej z nami zostaną. O tym jak trudno z nich zrezygnować pokazuje chociażby przypadek Japonii, czy ostatnie lata w Strefie Euro. Dodatkowo, jeżeli obecnie podejmowane działania przeciwdziałające skutkom pandemii, przełożą się na wzrost inflacji, to otrzymamy jeszcze bardziej ujemne realne stopy procentowe, a to jest właśnie czynnik wykazujący największą korelację z cenami złota.

Inwestowanie w złoto

Jak już uznamy, że warto jest mieć złoto w swoim portfelu, to pojawia się kolejne pytanie. W jakiej postaci?

Możliwości jest wiele, począwszy od kupna sztabek lub monet, po instrumenty rynku kapitałowego (kontrakty terminowe, akcje spółek wydobywczych, fundusze zamknięte, otwarte oraz ETFy). W skrócie postaram się scharakteryzować poszczególne sposoby.

  • Sztabki lub monety – zdaje się że to najbardziej popularny sposób, który niesie ze sobą jednak kilka istotnych ryzyk. Pierwsze z nich to kwestia przechowywania. Trzymanie przedmiotów znacznych wartości w domu wiąże się z ryzykiem kradzieży, a przechowywanie w skrytkach bankowych generuje dodatkowe koszty. Drugim istotnym czynnikiem jest kwestia różnicy pomiędzy ceną sprzedaży a ceną skupu. Ten tzw. spread potrafi istotnie obniżyć rentowność transakcji. Jest też ryzyko oszustwa przez dealera, który może oferować produkt o znacznie gorszych parametrach niż oficjalnie przedstawia, a nam trudno będzie to zweryfikować. Niewątpliwą zaletą jest fizyczność i namacalność tej formy inwestycji, co przemawia do wielu osób.
  • Kontrakty terminowe na złoto zawierane są na giełdach zagranicznych, zawierają znaczną dźwignię finansową oraz wymagają cyklicznego rollowania, czyli zakupu kolejnych serii, gdy wygasa posiadana. Wiąże się to z ponoszeniem kosztów, monitorowaniem wielkości pozycji oraz ryzykiem walutowym.
  • Akcje spółek wydobywczych – można kupować i sprzedawać pojedynczo (trochę tak, jakbyśmy chcąc mieć ekspozycję na cenę miedzi nabyli akcje KGHM S.A.) lub w postaci ETF czy funduszy otwartych. Główną cechą, z którą wiąże się ten sposób inwestowania w złoto polega na tym, że spółki dysponują dźwignią operacyjną, co powoduje, że cena ich akcji jest bardziej wrażliwa na zmiany ceny samego surowca. Może rosnąć lub spadać istotnie bardziej niż cena samego złota.
  • Inwestowanie w złoto poprzez fundusze może korzystać z poprzednich wymienionych sposobów, a sam rodzaj funduszu jest po prostu opakowaniem. W przypadku funduszu otwartego oprócz tych specyficznych cech samych lokat dostajemy też płynność, czyli możliwość kupowania i zbywania każdego dnia. Często fundusz zabezpiecza swoje lokaty przed ryzykiem walutowym, a za to, co oferuje pobiera opłatę za zarządzanie.

Sama cena złota w ostatnich tygodniach przebiła się przez swoje szczyty z roku 2011, a sam trend wzrostowy rozpoczął się na początku roku 2016. Oto jak w długim terminie wygląda sytuacja techniczna złota oczami Generali:

„Filiżanka z uszkiem
Jeżeli popatrzymy sobie na kształt wykresu złota, to wpisuje się on we wzór zwany „filiżanką z uszkiem” (Ang. „cup with handle”), zdefiniowany w 1988 przez amerykańskiego technika giełdowego Williama J O’Neila (za Investopedia.com). Według tego schematu aktywo, które po okresie spadków, kiedy to przebieg spadków, dołek oraz późniejsze odbicie ma zaokrąglony kształt, osiąga nowe szczyty cenowe, narażone jest na korektę wywieraną przez inwestorów, którzy wcześniej kupowali w pobliżu poprzednich szczytów. Takie zachowanie ceny nadaje wykresowi niepowtarzalny kształt filiżanki do herbaty z uszkiem przedstawiającym przebieg korekty. Presja sprzedażowa w takich momentach powinna powodować konsolidację.”

Źródło: https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/raczka-do-zlotej-filizanki-czyli-o-zlocie-bardziej-technicznie/1

Inwestowanie w złoto

Inwestowanie w złoto – co oferuje nam fundusz Generali Złota?

Celem funduszu jest odzwierciedlenie ceny złota wyrażonej w dolarach, nie jej pobicie. Jest to istotna cecha, o której warto pamiętać. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty ETC ( Exchange Traded Commodities, które odzwierciedlają ceny fizycznego złota) oraz w ETFy, które inwestują w spółki wydobywające surowiec. Dzięki tej drugiej części, która jak pisałem wyżej charakteryzuje się większą wrażliwością na zmianę ceny surowca, w portfelu znajduje się jeszcze część płynna, której celem jest m.in. bezproblemowe obsługiwanie umorzeń, dając tym samym płynność uczestnikom funduszu. Fundusz jest dostępny już od 100 PLN pierwszej wpłaty, co powoduje, że można go dodać do portfela funduszy o każdej wielkości. Opłata za zarządzanie wynosi 3% w skali roku. Warto również pamiętać, ze pokazywane wyniki są podane netto, czyli już z uwzględnieniem kosztów funduszu.

Inwestowanie w złoto

Inwestowanie w złoto

Inwestowanie w złoto


Zapis webinaru z Markiem Straszakiem z Generali Investments na temat funduszu Generali Złota, który odbył się w lipcu 2020


Fundusze inwestycyjne Generali TFI dostępne na Platformie Funduszy F-Trust (w tym Generali Złota)

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +0.26%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Akcje Turcja Akcyjne 7 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -5.27%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Akcje Wzrostu A Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +1.43%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Akcje: Nowa Europa Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +3.58%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Akcji Amerykańskich Akcyjne 4 Uniwersalny Stany Zjednoczone -0.33%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Akcji Europejskich Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +0.23%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Akcji: Megatrendy A Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny -0.26%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Aktywny Dochodowy A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.74%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Dolar (USD) Dłużne 1 Uniwersalny Globalny -0.25%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Euro (EUR) Dłużne 1 Obligacje korporacyjne Europejskie rynki wschodzące -0.15%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Korona Akcje A Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +3.66%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Korona Dochodowy A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.79%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Korona Obligacje Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.81%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Korona Zrównoważony Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.75%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Obligacje Aktywny Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -4.05%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -4.76%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Obligacje Nowa Europa Dłużne 4 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -3.18%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Oszczędnościowy A Dłużne 1 Dłużne polskie korporacyjne Polska -0.48%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Profit Plus Dłużne 1 Dłużne polskie korporacyjne Polska -0.41%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Stabilny Wzrost A Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.89%
2021-10-15
Szczegóły
Generali Złota Akcyjne 6 Surowce i materiały Globalny -1.32%
2021-10-15
Szczegóły
Nota prawna

Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust SA

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Przedmiotowe materiały nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Materiał ma charakter reklamowy i jest sponsorowany przez Generali Investments TFI z siedzibą w Warszawie.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Informacje dotyczące treści artykułu.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako rekomendacja nabycia instrumentów finansowych w nim opisanych. Prezentowane wyniki (sub)funduszu są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu uzyskana przez Klienta uzależniona jest od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz oraz wysokości opłaty poniesionej przez Klienta przy nabyciu. Dochody uzyskane przez Klienta z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa podlegają podatkowaniu podatkiem dochodowym. Inwestowanie w instrumenty finansowe, będące przedmiotem niniejszego materiału informacyjnego, wiąże się z podjęciem przez Klienta ryzyka. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Z uwagi na specyfikę lokat (sub)funduszu, wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa (sub)funduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz(e) wchodzący(e) w skład lokat subfunduszu. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz statucie funduszu. Dokumenty wskazane powyżej, a także aktualne sprawozdania finansowe oraz tabela opłat funduszu, dostępne są w siedzibie Generali Investments TFI SA, u wybranych dystrybutorów oraz na stronach https://generali-investments.pl.

TAGI: generali złota, inwestowanie w złoto,