EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

Fundusze inwestycyjne NN TFI

Fundusze inwestycyjne NN TFI w ofercie F-TrustW ofercie ponad tysiąca funduszy inwestycyjnych oferowanych przez F-Trust są również fundusze zarządzane przez NN Investment Partners TFI SA. Za ich pośrednictwem nasi klienci mogą inwestować w fundusze akcyjne, dłużne, rynku pieniężnego, mieszane, a także – unikalne na polskim rynku – fundusze cyklu życia, których zadaniem jest najpierw koncentrowanie się na pomnażaniu kapitału, a w miarę zbliżania się do celu, na zapewnianiu większego bezpieczeństwa inwestycji.

NN Investment Partners TFI SA jest częścią globalnej firmy inwestycyjnej NN Investment Partners, wcześniej znanej jako ING Investment Management. Wartość aktywów pod zarządzaniem całej grupy NN Investment Partners to ponad 200 mld dolarów. NN Investment Partners zatrudnia z górą 1100 pracowników w szesnastu krajach w Europie, Ameryce, Azji oraz na Bliskim Wschodzie. W Polsce holenderska spółka jest obecna od 1997 roku i obsługuje 15 mln klientów.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NN TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
NN FIO Akcji Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +4.27%
2021-10-15
Szczegóły
NN FIO Konserwatywny Dłużne 1 Dłużne polskie skarbowe Polska -0.41%
2021-10-15
Szczegóły
NN FIO Krótkoterminowych Obligacji Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.25%
2021-10-15
Szczegóły
NN FIO Obligacji Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -1.65%
2021-10-15
Szczegóły
NN FIO Średnich i Małych Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +2.92%
2021-10-15
Szczegóły
NN FIO Stabilnego Wzrostu Mieszane 4 Uniwersalny Polska +0.33%
2021-10-15
Szczegóły
NN FIO Subfundusz Polski Odpowiedzialengo Inwestowania Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +3.72%
2021-10-15
Szczegóły
NN FIO Zrównoważony Mieszane 5 Uniwersalny Polska +1.6%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO (L) Globalny Długu Korporacyjnego Dłużne 4 Obligacje korporacyjne Europejskie rynki rozwinięte -1.19%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO (L) Europejski Spółek Dywidendowych Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +3.12%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO (L) Globalny Spółek Dywidendowych Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +2.12%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO (L) Indeks Surowców Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny +4.38%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO (L) Japonia Akcyjne 6 Uniwersalny Japonia -2.36%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO (L) Multi Factor Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -1.11%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO (L) Obligacji Plus Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.28%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) Dłużne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -2.34%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -0.36%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO (L) Spółek Dywidendowych USA Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone +0.26%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji Mieszane 4 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -0.38%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny -1.82%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO Konserwatywny Plus (L) Dłużne 1 Dłużne polskie skarbowe Polska -0.44%
2021-10-15
Szczegóły
NN SFIO Stabilny Globalnej Alokacji (EUR) Mieszane 4 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -0.39%
2021-10-15
Szczegóły