EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

„Stopy już nie spadną” – Grzegorz Zatryb, Skarbiec TFI

Szybki szacunek inflacji pokazał, że deflacja wcale nie zamierza się wycofać. Wynik wskaźnika cen towarów i usług detalicznych na poziomie -0,9% spowodował, że powróciły rozważania na temat pożądanego kierunku polityki pieniężnej prowadzonej przez RPP. Rynek transakcji pochodnych na stopę procentową nadal dyskontuje jedną obniżkę o 25 punktów bazowych. Dotychczas eksperci byli praktycznie zgodni, że stopy pozostaną już na obecnym poziomie. Wskazywały na to wypowiedzi większości nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Miało to jednak miejsce w sytuacji, gdy deflacja powoli oddawała pola. Nie to jednak jest tu najważniejsze. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu gospodarczego w całym 2015 roku szanse na obniżki stóp są bliskie zera. Zbliżenie się dynamiki PKB do 4% przesądza, że polska gospodarka rośnie już w tempie wyższym od potencjalnego, które szacuje się na nieco ponad 3%. Pojawienie się więc presji inflacyjnej to tylko kwestia czasu.

Warto także zwrócić uwagę na strukturę wzrostu, a raczej spadku cen. Za deflację odpowiadają bowiem ceny energii i żywności. Wskaźnik bazowy oczyszczony z tych kategorii nigdy nie zszedł poniżej zera i utrzymuje się w okolicach 0,1-0,3% r/r. To właśnie on zacznie rosnąć, gdy domknie się luka popytowa. Możliwy jest scenariusz, w którym zbiegnie się to w czasie z odreagowaniem na rynku surowców. Inflacja zacznie rosnąć wówczas bardzo szybko. Taki rozwój wypadków będzie wymagał od RPP zaostrzenia polityki pieniężnej. To jednak nigdy nie jest neutralne dla gospodarki i co więcej, nie jest ten wpływ ani symetryczny ani liniowy. Przez asymetrię rozumiem to, co Milton Friedman ujął zgrabnie słowami, że polityka pieniężna jest jak łańcuch, można go ciągnąć ale nie pchać, można jej użyć do ochłodzenia wzrostu, ale jako narzędzie jego stymulowania nie jest już taka efektywna. To, co robią obecnie banki centralne jest tego najlepszym potwierdzeniem.

Drugi problem związany jest z nieliniowością. Podnoszenie stóp procentowych nie wywołuje takich samych skutków niezależnie od ich poziomu. Jeżeli RPP jeszcze obniży stopy, to przyszłe podwyżki niezbędne z uwagi na przegrzewającą się koniunkturę nie będą tak skuteczne. Wzrost kosztu finansowania z 0,5% do 1% raczej nie zrobi na nikim z sektora realnego specjalnego wrażenia. Inaczej będzie w przypadku rynków finansowych. Tam obligacje przecenią się zgodnie z ich duration, zaś wyceny akcji spadną z uwagi na wzrost stopy dyskontowej. Aby sfera realna zareagowała, stopy musiałyby z poziomu 0,5% wzrosnąć razy trzy. A to dla rynków byłoby bardzo bolesne. Przykład z natury obserwujemy w Stanach Zjednoczonych. Gospodarka funkcjonuje bez zakłóceń mimo podwyżki stóp Fed i zapowiadanych dalszych, a rynki dostały po ostatniej decyzji o zmianie stóp poważnej zadyszki.

Polska jest w o tyle komfortowej sytuacji, że rynki akcji stanowią margines gospodarki i bank centralny nie musi się o nie specjalnie troszczyć. Zerowa stopa w USA to właśnie wynik troski o nie. Jak podnosił członek poprzedniej RPP, dr Rzońca, stopy niższe niż 3% powodują tylko erozję oszczędności i więcej nieracjonalnych decyzji inwestycyjnych opartych tylko na tanim pieniądzu. Obniżanie stóp z obecnego poziomu w Polsce miałoby właśnie takie negatywne konsekwencje. Szczególną uwagę należy zwracać na oszczędności, bardzo niskie w Polsce. Bez oszczędności nie ma inwestycji, zaś bez nich długofalowego wzrostu.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Skarbiec TFI.

FUNDUSZE SKARBIEC TFI W OFERCIE F-TRUST (DOSTĘPNE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec - Value Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +3.28%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Akcja A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +6.98%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +4.1%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +4.56%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące -1.96%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global Bond Opportunities Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Globalny +2.1%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global High Yield Bond Dłużne 4 Obligacje wysokich rentowności Globalny +3.3%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global Income Mieszane 5 Uniwersalny Globalny +2.24%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Global Select Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone +3.54%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny +7.49%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec III Filar A Mieszane 4 Uniwersalny Polska +6.11%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny A Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.69%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny B Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.8%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus A Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +1.54%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Konserwatywny Plus B Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +1.77%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska +9.21%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Market Neutral Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny +0.28%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities A Absolutnej stopy zwrotu 5 Uniwersalny Globalny +2.77%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacja A Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.64%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacja B Dłużne 2 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.72%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu A Dłużne 3 Uniwersalny Polska +3.37%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu B Dłużne 3 Uniwersalny Polska +3.44%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych A Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +4.37%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych A (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +8.5%
2020-05-28
Szczegóły
Skarbiec Rynków Surowcowych A Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny +5.86%
2020-05-28
Szczegóły

Nota prawna Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nie powinien też być rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Skarbiec TFI SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Wymagane prawem informacje dotyczące subfunduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i Kluczowych Informacjach dla Klientów, dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków.