OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Stawiamy na megatrendy – Krzysztof Cesarz Ipopema TFI

Krzysztof Cesarz Ipopema TFI, zarządzającym subfunduszem Ipopema Globalnych Megatrendów, rozmawia z Piotrem Gajdzińskim z F-Trust.

Jak Pan ocenia najbliższą przyszłość warszawskiego parkietu?

Jestem umiarkowanym optymistą. Wynika to z naszych oczekiwań dotyczących dobrej dynamiki wzrostu polskiej gospodarki, w tym i w kolejnych latach. Mamy wysoki, jak na europejskie standardy, wzrost gospodarczy, który będzie przekładał się na lepsze wyniki finansowe spółek. Z drugiej strony nie spodziewam się, aby wpływ polityki na GPW był znaczący w kolejnych kwartałach. W tym momencie ryzyko likwidacji OFE wydaje się być niskie. Mam również wrażenie, że wśród inwestorów wygasają negatywne emocje, z którymi mieliśmy do czynienia w 2015 roku, kiedy to obawiano się wpływu działań polityków na emitentów notowanych na GPW. Równie ważna jest stopniowa zmiana nastawienia globalnych inwestorów do rynków wschodzących, do których zaliczana jest Polska. Niedawny negatywny sentyment do tych rynków był pochodną umacniającego się dolara amerykańskiego oraz wiadomości o słabnącej gospodarce chińskiej. Tymczasem w najbliższych miesiącach amerykańska waluta powinna się osłabiać, ze względu na „gołębią” retorykę FED-u. W efekcie powinno to przywrócić zainteresowanie rynkami wschodzącymi. Wyceny polskich spółek, w porównaniu do przedsiębiorstw amerykańskich bądź zachodnioeuropejskich, są atrakcyjne. Podobnie wygląda sytuacje jeśli porównamy je z wartościami historycznymi.

Ipopema ma bardzo ciekawy, zarządzany przez Pana, subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów, który właśnie znalazł się w ofercie F-Trust.

Ipopema Globalnych Megatrendów jest funduszem akcji zagranicznych, inwestującym przede wszystkim w akcje oraz instrumenty oparte o akcje, na przykład ETF-y. Aktualnie inwestycje skoncentrowane są na akcjach emitentów z Europy, Ameryki Północnej, Japonii, Chin i Indii.

Koncentrujemy się na spółkach działających w ramach tzw. megatrendów. Megatrendy należy rozumieć jako zmiany o znaczeniu ekonomicznym, politycznym czy społecznym, które trwają przez długie lata. Konstrukcja funduszu umożliwia klientom zarabianie zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Uważamy, że koncentracja na wzrostowych sektorach globalnej gospodarki w długim horyzoncie czasowym jest opłacalna dla inwestorów, bo w takich sektorach łatwiej poprawiać wyniki finansowe. Wzrost popytu na nowe produkty i usługi umożliwia dodatkowo tworzenie nowych rozwiązań, z których można czerpać zyski.

W portfelu funduszu znajduje się od 40 do 60 inwestycji charakteryzujących się wysoka płynnością. Wspomniana dywersyfikacja portfela znacząco ogranicza ryzyko prawne i ryzyko geograficzne.

Jak dobieracie spółki? Megatrendem jest na przykład starzejące się społeczeństwo w Europie Zachodniej. Spółka produkująca towary dla starszych ludzi lub świadcząca im usługi może zarabiać duże pieniądze, ale pod warunkiem, że te produkty lub usługi będą trafione.

To prawda. Spółki, które są brane pod uwagę dzielone są na grupy odpowiadające poszczególnym megatrendom. W ramach poszczególnych sektorów wybierane są te, które przy użyciu metody wskaźnikowej są atrakcyjnie wyceniane, posiadają stabilną sytuację finansową, czyli mają zdrowy bilans oraz, jak się spodziewamy, w najbliższych kwartałach będą poprawiały wyniki finansowe. Podmioty spełniające powyższe warunki są przez nas dodatkowo analizowane przy pomocy naszych wewnętrznych narzędzi. Ważnymi elementami procesu jest ocena kompetencji zarządu, udokumentowany track record oraz otwarta komunikacja z inwestorami. W ramach megatrendów kupujemy zawsze kilka atrakcyjnie wycenianych spółek, dzięki czemu mamy lepszą ekspozycję na określony sektor. Przy budowie portfela nie ograniczamy się do jednego rynku, a przy jego konstrukcji bierzemy pod uwagę aktualne oraz prognozowane uwarunkowania makroekonomiczne, takie jak oczekiwana działania banków centralnych czy kursy walutowe. Inwestujemy tylko w płynne aktywa, dlatego wyniki funduszu są pochodną wyłącznie naszych skutecznych pomysłów inwestycyjnych. Warto jeszcze dodać, że ekspozycja walutowa jest w tym funduszu hedgeowana do złotego.

Subfundusz Ipopema Globalnych Megatrendów inwestuje na całym świecie. Mogę sobie wyobrazić podobny, działający tylko na polskim rynku. To lepsze, bo zarówno zarządzający, jak i klienci mają łatwiejszy dostęp do informacji na temat spółek.

W ten sposób nie korzystalibyśmy z dywersyfikacji, która jest dużym atutem tego funduszu. Uważamy, że warto inwestować pieniądze na rynkach oraz w krajach, które będą generowały pieniądze w przyszłości. Największa część światowego PKB jest wytwarzana w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii, Europie. Bez ryzyka popełnienia wielkiego błędu można więc założyć, że spółki z tych rynków będą najbardziej partycypowały w światowym zysku. Tymczasem Polska stanowi niewielką część globalnego PKB. Utrzymywanie wszystkich oszczędności w Polsce powoduje, że będą one zależały od przyszłej kondycji polskiej gospodarki oraz decyzji lokalnych polityków.

Zdefiniujmy megatrendy w dzisiejszej gospodarce.

Aktualnie koncentrujemy się na zmianach społecznych, zmianach geopolitycznych (wzrost znaczenia krajów z grupy BRICS), nowych technologiach, energii odnawialnej oraz ochronie zdrowia.

Przez zmiany społeczne rozumiemy m.in. gwałtowny wzrost znaczenia miast. W XVIII wieku 2% światowej populacji żyło w miastach, dziś jest to już około 50% i liczba ta w dalszym ciągu rośnie. Oznacza to, że miasta muszą się rozwijać w sposób umożliwiający mieszkańcom wygodne życie oraz bezpieczeństwo. Wspomniane wymagania determinują konieczność ponoszenia wydatków na infrastrukturę, mieszkania oraz transport publiczny.

W dalszym ciągu rośnie znaczenie technologii w naszym życiu, od mediów społecznościowych, poprzez rozwój ecommerce (zakupy przez internet) czy rozrywkę (np. gry komputerowe), do coraz większego przepływu danych w sieci.

Coraz częściej z usług banków korzystamy przez internet, zakupów dokonujemy z pomocą telefonu czy tabletu. Oprócz tego pojawiają się nowe bardzo ciekawe zjawiska, choćby internet rzeczy czy autonomiczne samochody.

Warto też zwrócić uwagę na trendy geopolityczne. Chiny, Indie, Brazylia, czy Turcja dynamicznie się rozwijają, rośnie w tych krajach produktywność, mają sprzyjającą strukturę demograficzną. Kraje z dużą ilością mieszkańców i z młodym społeczeństwem mają ogromną szansę na dynamiczny rozwój i stanie się w przyszłości ważną częścią globalnej gospodarki. Naszym zdaniem warto z zachodzących zmian korzystać, także finansowo, i to umożliwia Ipopema Globalnych Megatrendów.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE IPOPEMA TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

[ft_funds_db towarzystwo=”12″ nofilter=”false”]

TAGI: okiem zarządzającego,