EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking najlepszych funduszy w 2015 roku

Ostatnie dwanaście miesięcy minęło pod znakiem podwyższonej zmienności, oczekiwania na historyczną decyzję FED-u i w końcu chyba akceptację przez świat faktu, że chińska gospodarka nie będzie rosła już tak szybko jak do tej pory. Zwłaszcza ta ostatnia kwestia okazała się kluczowa dla inwestorów. Początek roku w wykonaniu chińskiej giełdy był bardzo dobry, aby potem zanotować potężne spadki, zmuszające chińskich decydentów do wielokrotnego zawieszania handlu.

Przyglądając się rynkom jeszcze w pierwszym kwartale 2015 roku można było czuć optymizm. Początek luzowania ilościowego prowadzonego przez Europejski Bank Centralny spowodował wyraźne, wysokie wzrosty na rynkach akcyjnych Starego Kontynentu, jednocześnie wydatnie obniżając rentowności obligacji krajów Strefy Euro. Podobnie zresztą zachowywały się rynki na całym świecie. Bardzo dobra passa trwała w Stanach Zjednoczonych, Japonii, a także w Azji. Drugi kwartał 2015 roku to w zasadzie czas, kiedy rynki popadły w trend boczny i konsekwentnie się w nim utrzymywały. Trzeci kwartał to przede wszystkim brak oczekiwanej decyzji FED-u dotyczącej podwyżki stóp procentowych oraz początek krachu w Chinach. Ostatni kwartał ubiegłego roku zaowocował umiarkowanymi wzrostami, aczkolwiek końcówka roku nie była tak dobra jak oczekiwano. Przede wszystkim ze względu, na mało wyrazistą politykę FED-u. Ci z inwestorów, którzy liczyli na rajd Świętego Mikołaja, czy tradycyjne window dressing nie mogli czuć się usatysfakcjonowani. Wprawdzie Janet Yellen podniosła stopy procentowe zgodnie z konsensusem rynkowym, ale nie dała w zasadzie żadnego klarownego sygnału na przyszłość.

Jak zatem minął rok 2015? Przede wszystkim pod kątem nieustannych prób wskrzeszenia globalnej inflacji i walki o wzrost gospodarczy. Na pewno sytuacji nie pomagały ceny surowców, które zaliczyły spadek o 23,40% (Index CRB).

Ranking najelepszych funduszy polskich w 2015 roku – “kluczem odpowiedni dobór funduszy inwestycyjnych”

Czy dało się zatem zarobić na rynkach w 2015 roku? Owszem, ale jedynie wtedy, gdy dobierane były naprawdę dobre rozwiązania, bowiem nawet w ramach tej samej klasy aktywów mieliśmy bardzo duże rozbieżności wyników inwestycyjnych. Wśród polskich TFI liderem został fundusz obstawiający spadki na giełdzie, a dokładnie na WIG20. Wynik Quercus Short to imponujące 16,82%. Na drugim miejscu uplasował się fundusz Quercus Stabilny, gdzie zarządzającym umiejętnie udawało się sterować alokacją między długiem i akcjami.

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek zajmując trzecie miejsce jest wyjątkiem i udowodnił, że nawet na trudnej, polskiej giełdzie da się zarabiać. Czwarte i piąte miejsce przypadło rozwiązaniom nieszablonowym, które potwierdziły, że wykorzystywanie większej gamy instrumentów finansowych może wydatnie pomóc w utrzymaniu stabilności wyniku.

Fundusze polskieStopa zwrotu 12 miesięcy*
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) +16,82% szczegóły funduszu
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) +12,41% szczegóły funduszu
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) +11,8% szczegóły funduszu
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) +10,94% szczegóły funduszu
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) +8,95% szczegóły funduszu

*1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015

Ranking najlepszych funduszy zagranicznych w 2015 – “królem akcje rynku japońskiego i europejskiego”

Wśród zagranicznych funduszy inwestycyjnych w naszej ofercie najlepiej radziły sobie fundusze skupiające się na rekomendowanych przez nas rynkach. Pierwsza piątka to wyłącznie rynek japoński oraz europejski. Najlepszym okazał się fundusz Schroder ISF małych spółek japońskich. Drugie miejsce to fundusz akcji rynku europejskiego, poszukujący okazji do zarobku głównie wśród akcji firm znajdujących się w okresie przekształceń, bądź zaangażowanych np. w przejęcia lub fuzje. Trzecie miejsce należy do funduszu szerokiego rynku japońskiego. Czwarte i piąte miejsce to fundusze skupiające się na mniejszych firmach europejskich o dużej dynamice rozwoju.

Fundusze zagraniczneWalutaStopa zwrotu 12 miesięcy*
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) EUR +33,87% szczegóły funduszu
BlackRock GF European Special Situations A2 (EUR) EUR +25,76% szczegóły funduszu
Franklin Japan Fund A (Acc) (EUR) EUR +24,36% szczegóły funduszu
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) EUR +24,34% szczegóły funduszu
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR) EUR +23,34% szczegóły funduszu

*1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,