EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking najbardziej zyskownych funduszy

Rok 2014, choć trudny dla światowej gospodarki, stworzył wiele okazji do osiągnięcia wysokiego zysku. Ponieważ F-Trust jest dystrybutorem największej ilości funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku – mamy ich w naszej ofercie ponad 1000 – sporządziliśmy własny ranking funduszy z naszej oferty, które przyniosły inwestorom najwyższe stopy zwrotu w 2014 roku. Królami w swoich kategoriach okazały się Indie i Turcja.

Najwyższą stopę zwrotu wypracował w ubiegłym roku inwestujący na rynku indyjskim Franklin India Fund (Acc) (EUR), który przyniósł inwestorom ponad 60%! Inwestycja w Indiach była ryzykowna, ale kto się na to zdecydował, może teraz pić szampana i zagryzać truskawkami. Do podobnego menu mogą też zasiąść ci z naszych klientów, którzy zdecydowali się na podobny fundusz BlackRocka, który od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wypracował stopę zwrotu tylko nieco mniejszą niż 60%. Ale wiele powodów do radości mają też osoby inwestujące w biotechnologię i szeroko rozumianą medycyną – w tym wypadku stopy zwrotu oscylowały z reguły między 30 i 40%. Inwestorzy, którzy wolą korzystać raczej z polskich firm zarządzania aktywami, też nie mogą narzekać, pod warunkiem, że zdecydowali się umieścić pieniądze na rynku tureckim, bo w tym wypadku stopa zwrotu oscylowała wokół 30%.

Fundusze zagraniczne w ofercie F-TrustWynik 12m (%)
Franklin India Fund A (Acc) (EUR) 60,78
BlackRock GF India A2 (EUR) 59,76
BlackRock GF World Healthscience A2 (EUR) 41,27
Schroder ISF Indian Opportunities A (Acc) (USD) 37,85
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) 34,71
Schroder ISF Indian Equity A (Acc) (USD) 30,45
Franklin Technology Fund A (Acc) (EUR) 29,24
Schroder ISF Middle East A (Acc) (EUR) 28,36
Schroder ISF US Large Cap A (Acc) (EUR) 28,10
Templeton Emerging Markets Smaller Companies
Fund A (Acc) (EUR)
27,94
Fundusze polskie w ofercie F-TrustWynik 12m (%)
UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 34,54
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) 31,34
QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO)b> 28,26
UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 18,35
UniAkcje: Nowa Europa (UniFundusze FIO) 17,39
UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 16,54
JPMorgan – Highbridge US STEEP Fund Polska
(Skarbiec – JPM AM Funds Polska SFIO)
14,67
JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund Polska
(Skarbiec – JPM AM Funds Polska SFIO)
13,28
UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 11,70
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 8,54

Michał Górczewski, analityk F-Trust:

Rok 2014 dał inwestorom wiele okazji do zarobku. Wśród klientów, którzy zdecydowali się na wybór z naszej oferty funduszy luksemburskich, zdecydowanie najatrakcyjniejszą stopę zwrotu osiągnęły osoby, które ulokowały swoje środki w Indiach. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na dwa najlepsze rozwiązania, które osiągnęły wynik zdecydowanie ponadprzeciętny: Franklin India Fund A (Acc) (EUR) oraz BlackRock GF India A2 (EUR). Dojście do władzy w Indiach Narendra Damodardas Modi’ ego zaowocowało dużą poprawą nastrojów wśród inwestorów, a oczekiwania co do przyszłych reform w tym kraju przełożyły się na wzrosty na giełdzie. Czy nowemu premierowi uda się podołać wyzwaniu, zobaczymy w najbliższych miesiącach, ale trzeba pamiętać, że zaufanie inwestorów dużo łatwiej stracić niż podtrzymać.

Przysłowiowym strzałem w dziesiątkę okazały się w ubiegłym roku także inwestycje w fundusze biotechnologiczne i szeroko rozumianą medycynę oraz technologię. Te sektory okazał się zdecydowanym hitem na rynkach rozwiniętych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych oraz Europie. Farmacja, a zwłaszcza biotechnologia, to już od pewnego czasu ulubiony sektor inwestorów i ci z którzy nie przestraszyli się korekty z marca i kwietnia 2014 roku zostali sowicie wynagrodzeni. Dużo się mówiło o przejęciach w tej branży i nadal się mówi. Czy to może dać dodatkowe paliwo do wzrostów w tym sektorze trudno powiedzieć, ale z pewnością cechuje się on dużą dynamiką i warto go śledzić.

Wśród polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych, najbardziej opłacalnym kierunkiem była Turcja. Dedykowane im rozwiązania zdominowały nasz ranking. Warto jednak zauważyć, że również w tej kategorii mamy spore rozbieżności. W 2014 roku najlepiej poradziły sobie subfundusze UniAkcje Turcja, którego stopa zwrotu przekroczyła 34% oraz Caspar Akcji Tureckich ze stopą zwrotu ponad 31%. Kolejne miejsca w rankingu inwestycji polskich TFI zajęły Europa Środkowo-Wschodnia oraz, co ciekawe, fundusz akcji amerykańskich i globalnych rynków wschodzących. Takie fundusze w ofercie polskich TFI to wciąż rzadkość, a możliwość uzyskania globalnej ekspozycji za pomocą funduszu polskiego może być, a nawet powinno, kuszące. Ułatwia to bowiem budowę globalnego, zdywersyfikowanego portfela bez konieczności inwestycji w zagraniczne TFI. W naszym zestawieniu znalazło się również miejsce na fundusz dłużny, co pokazuje, że inwestowanie relatywnie bezpieczne również może być całkiem dochodowe.

Reasumując. Nasze zestawienie pokazuje istotną rolę dwóch czynników. Po pierwsze, ważne jest znalezienie odpowiedniego kierunku inwestycyjnego, po drugie – dobrego produktu. Fundusze operujące w tych samych warunkach i na tym samym rynku mogą bowiem istotnie różnić się wynikami. Ma na to wpływ bardzo wiele składowych, wśród nich opłaty, umiejętności zarządzającego i oczywiście odrobina szczęścia. Stąd wniosek, że inwestując w fundusze warto współpracować z profesjonalną firmą, która ma dobre rozeznanie rynku i potrafi wesprzeć klientów przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych.


Nota prawna

Metodologia tworzenia rankingu.
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmujący przedział od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r. Tabela przedstawia zestawienie dziesięciu najlepszych polskich i luksemburskich funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości.
Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: ranking funduszy,