EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy marzec 2015 – liderzy wzrostów

W marcu wszystkie oczy zwrócone były na Europejski Bank Centralny, który rozpoczął historyczny program luzowania ilościowego w Europie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również dane ze Stanów Zjednoczonych i ich potencjał, aby wesprzeć decyzje FED-u o przeszłej podwyżce stóp. Gorsze dane z Chin nastraszyły nieco inwestorów i zaszkodziły niektórym rozwiązaniom skupiającym się na tym regionie, aczkolwiek część zarządzających pokazała, że umie sobie radzić na rynku o podwyższonej zmienności. Marzec pokazał również, jak niebagatelną rolę odgrywają waluty i jak ważne jest ulokowanie oszczędności w funduszach denominowanych w najkorzystniejszej dla nas walucie.

Fundusze inwestycyjne zagranicznych TFIStopa zwrotu marzec 2015*
Franklin Japan Fund N (Acc) (EUR) +7,72%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (EUR) +7,09%
Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 (Acc) (EUR) +6,85%
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (EUR) +6,80%
BlackRock GF World Healthscience A2 (EUR) +6,66%

*28 lutego 2015 – 31 marca 2015

W marcu 2015 roku mieliśmy do czynienia z dominacją rozwiązań z kierunku azjatyckiego. W pierwszej piątce znalazły się trzy rozwiązania skupiające się na rynku japońskim, jedno w regionie Azji oraz jedno specjalistyczne, wyszukujące okazji pośród szeroko rozumianej branży medycznej. Istotną rolę odegrały również waluty – wszystkie pięć najlepszych rozwiązań jest rozliczanych w euro. Podczas gdy tak wiele mówiło się o silnych wzrostach w Europie Zachodniej, które miała wywołać nowa polityka Europejskiego Banku Centralnego – wydawało się, że nasz ranking zostanie zdominowany przez fundusze akcyjne inwestujące w Niemczech, Francji, cze we Włoszech – to tak się nie stało. Wprawdzie luzowanie ilościowe przyniosło oczekiwany, pozytywny skutek i wyceny wielu spółek weszły na jeszcze wyższe poziomy, ale trzeba pamiętać, że już przed rozpoczęciem luzowania te akcje nie należały do najtańszych. Najlepszą piątkę w naszym zestawieniu zamyka fundusz, który dużą część swojego portfela ulokował w farmacji, biotechnologii i sprzęcie medycznym, głównie na rynku amerykańskim.

Fundusze inwestycyjne polskich TFIStopa zwrotu marzec 2015*
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) +5,96%
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) +3,30%
Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) +3,26%
QUERCUS Stabilny (Parasolowy SFIO) +3,25%
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) +3,22%

*28 lutego 2015 – 31 marca 2015

O ile we wcześniejszych miesiącach mieliśmy do czynienia z dominacją rozwiązań skupiających się na akcjach tureckich, to teraz żadne z tego typu rozwiązań nie znalazło się w pierwszej piątce. Najlepszy wynik w tym miesiącu zaś przypadł nieszablonowemu rozwiązaniu od Skarbiec TFI. Jest to subfundusz akcyjny, który nabywa akcje wyselekcjonowanych spółek i jednocześnie zajmuje krótką pozycję na indeksie w ramach, którego notowana jest dana spółka. Kolejne miejsce to subfundusz skupiający się na rynkach rozwiniętych, aczkolwiek w bardzo selektywny sposób. Na podium zmieścił się jeszcze subfundusz akcyjny szerokiego rynku akcji polskich. Pierwszą piątkę zamykają rozwiązania mieszane, w których znajdziemy zarówno dług jak i akcje z GPW.

Nota prawna 
Metodologia tworzenia rankingu.
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmujący przedział od 28.02.2015 r. do 31.03.2015 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 28.02.2015 r. do 31.03.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,