EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy luty 2015 – liderzy wzrostów

Luty 2015 roku minął pod znakiem oczekiwanych intensywnych działań Europejskiego Banku Centralnego. Europa zresztą już od dłuższego czasu pozostaje w centrum zainteresowań wielu inwestorów. Szkodzi jej jednak napięta sytuacja polityczna wywołana agresją Rosji na Ukrainę. W Stanach Zjednoczonych wyceny spółek są relatywnie wysokie, ale z drugiej strony, amerykańska ekonomia jest jedyną rozwiniętą gospodarką, której udało się wyjść na prostą. Najważniejsze dane – dotyczące bezrobocia, konsumpcji i wykorzystania mocy produkcyjnych – wskazują na powrót na zdrową ścieżkę rozwoju. Mieliśmy również do czynienia z mieszanymi danymi z Państwa Środka, aczkolwiek nadal oczekujemy tempa wzrostu chińskiego PKB w granicach 7%.

Przyglądając się krajowemu rynkowi funduszy dostępnych w ofercie F-Trust SA widzimy, że najlepiej zarobili najodważniejsi. Wzrost kursu rubla i niektórych spółek rosyjskich zaowocował sporym zwrotem w okresie jednego miesiąca. Na zarobek pozwoliły również fundusze polskich towarzystw, które za swój cel inwestycyjny przyjęły spółki z rynków rozwiniętych, europejskich i amerykańskich. Pierwszą piątkę zamyka rozwiązanie skupiające się na spółkach o mniejszej kapitalizacji z Polski.

Przyglądając się rozwiązaniom oferowanym przez zagranicznych zarządzających największym hitem okazały się fundusze skupiające się na akcjach rozwiniętej Europy. Szwajcaria, Strefa Euro oraz Wielka Brytania to rynki, na których skupiali się liderzy naszego zestawienia. Pojawia się również ciekawa i nieszablonowa inwestycja w spółki wydobywcze. Spółki, których akcje znajdziemy w portfelu, to interesujące firmy, które w okresie dynamicznego spadku cen surowców przeszły intensywną restrukturyzacje i teraz mogą ponownie budzić zainteresowanie inwestorów.

Chcę inwestować z F-Trust

Fundusze inwestycyjne zagranicznych TFIStopa zwrotu luty 2015*
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities A (Acc) (CHF) +11,36%
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A (Acc) (CHF) +11,29%
Schroder ISF European Smaller Companies Hedged A (Acc) (USD) +10,89%
BlackRock GF World Mining A2 (EUR) +10,65%
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (Acc) (EUR) +9,48%

*30 stycznia 2015 – 27 lutego 2015

Fundusze inwestycyjne polskich TFIStopa zwrotu luty 2015*
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) +11,45%
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) (Skarbiec FIO) +6,65%
Skarbiec Top Brands (Skarbiec FIO) +5,60%
JPMorgan – Highbridge US STEEP Fund Polska
(Skarbiec – JPM AM Funds Polska SFIO)
+5,50%
UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) +5,30%

*30 stycznia 2015 – 27 lutego 2015

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nota prawna 
Metodologia tworzenia rankingu.
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmujący przedział od 30.01.2015 r. do 27.02.2015 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i luksemburskich funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.01.2015 r. do 27.02.2015 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,