EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy kwiecień 2015 – liderzy wzrostów

Kwiecień był dobrym miesiącem dla inwestorów. Zarówno dla tych, którzy zdecydowali się na inwestycje w Europie i Ameryce, jak i w Azji. Choć, przyznaję, końcówka miesiąca była dość nerwowa. Z dwóch powodów. Po pierwsze, mieliśmy do czynienia ze znacznie gorszymi danymi z USA, zwłaszcza jeśli chodzi o PKB. Choć konsensus rynkowy wskazywał na 1-procentowy wzrost (w ujęciu rocznym), to rzeczywistość okazała się znacznie mniej kolorowa, bo amerykański produkt narodowy brutto wzrósł zaledwie o 0,2%. Takie nienajlepsze dane sprawiają, że coraz mniej prawdopodobna jest podwyżka stóp procentowych w USA, a to przełożyło się na tymczasowe osłabienie dolara względem euro i istotnie zaszkodziło giełdom w Europie. Dodatkowym powodem przecen w Europie, z którym borykaliśmy się pod koniec kwietnia, były paradoksalnie lepsze dane płynące ze Strefy Euro. Istotnie zwiększyła się podaż pieniądza, czyli również wartość kredytów. Te dane wyglądają najlepiej od 2012 roku. Taka informacja spowodowała wzrost oczekiwań inwestorów dotyczący wzrostu inflacji w Europie, a to przełożyło się na wzrost rentowności obligacji krajów europejskich, zwłaszcza Niemiec i tymczasowe umocnienia wspólnej waluty.

Informacje płynące z Azji, zwłaszcza z Chin, przedstawiały mieszany obraz. Mamy tutaj nadzieję na pewien rodzaj stymulacji rynku przez bank centralny, ale również obawy o istotne spowolnienie gospodarcze. Należy jednak zauważyć, że model chiński uległ już istotnym zmianom i gospodarka w coraz większym stopniu będzie się opierała na wewnętrznej konsumpcji, a nie na eksporcie i projektach infrastrukturalnych.

Patrząc przez pryzmat miesięcznych wyników funduszy, liderem wśród polskich TFI jest Quercus Rosja. To nie dziwi, rynek w Moskwie zachował się w kwietniu br. bardzo dobrze, pomógł również umacniający się rubel i drożejąca ropa. Trzeba jednak pamiętać, że Rosja boryka się z wieloma kłopotami i tamtejszy rynek ma dzisiaj właściwie charakter spekulacyjny.

Patrząc bardziej globalnie, liderem wzrostów były akcje chińskie. Giełda w Szanghaju była w ubiegłym miesiącu zdecydowanym liderem wzrostów, aczkolwiek również cechowała się podwyższoną zmiennością. W najlepszej piątce znajdziemy również fundusze globalnej energii, które zyskały na wzrostach cen ropy.

 

Fundusze inwestycyjne zagranicznych TFIStopa zwrotu kwiecień 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF China A2 (USD) +19,71% +57,23%
Schroder ISF Global Energy A (Acc) (USD) +19,22% -29,91%
Schroder ISF China Opportunities A (Acc) (USD) +17,51% +43,32%
Templeton BRIC Fund A (Acc) (EUR) (hedged) +14,81% +11,50
Templeton China Fund A (Acc) (USD) +14,20 +23,70%

*31 marca 2015 – 30 kwietnia 2015

**30 kwietnia 2014 – 30 kwietnia 2015

 

Fundusze inwestycyjne polskich TFIStopa zwrotu kwiecień 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
QUERCUS Rosja (Parasolowy SFIO) +13,18% +0,26%
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) +10,53% +4,94%
UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) +6,05%
Skarbiec Rynków Wschodzących (EUR) (Skarbiec FIO) +5,80% +12,31%
Noble Fund Africa and Frontier (Noble Funds SFIO) +4,72% -12,58%

*31 marca 2015 – 30 kwietnia 2015

**30 kwietnia 2014 – 30 kwietnia 2015

Nota prawna 
Metodologia tworzenia rankingu.
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.03.2015 r. do 30.04.2015 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.03.2015 r. do 30.04.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ