EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – wrzesień 2021

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2021Ostatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Wrzesień miał być nerwowy na rynkach i taki był. Główne indeksy spadły po ok 5% (S&P -4.8%, Nasdaq -5.3%), umocnił się dolar, a na pierwszy plan wyszedł kryzys energetyczny.

To właśnie sektory związane z ropą naftową i węglem okazały się beneficjentami rosnących cen surowców energetycznych (ropa naftowa prawie 10% w górę). Stąd w rankingu dominują fundusze z sektorów energetycznych lub surowcowych, a także fundusz z rynku rosyjskiego, który surowcami i bankami stoi. Główne zmartwienie dla ryzykownych aktywów to ponownie inflacja, która przejawia coraz mniej cech przejściowych, a rosnące silnie ceny energii znajdą za chwilę odbicie w większości produktów i usług.

Silnie rosnące ceny wpłyną też na siłę popytu konsumenckiego, co nie pozostanie bez wpływu na dynamikę wzrostu gospodarczego. Silnie rosnące ceny w czasie słabnącego wzrostu gospodarczego mogą prowadzić do stagflacji, o czym coraz głośniej w rynkowych komentarzach. Wydaje się jednak, że dynamika PKB osłabnie tylko nieznacznie, a ryzyka podwyższonego bezrobocia póki co nie widać. Nasza analiza sytuacji makroekonomicznej już w najbliższym Barometrze Gospodarczym F-Trust.

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2021 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu wrzesień 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Investor Rosja +6,80% +45,22% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Japonia +4,16% +31,93% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Indeks Surowców +3,87% +48,95% szczegóły funduszu
Investor Indie i Chiny +3,40% +23,27% szczegóły funduszu
NN SFIO (L) Multi Factor +1,82% +10,02% szczegóły funduszu

*30.08.2021 do 30.09.2021r., **30.09.2020 do 30.09.2021r.

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2021 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu wrzesień 2021*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Energy A Acc EUR (EUR) +16,47% +120,74% szczegóły funduszu
BGF World Energy A2 Acc EUR (EUR) +11,88% +69,71% szczegóły funduszu
BGF India A2 Acc EUR (EUR) +6,58% +59,09% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A (Acc) (EUR) +6,56% +15,47% szczegóły funduszu
Franklin Natural Resources Fund A Acc EUR (EUR) +6,25% +61,64% szczegóły funduszu

*30.08.2021 do 30.09.2021r., **30.09.2020 do 30.09.2021r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.08.2021 do 30.09.2021r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od od 30.08.2021 do 30.09.2021r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.