EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2016

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Wrzesień 2016 roku za nami. Do niedawna część obserwatorów obstawiała, że już w tym miesiącu będziemy mieli do czynienia z podwyżką stóp procentowych w USA. Im było bliżej ogłoszenia decyzji, tym rynek przychylał się jednak do opinii, że FED nie zdecyduje się na taki ruch przed grudniem 2016 roku. Wydaje się, że wygrał zdrowy rozsądek, bowiem dane makroekonomiczne nie są specjalne dobre. Jak będzie wyglądała końcówka roku? Zapewne będzie mijała pod kątem oczekiwana na ruch Janet Yellen, co może owocować dość mocnym dolarem, a im bliżej końca roku – większą zmiennością.

We wrześniu 2016 roku rynki dały mieszany obraz, ale część z nich pozwoliła na zarobek. W Azji najlepiej zachowały się Singapur i Hongkong, rosnąc odpowiednio o 1,45% i 1,22%. Najsłabiej wypadła Tajlandia, przeceniając się o 4,07% (stan na dzień 30.09.2016 roku, za okres jednego miesiąca).

W Europie imponujące stopy zwrotu osiągnęły rynki mniejsze, niestety trudno dostępne dla większości inwestorów. Aż o 14,60% urósł ukraiński UX, zaś o 10,30% OMX Riga. Najlepszym z dużych rynków był niemiecki TecDax, który wzrósł o 3,65%. Na szarym końcu znalazł się polski WIG20, który stracił 4,93%.

W USA najlepiej wypadł indeks spółek związanych z transportem (2,13%), podczas gdy S&P500 stracił 0,36%.

Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI

Wśród polskich TFI, najlepszym funduszem okazał się ten o najbardziej elastycznej polityce inwestycyjnej, poszukujący okazji na całym świecie, w różnych klasach aktywów. Drugie miejsce przypadło funduszowi zarabiającemu na spadkach WIG20, a kolejne funduszowi inwestującemu zarówno w akcje, jak i obligacje.

Fundusze polskieStopa zwrotu wrzesień 2016*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Market Opportunities +5,40% +15,23% szczegóły funduszu
Quercus short +3,40% +11,13% szczegóły funduszu
Ipopema SFIO Globalnych Megatrendów Kat. A +3,39% +5,80% szczegóły funduszu
Skarbiec Małych i Średnich Spółek +3,31% +12,44% szczegóły funduszu
Skarbiec Spółek Wzrostowych +3,18% +11,46% szczegóły funduszu

* 31 sierpnia 2016 – 30 września 2016, ** 30 września 2015 – 30 września 2016

Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych

Przyglądając się zestawieniu funduszy zagranicznych widać, że kolejny raz już mamy do czynienia z dobrym zachowaniem funduszy związanych z surowcami, w tym również z metalami szlachetnymi. W dobrym stylu powróciły również fundusze małych spółek z Japonii oraz fundusz biotechnologiczny.

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu wrzesień 2016*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF World Mining Fund A2 (Acc) Hdg (PLN) +7,73% +42,69% szczegóły funduszu
Schroder ISF Japanese Smaller Companies Fund A1 (Acc) (USD) +6,15% +22,04 szczegóły funduszu
FTIF Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD) +5,67% +85,26% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) +5,47% -3,76% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Gold Fund A2RF (Acc) (USD) +5,02% +86,81% szczegóły funduszu

* 31 sierpnia 2016 – 30 września 2016, ** 30 września 2015 – 30 września 2016

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.08.2016r. do 30.09.2016r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.08.2016r. do 30.09.2016r Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Fundusze inwestycyjne KBC TFI – sprawdź!

Fundusze inwestycyjne Skarbiec TFI – sprawdź!

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,