EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2017

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

F-Trust - ranking funduszyOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Maj zdecydowanie należał do rynków azjatyckich. Fundusze akcyjne z Korei Południowej kontynuowały zwyżki zapoczątkowane w grudniu, a te z rynku chińskiego zaczęły korygować przecenę z kwietnia. Swoją siłę pokazał ponownie sektor technologiczny śrubując swój roczny wynik do poziomu 60%, jednocześnie wspierając fundusze z krajów rozwiniętych. Korekcyjny charakter maja ziścił się na polskiej giełdzie, co widoczne jest po wynikach funduszy typy short, czyli gra na spadek notowań. Przed nami czerwiec, który ma w swoim kalendarzu wybory w Wielkiej Brytanii oraz Francji, a już od pierwszych dni straszy zamachami terrorystycznymi.

Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu maj 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Spółek Wzrostowych +6.04% +33.42% szczegóły funduszu
Skarbiec Top Brands +5.51% +32.96% szczegóły funduszu
Skarbiec Rynków Rozwiniętych (USD) +4.81% +22.19% szczegóły funduszu
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (os. fizyczne) +3.94% -27.74% szczegóły funduszu
Quercus short +3.75% -26.03% szczegóły funduszu

*30 kwietnia 2017 do 31 maja 2017, **31 maja 2016 – 31 maja 2017

Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu maj 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
FTIF Templeton Korea Fund N (Acc) (USD) +8.87% +13.84% szczegóły funduszu
Schroder ISF Korean Equity Fund A (Acc) (USD) +8.55% +14.58% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Technology Fund A2 (Acc) (GBP) +8.31% +59.67% szczegóły funduszu
Schroder ISF China Opportunities Fund A (Acc) (USD) +6.28% +32.26% szczegóły funduszu
Schroder ISF Greater China Fund A (Acc) (USD) +6.21% +34.45% szczegóły funduszu

*30 kwietnia 2017 do 31 maja 2017, **31 maja 2016 – 31 maja 2017

ZOBACZ TAKŻE:

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.04.2017 roku do 31.05.2017 roku Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.04.2017 roku do 31.05.2017 roku Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.