EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2015 – liderzy wzrostów

Maj pozostawił u inwestorów mieszane odczucia. Po pierwsze, był okresem potężnej zmienności na rynkach obligacji. W postrzeganiu większości inwestorów dług, zwłaszcza skarbowy, kojarzy się z bezpieczeństwem i stabilnością, ale ostatni miesiąc zdaje się temu przeczyć. Działania Europejskiego Banku Centralnego początkowo wywołały super-optymistyczne nastawienie do obligacji krajów Strefy Euro, widoczne zwłaszcza w wypadku zadłużenia niemieckiego, gdzie spadła one poniżej zera.

Nie minęło jednak wiele czasu i inwestorzy uświadomili sobie, że taka sytuacja nie jest dla nich korzystna i nie może być utrzymywana przez dłuższy czas. Dodatkowo, wciąż mamy napięta sytuacją na linii Ateny-Berlin. Dane gospodarcze, zwłaszcza wskaźniki PMI, choć dobre, pokazały poziomy poniżej oczekiwanego konsensusu dla większości krajów Unii Europejskich. Rynki akcji również mocno się w maju tego roku zmieniały i nie wskazywały klarownego kierunku. Rynek chiński, najszybciej do tej pory rosnący w 2015 roku, nieco zwolnił. To jednak nie dziwi, mieliśmy tam bowiem potężne wzrosty i część inwestorów może chcieć zrealizować zyski. Natomiast zasadniczo nie zmienił się w minionym miesiącu rynek amerykański.

Polskie fundusze inwestycyjne

Patrząc przez pryzmat wyników funduszy polskich TFI, dwa pierwsze miejsca są okupowane przez rozwiązania mocno zdywersyfikowane, z ekspozycją zarówno na rynki rozwijające się, jak i rozwinięte. Ostatnie miejsce na podium zajmuje subfundusz turecki Caspar TFI o mocno skoncentrowanym portfelu. Tak wysokie miejsce to bardzo dobry rezultat. Tym bardziej, że wysoka stopa zwrotu została wypracowana na rynku, na którym jest bardzo nerwowo i gdzie ważną rolę odgrywa polityka.

Fundusze inwestycyjne polskich TFIStopa zwrotu maj 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) +5,33% +15,89%
Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) +5,23% +16,95%
Caspar Akcji Tureckich (Caspar Parasolowy FIO) +4,33% +14,79%
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) +3,76% +0,93%
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) +2,35% -4,09%

*30 kwietnia 2015 – 29 maja 2015, **31 maja 2014 – 29 maja 2015

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Jeszcze ciekawiej prezentuje się zestawienie wyników funduszy zagranicznych. Na pierwsze miejsce wrócił fundusz biotechnologiczny, który wcześniej zaliczył korektę. Może nieco dziwić wysokie miejsce funduszu skupiającego się na spółkach z sektora rolnego. Niezły powrót zanotowały również Indie i Europa Zachodnia. Brytyjska giełda zareagowała pozytywnie na wynik ostatnich wyborów parlamentarnych, zaś akcje europejskie, mimo że ostatnio cechujące się duża zmiennością, nadal korzystają z luzowania ilościowego prowadzonego przez ECB.

Fundusze inwestycyjne zagranicznych TFIStopa zwrotu maj 2015*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) +6,1% +55,3%
BlackRock GF World Agriculture E2 (EUR) +5,94% +28,39%
Franklin India Fund A (Acc) (EUR) +4,99% +50,16%
BlackRock GF United Kingdom A2 (GBP) +3,92% +10,14%
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (EUR) +3,83% +25,94%

*30 kwietnia 2015 – 29 maja 2015, **31 maja 2014 – 29 maja 2015

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nota prawna 
Metodologia tworzenia rankingu.
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.04.2015 r. do 29.05.2015 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.04.2015 r. do 29.05.2015r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

TAGI: Ranking funduszy inwestycyjnych,