EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2017

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

F-Trust - ranking funduszyOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

W lutym ponownie najlepszy wynik dał subfundusz Quercus Lev, który dzięki swojej konstrukcji daje zwiększoną ekspozycję na najważnieszy indeks na rodzimej giełdzie. Z sektorów najliczniej reprezentowany jest sektor zdrowia oraz bioitechnologii, a jeśli idzie o poszczególne gospodarki to widzimy przedstawicieli rynków wschodzących takich jak Turcja, Indie i Polska. Równie imponująco wyglądają stopy zwrotu od początku roku. Wraz ze wzrostami na poszczególnych rynkach pojawiają się liczne pytania o zakres wzrostów oraz ewentualną korektę, a im bardziej jest ona oczekiwana tym bardziej nie nadchodzi. Dyskusji z rynkiem się nie podejmujemy, zerkamy dalej na dane makro, które wskazują na trwającą poprawę globalnego wzrostu gospodarczego, którego odzwierciedlenie widzimy w wynikach funduszy.

Ranking funduszy inwestycyjnych polskich TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu luty 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) +12.93%% +42.58% szczegóły funduszu
Novo Akcji kat. A +8.84% +28.85% szczegóły funduszu
Quercus Turcja +8.21% -0.25% szczegóły funduszu
Novo Aktywnej Alokacji kat. A +6.76% +27.44% szczegóły funduszu
JPMorgan Global Healthcare Fund +6.50% brak szczegóły funduszu

* 31 stycznia 2017 – 28 lutego 2017, ** 29 lutego 2016 – 28 lutego 2017

Ranking funduszy inwestycyjnych zagranicznych

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu luty 2017*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF World Healthscience Fund A2 (Acc) (EUR) +9.40% +15.50% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Global Health Care Fund A (Acc) (EUR) +8.10% +6.09% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Biotechnology Discovery Fund A (Acc) (USD) +7.67% +28.88% szczegóły funduszu
BlackRock GF India Fund A2 (Acc) (EUR) +7.42% +36.89% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Technology Fund A2 (Acc) (EUR) +7.10% +35.30% szczegóły funduszu

* 31 stycznia 2017 – 28 lutego 2017, ** 29 lutego 2016 – 28 lutego 2017

ZOBACZ TAKŻE:

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.01.2017r. do 28.02.2017r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.01.2017r. do 28.02.2017r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.